Oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy WZÓR

Jak napisać oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy garażu, płotu lub budynku gospodarczego? jeśli planujesz realizację budowy w odległości 1,5 metra (lub mniejszej) od granicy działki, to musi uzyskać pozwolenie na budowę (nawet przy budowie garażu, budynku gospodarczego czy płotu), gdyż inwestycja wykracza swoim oddziaływaniem poza obszar działki i ma wpływ na teren sąsiedni.

Wstęp

zgoda-sasiada-na-budowe-garazu-w-granicy-wzorCo więcej, budowa tak bardzo zbliżona do granicy sąsiada lub znajdująca się w tak zwanej ścisłej granicy sprawia, że działka sąsiada znajduje się w obszarze oddziaływania, a sam sąsiad zostaje uznany za stronę w postępowaniu. Konieczna będzie więc jego zgoda na budowę w granicy, zgodę taką należy uzyskać na piśmie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy 3 gotowe do wypełnienia wzory, który pobierzesz poniżej:

Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy wzór

zgoda-sasiada-na-budowe-ogrodzenia-w-granicy-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy wzór

Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy wzór

zgoda-sasiada-na-budowe-garazu-w-granicy-wzor

Zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy wzór

Zgoda sąsiada na budowę budynku gospodarczego w granicy wzór

zgoda-sasiada-na-budowe-budynku-gospodarczego-w-granicy-wzor

Zgoda sąsiada na budowę budynku gospodarczego w granicy wzór

Przepisy prawne dotyczące lokalizacji budowy w odniesieniu do granic działki

Przepisy prawa ograniczają możliwości inwestora dotyczące sposobu zlokalizowania budynku na danym terenie. Warto przypomnieć, że zabudowa może znajdować się w odległości maksymalnie 3 metrów od granicy działki sąsiedniej w przypadku ściany bez otworów oraz w odległości 4 metrów w przypadku ściany z otworami.

Dodatkowo zastosowanie mogą znaleźć inne przepisy, które jeszcze bardziej ograniczają możliwość dowolnego zlokalizowania budynku na posesji.

Są to między innymi regulacje:

 • związane z zacienieniem i przesłanianiem,
 • związane z ochroną przeciwpożarową,
 • dotyczące zagospodarowania przestrzennego,
 • dotyczące ogólnych przepisów techniczno-budowlanych.

Czy wymagana jest zgoda sąsiada na budowę w granicy?

Według obowiązujących przepisów prawa, oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy nie jest dokumentem wymaganym w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W praktyce okazuje się być jednak zgoła inaczej.

Jeśli budowa jest zbliżona do granicy działki sąsiada lub znajduje się w „ścisłej granicy”, to jego nieruchomość stanowi obszar oddziaływania inwestycji, a sam sąsiad zostaje uznany za stronę w postępowaniu.

Co to oznacza? Chociaż teoretycznie zgoda sąsiada na budowę w granicy nie jest niezbędna, to jednak w takim przypadku ma on spory wpływ na przebieg budowy oraz proces uzyskania pozwolenia na budowę.

Traktowany jako strona w postępowaniu sąsiad ma wgląd do akt, w tym także do dokumentacji projektowej. Może tworzyć wnioski, odwołania, zażalenia czy skargi do organów administracji państwowej i sądu administracyjnego. Krótko mówiąc, ma możliwość zablokowania realizacji inwestycji na wiele lat.

Dlaczego potrzebna jest zgoda sąsiada na budowę w granicy?

Skoro przepisy nie wymagają uzyskania zgody sąsiada w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, to dlaczego potrzebna jest na przykład zgoda sąsiada na budowę garażu w granicy?

Kiedy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – budynek nie może zostać postawiony w odpowiedniej odległości od granicy, umiejscowienie go w ścisłej granicy z sąsiednią nieruchomością sprawia, że inwestycja zaczyna oddziaływać na teren sąsiedni.

Włączenie sąsiedniej działki do obszaru oddziaływania oznacza, że w otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzone zostaną ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym także w możliwościach zabudowy tego terenu.

Nowo powstający budynek może oddziaływać na teren sąsiedni na przykład poprzez:

 • zwiększenie zanieczyszczenia powietrza,
 • ograniczenie światła dziennego,
 • hałasy,
 • generowanie zapachów.

Sąsiad, który stwierdzi takie zagrożenie dla swojej nieruchomości, może natomiast wnieść sprzeciw i nie dopuścić do wydania pozwolenia na budowę.

Jak napisać oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy?

Jak napisać oświadczenie wyrażenie zgody sąsiada na budowę w granicy, czyli, co powinna zawierać zgoda sąsiada na budowę w granicy? Najważniejszy element takiego pisma to oświadczenie sąsiada o zapoznaniu się z planami budowy oraz oświadczenie o braku zastrzeżeń względem przedstawionych mu dokumentów.

Zapisy te świadczą bowiem, że sąsiad ma świadomość tego, jak umieszczony zostanie budynek na terenie działki oraz w jaki sposób może oddziaływać na teren jego posesji.

Poza tym zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy czy zgoda na budowę budynku gospodarczego w granicy powinna zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane teleadresowe sąsiada,
 • czytelny podpis sąsiada jako osoby dysponującej tytułem prawnym do nieruchomości.

Zgodę tego typu warto sporządzić w co najmniej 3 egzemplarzach – jeden dla inwestora, jeden dla sąsiada i jeden w celu dołączenia do projektu. Dokument należy także bezpiecznie zarchiwizować na potrzeby ewentualnego sporu sądowego w przyszłości.

Budowa w granicy a brak zgody sąsiada

Brak zgody sąsiada nie oznacza, że inwestycja w granicy działki jest niemożliwa. Wsparciem w konflikcie mogą okazać się lokalne władze. W takiej sytuacji inwestor powinien złożyć specjalny wniosek do starosty, w którym poprosi o udzielenie zgody na przeprowadzenie części niezbędnych prac budowlanych na gruncie sąsiednim.

Starosta ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do takiego pisma. Sąsiad nadal może je jednak zaskarżyć i skierować sprawę do sądu.

Jeżeli starostwo wyda zgodę na prowadzenie prac budowlanych na terenie sąsiada, a właściciel nieruchomości nie wniesie oficjalnego sprzeciwu, inwestor może rozpocząć budowę, pamiętając jednak, że po zakończeniu prac budowlanych musi podjąć działania mające na celu przywrócenie działki sąsiedniej do stanu sprzed budowy.

Oznacza to konieczność usunięcia nagromadzonych śmieci, wywiezienie gruzu czy wyrównanie terenu.

Podobne:

4.4/5 - (7 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl