Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium WZÓR

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium? Wspólny wyjazd małżonków lub przyjaciół to dobre rozwiązanie, choćby ze względu na fakt, że pozwala kuracjuszom zadbać o siebie nawzajem i podzielić między sobą koszty dojazdu do uzdrowiska. Niestety NFZ nie ma obowiązku wysyłania na wspólny wyjazd par ani przyjaciół.

Wprowadzenie

Każdy może jednak złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek. Jak napisać pismo do NFZ o wspólny wyjazd do sanatorium? aby pismo zostało uznane i rozpatrzone na korzyść kuracjusza, powinno w treści posiadać kilka niezbędnych informacji i elementów, spełniając tym samym wymogi formalne stawiane dla tego tupu pisma, aby ułatwić sporządzenie wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

wniosek-o-wspolny-wyjazd-do-sanatorium-wzor-pdf-doc

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium wzór

Jak wyjechać do sanatorium z żoną lub mężem? Kuracjusze powinni złożyć pisemny wniosek do NFZ z prośbą o pozwolenie na wspólny wyjazd do sanatorium uzdrowiskowego, refundowanego przez NFZ. Wyjazd do sanatorium to wielodniowy pobyt, który…

Kto ma gwarancję wspólnego wyjazdu do sanatorium?

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium może złożyć każdy świadczeniobiorca, jednak nie wszyscy mogą oczekiwać gwarancji wspólnego wyjazdu.

Takowa przyznawana jest jedynie małżonkom, którzy ukończyli 65. rok życia (przynajmniej jedno z nich) oraz osobom z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

To, czy inne wnioski o wspólny wyjazd zostaną rozpatrzone pozytywnie, zależy przede wszystkim od dobrej woli oddziału NFZ, a także od schorzeń pacjentów. Każdy ośrodek uzdrowiskowy specjalizuje się bowiem w leczeniu konkretnych dolegliwości.

Jeśli choroby wnioskodawców są do siebie podobne, istnieje spora szansa, że fundusz wyrazi zgodę na wspólny wyjazd małżonków i skieruje takich pacjentów do tego samego ośrodka w tym samym terminie.

W przypadku, kiedy schorzenia są całkowicie inne, szansa na wspólny wyjazd jest niewielka, jednak nadal warto złożyć podanie o wspólny wyjazd  do sanatorium.

Wyjazd do sanatorium z mężem lub żoną

Chociaż wyjazd do sanatorium z żoną czy mężem jest trudny, to jednak nie jest niemożliwy. NFZ nie ma obowiązku kierowania małżeństw na wspólną kurację w ośrodku uzdrowiskowym, jednak często stara się to robić. Jak złożyć wniosek do sanatorium razem z mężem czy żoną? Pary muszą spełnić kilka warunków, aby Fundusz wyznaczył im wspólny termin wyjazdu na kurację.

Po pierwsze, osoby, które chcą wyjechać wspólnie na leczenie sanatoryjne muszą złożyć dokumenty tego samego dnia – najlepiej umieszczając swoje skierowania do sanatorium w jednej kopercie. Wnioski muszą być zaaprobowane przez lekarza balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej w oddziale NFZ i nie mogą się wykluczać, co znaczy, że powinny mieć wskazany:

 • ten sam rodzaj leczenia,
 • ten sam profil leczenia.

Do złożonych skierowań małżonkowie powinni dołączyć wnioski o wspólny wyjazd wraz z uzasadnieniem. Ostateczną decyzję o tym, gdzie zostaną skierowani na leczenie i czy pojadą tam razem, podejmie lekarz specjalista rozpatrujący skierowanie w wojewódzkim oddziale NFZ.

Warto pamiętać również, że pismo z prośbą o wspólny wyjazd do sanatorium musi zawierać wszystkie wymagane dane formalne. Jeśli NFZ wezwie wnioskodawców do uzupełnienia danych lub dokumentów, bądź do weryfikacji skierowań, wspólny wyjazd małżonków może okazać się niemożliwy.

Wspólny wyjazd to niekoniecznie wspólny pokój

Należy wiedzieć, że nawet uzyskanie zgody na wspólny wyjazd do sanatorium od NFZ nie gwarantuje parom wspólnego zakwaterowania. Fundusz nie posiada bowiem kompetencji do dokonywania rezerwacji pokoi w ośrodkach lecznictwa uzdrowiskowego.

Oznacza to, że uzyskanie tego samego terminu leczenia w tym samym uzdrowisku nie jest równoznaczne ze wspólnym zakwaterowaniem.

Możliwość dzielenia pokoju w sanatorium uzależniona jest od dostępności miejsc w konkretnym ośrodku. Sanatorium nie ma przy tym obowiązku zagwarantowania małżonkom wspólnego pokoju. Musi jedynie zapewnić każdemu kuracjuszowi „odpowiednie warunki mieszkalne”.

Jak napisać wniosek o wspólny wyjazd?

Aby wyjechać na wspólną kurację do sanatorium, należy złożyć w tym celu stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem. Pismo najłatwiej jest sporządzić na podstawie druku, jakim jest wzór podania do sanatorium o wspólny wyjazd.

Dokument powinien zawierać:

 • miejsce i datę sporządzenia,
 • dane wnioskodawców, czyli pacjentów wnioskujących o wspólny wyjazd,
 • dane adresata, czyli odpowiedniego oddziału NFZ,
 • odpowiedni tytuł wniosku,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
 • podpisy wnioskodawców, pacjentów kierowanych na leczenie uzdrowiskowe.

Jak uzasadnić wspólny wyjazd do sanatorium? Odpowiednie argumenty są niezbędne, aby Fundusz mógł rozpatrzyć pismo pozytywnie.

Wniosek o wspólny wyjazd małżonków poza niezbędnymi danymi formalnymi powinien zawierać także uzasadnienie, które przemawia za skierowaniem pary (małżeństwa, przyjaciół) na wspólną kurację. Najczęściej wnioskodawcy powołują się zatem na:

 • chęć podzielenia się kosztami dojazdu,
 • chęć zapewnienia sobie wzajemnej opieki przez pacjentów chorych, starszych, niepełnosprawnych.

Takie okoliczności są wskazaniem do wspólnego wyjazdu nawet zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, który odnosząc się kiedyś do zagadnienia, stwierdził, że Fundusz powinien usprawnić system wspólnego kierowania na leczenie osób bliskich, ponieważ stanowi to najprostsze rozwiązanie trudności związanych z:

 • dojazdem,
 • pokryciem kosztów dojazdu,
 • koniecznością zapewnienia opieki osobom schorowanym/starszym/niepełnosprawnym.

Warto przywołać przy tym fakt, że przecież warunkiem udania się na kurację uzdrowiskową jest bycie osobą samodzielną na tyle, aby zapewnić sobie samoobsługę.

Jak zagwarantować sobie wspólny pobyt do sanatorium?

Największe szanse na wspólny wyjazd do sanatorium mają pacjenci o podobnym profilu leczenia, którzy złożą skierowanie na leczenie wraz z wnioskiem o wspólny wyjazd w jednej kopercie.

Jeśli tylko będzie to możliwe ze względu na dostępność miejsc w danym ośrodku, Fundusz powinien przystać na taką prośbę. Poza szczególnymi wyjątkami nigdy nie mamy jednak gwarancji, że NFZ zgodzi się na wspólny wyjazd.

Warto wziąć więc pod uwagę możliwość udania się do prywatnego sanatorium – zwłaszcza że to refundowane również nie jest całkowicie bezpłatne.

Prywatne sanatorium oferuje chorym wiele udogodnień. Pary mogą dzielić ze sobą wybrany pokój, wybrać samodzielnie miejsce i termin leczenia, a także cieszyć się wyższym standardem usług. Największym minusem tego rozwiązania jest jego cena.

Koszt jednej doby waha się w przedziale od 150 do 260 zł za osobę, a na ceny wpływają dodatkowo takie czynniki jak:

 • zakres zabiegów oferowanych przez sanatorium,
 • długość pobytu (im dłuższy pobyt, tym niższa stawka),
 • standard ośrodka i pokoju,
 • sezon (najwyższe ceny latem, najniższe jesienią i wczesną wiosną).

Tymczasem doba w sanatorium z NFZ może kosztować jedną osobę od 10 do 35 zł, w zależności od standardu pokoju. Zawsze warto więc przynajmniej spróbować wnioskować o wspólny wyjazd z bliską osobą.

Podsumowanie

Wspólne wyjazdy małżonków i innych osób bliskich do sanatorium umożliwiają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Niestety NFZ nie ma obowiązku zapewnić wspólnego wyjazdu do sanatorium małżonkom czy przyjaciołom, w związku z czym wyjazd z żoną lub mężem w tym samym terminie i do tego samego uzdrowiska zależeć będzie od indywidualnej decyzji osoby rozpatrującej wniosek.

Wyjazd do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego co mąż czy żona zależy od wielu czynników, oprócz właściwego uzasadnienia wniosku, liczyć się będzie termin pobytu, orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, fakt, że mąż potrzebuje dodatkowej opieki małżonki, itd.

W przypadku odmowy ze strony NFZ może jeszcze pomóc Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO).

Podobne:

4/5 - (15 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl