Prośba o przyspieszenie płatności faktury WZÓR

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury? prośba o przyspieszenie płatności za fakturę to pismo, które powinien przygotować przedsiębiorca pragnący zachować płynność finansową firmy.

Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby faktura z odroczonym terminem płatności została uregulowana przed wyznaczonym czasem.

Wprowadzenie

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor-pdf-docPrzedsiębiorca ma zatem prawo wystąpić do swojego kontrahenta z prośbą o przyspieszenie płatności faktury, sporządzając specjalny dokument w odpowiedniej formie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby, którą pobierzesz poniżej:

Prośba o przyspieszenie płatności faktury wzór

prosba-o-przyspieszenie-platnosci-faktury-wzor-pdf-doc

Prośba o przyspieszenie płatności faktury wzór

Kiedy prośba o przyspieszenie płatności faktury będzie zasadna?

Prośba o przyspieszenie płatności faktury zupełnie jak prośba o odroczenie terminu płatności faktury nie zawsze będzie uzasadniona. Takie pismo znajduje zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do faktur z odroczonym terminem płatności.

Warto wiedzieć bowiem, że zgodnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, maksymalny termin uregulowania płatności to 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

Oznacza to, że dokument wystawiony z takim terminem płatności zobowiązuje kontrahenta do zapłaty w ciągu 60 dni – przedsiębiorca może zapłacić zarówno w dniu otrzymania rachunku, jak i w dniu, w którym upływa termin płatności i nadal będzie to zgodne z przepisami.

Prośba o wcześniejszą zapłatę faktury będzie zasadna, jeśli termin jej płatności jest odroczony, na przykład o kilka tygodni. To jednak niejedyny warunek, którego spełnienie pozwala wnioskować o wcześniejszą płatność.

Możliwość przyspieszenia płatności za fakturę jest uzależniona także od faktu zrealizowania przedmiotu umowy, czyli wykonania dzieła lub usługi. Dopiero po wykonaniu zleconego zadania lub po dostarczeniu zamówionego dzieła, przedsiębiorca może domagać się zapłaty.

To, czy kontrahent przystanie na prośbę o przyspieszenie płatności, zależy wyłącznie od jego dobrej woli, a także od możliwości finansowych. Nie ma on bowiem żadnego obowiązku dokonywania płatności przed terminem.

Wyrażenie zgody na wcześniejsze uregulowanie zobowiązania leży jednak w jego interesie, jeśli chce zadbać o dobre relacje z kontrahentem.

Jak przygotować pismo z prośbą o przyspieszenie płatności?

Prośba o przesunięcie terminu płatności faktury powinna mieć charakter oficjalny, dlatego warto przygotować w tej sprawie pismo, na przykład w oparciu o przygotowany przez nas wzór prośby o przyspieszenie płatności faktury. Z przesłaniem takiego dokumentu nie może zwlekać przedsiębiorca, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Jeśli chce on zachować swoją płynność finansową, a wystawia przy tym wiele faktur z odroczonym terminem płatności, taki wniosek do kontrahenta może okazać się jedynym sposobem na utrzymanie działalności.

Pisemna prośba o przedterminowe uregulowanie faktury musi zawierać kilka istotnych elementów. Są to między innymi:

  • dane wnioskodawcy (wystawca faktury),
  • dane dłużnika, czyli strony zobowiązanej do uregulowania płatności,
  • oznaczenie faktury lub umowy, z której wynika obowiązek zapłaty,
  • oznaczenie pierwotnego terminu płatności,
  • wskazanie nowego, preferowanego terminu płatności,
  • uzasadnienie sprawie przyspieszenia terminu płatności faktury.

To części uzasadnienie prośby o przedterminowe uregulowanie faktury warto poświęcić najwięcej czasu, wskazując, dlaczego tak ważne jest dla firmy, aby kontrahent zdecydował się – w miarę możliwości – na wcześniejsze uregulowanie swoich zobowiązań wobec przedsiębiorcy.

Należy pamiętać jednak, że nawet najlepiej uzasadniony wniosek nie gwarantuje, iż druga strona zgodzi się na przedterminową spłatę. Przedsiębiorca ma jednak kilka innych rozwiązań, które może zastosować w takich okolicznościach. Jak poprawić płynność finansową firmy, jeśli kontrahent nie zgadza się na przyspieszenie płatności faktury?

Sposoby na faktury z odroczoną płatnością

Ponieważ wystawianie faktur z długim terminem płatności to popularne rozwiązanie, przedsiębiorcy mają dzisiaj pod ręką kilka rozwiązań, dzięki którym mogą wyeliminować związane z tym zagrożenia dla swojej płynności finansowej.

Jedną z najnowocześniejszych metod jest faktoring, czyli usługa, w ramach której fakturę z odroczonym terminem płatności przekazuje się firmie faktoringowej. Ta na podstawie rachunku wypłaca firmie zaliczkę, a później dochodzi płatności bezpośrednio od kontrahenta.

Faktoring z reguły nie jest uzależniony od zdolności kredytowej i nie obciąża limitu kredytowego. Pozwala natomiast uzyskać środki na bieżące wydatki bez konieczności dodatkowego zadłużania firmy.

Zanim przedsiębiorca podpisze umowę z firmą faktoringową, powinien sprawić, z jakimi kosztami wiąże się taka usługa i jaki limit faktoringowy będzie mógł wykorzystać w ramach współpracy.

Wadą faktoringu jest fakt, że kontrahentów trzeba o nim poinformować, co może skutkować utratą ich zaufania. Jeśli firma chce tego uniknąć, może zdecydować się na nieco inne rozwiązanie – zachętę w formie rozliczenia skonto.

A może skonto?

Skonto polega na obniżeniu ceny usługi czy towaru w zamian za przyspieszenie płatności. Obniżka wynosi zwykle kilka procent, ale pozwala firmie uzyskać środki nieco szybciej niż w normalnych warunkach.

Ponieważ skonto jest dobrowolnym rozwiązaniem, strony mogą ustalić jego zasady na wystawioną fakturę w dowolny sposób. Jeśli jednak w rozliczeniach pojawi się zniżka, należy ująć ją w dokumentach, czyli umieścić na fakturze dokładną stawkę rabatu.

Zazwyczaj firmy uwzględniają na rachunku informację o możliwości przedterminowego uregulowania faktury w celu uzyskania określonej zniżki. Jeśli kontrahent skorzysta z tej oferty, przedsiębiorca musi wystawić fakturę korygująca.

Ostatnie rozwiązanie poprawiające budżet firmy, która wystawia faktury z długim terminem płatności, polega na potraktowaniu ich jak kredytu kupieckiego. Zgodnie z przepisami, od 31. dnia od doręczenia faktury przedsiębiorca ma prawo naliczać od tej należności odsetki – odsetki za kredyt kupiecki.

Odsetki te należą się niezależnie od terminu płatności i można naliczać je maksymalnie do dnia upływu ustalonego terminu płatności faktury (później nalicza się odsetki od przeterminowanej płatności oraz zryczałtowaną opłatę na poczet wydatków związanych z dochodzeniem należności).

Co prawda, naliczanie odsetek od kredytu kupieckiego nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla relacji biznesowych, ale pozwala pokryć po części koszty kredytowania się kontrahentów kosztem firmy.

Podsumowanie

Wnioskując o przesunięcie terminu płatności podanie powinno zawierać szereg niezbędnych informacji, jednymi z najważniejszych elementów takiego pisma jest określenie pierwotnego terminu płatności faktury oraz uzasadnienie nowego terminu i jego podanie.

Jeśli chodzi o określenie terminu płatności faktury, nie należy przesadzać lub po prostu pozostawić ten wybór swojemu kontrahentowi.

Długie terminy płatności powodują dość niebezpieczne zatory płatnicze, co może nawet doprowadzić firmę na skraj bankructwa lub przynajmniej poważnej utraty płynności finansowej.

Jedynym remedium na taki stan rzeczy jest decyzja, aby przyspieszyć płatność faktury, składając kontrahentowi pisemną prośbę w tej sprawie.

Niestety najczęściej bywa tak, że wystawca faktury dostaje zapłatę na sam koniec terminu wskazanego na fakturze, lub często nawet po terminie – dlatego należy przeciwdziałać takim procederom.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl