Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu WZÓR

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu? Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu znajdzie zastosowanie w sytuacji, kiedy z różnych przyczyn odbiorca nie będzie w stanie rozpocząć poboru przyłączonego gazu w umownie ustalonym terminie.

Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR PDF DOC

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? Służebność mieszkania to popularny mechanizm wykorzystywany w celu zabezpieczenia interesów właścicieli nieruchomości, którzy przekazują swój majątek kolejnym pokoleniom. Polega ona na tym, że dziadkowie lub rodzice zapisują nieruchomość

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium WZÓR

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium? Wspólny wyjazd małżonków lub przyjaciół to dobre rozwiązanie, choćby ze względu na fakt, że pozwala kuracjuszom zadbać o siebie nawzajem i podzielić między sobą koszty dojazdu do

Rezygnacja z sanatorium NFZ wzór pisma PDF

Jak napisać rezygnację z sanatorium NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia)? Z uwagi na fakt, że terminy leczenia sanatoryjnego są zazwyczaj bardzo odległe, każdy świadczeniobiorca powinien wiedzieć, że ma prawo zrezygnować z pobytu w ośrodku lub skrócić

Umowa użyczenia gruntu rolnego WZÓR

Jak napisać umowę użyczenia gruntu rolnego? Umowa użyczenia gruntu rolnego polega na bezpłatnym oddaniu biorącemu w używanie rzeczy należącej do użyczającego. Umowę tego typu charakteryzuje nieodpłatność oraz możliwość zawarcia jej zarówno na czas oznaczony, jak

Jak napisać Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego? Konieczność wymiany przyłącza elektrycznego może wynikać ze względów bezpieczeństwa, stale zwiększającej się w mieszkaniu liczby odbiorników energii czy też z chęci modernizacji całego budynku (zwłaszcza dachu i elewacji).

Wniosek o Oświetlenie ulicy lub drogi gminnej WZÓR

Jak napisać wniosek o oświetlenie ulicy lub drogi gminnej? o oświetlenie drogi gminnej, bądź ulicy na osiedlu jego mieszkańcy często muszą wnioskować sami. Brak takiego oświetlenia stanowi bowiem duże zagrożenie dla bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak

Wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie DO POBRANIA!

Jak napisać umowę z sąsiadem na ogrodzenie? Budowa ogrodzenia pomiędzy posesjami z reguły nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Problematyka tego zagadnienia dotyczy jednak praw własności nieruchomości, czyli ryzyka sąsiedzkich konfliktów. Ogrodzenie może powstać bowiem przy granicy

1 2 3 4 5 6 15