Wezwanie sąsiada do usunięcia drzew WZÓR

Jak napisać wezwanie sąsiada do usunięcia drzew? Drzewa na sąsiedniej działce mogą ograniczać widoczność, powodować zacienienie czy przyczyniać się do zanieczyszczenia otaczających je posesji.

Powstanie zakłóceń (immisji) w korzystaniu z naszej własnej nieruchomości pozwala na podjęcie kroków prawnych na podstawie prawa cywilnego.

Wstęp

wezwanie-sasiada-do-usuniecia-drzew-wzor-pdf-doc-przykladZatem jako właściciel działki możesz wezwać sąsiada o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń, co oznacza, że masz możliwość domagania się od sąsiada przycięcia lub całkowitego wycięcia drzew.

Jak w takim razie wezwać sąsiada do ich usunięcia lub przycięcia? Należy sporządzić pisemne wezwanie, w którym domagać się będziesz swoich praw, powołując się na konkretne przepisy kodeksu cywilnego.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania sąsiada do usunięcia, wycięcia lub przycięcia drzew stanowiących dla Ciebie problem. Wzór pisma pobierzesz poniżej:

Wezwanie sąsiada do usunięcia drzew wzór

wezwanie-sasiada-do-usuniecia-drzew-wzor-pdf-doc-przyklad

Wezwanie sąsiada do usunięcia drzew wzór

Jak napisać wezwanie sąsiada do usunięcia drzew?

Prośba, a właściwie wezwanie sąsiada do usunięcia drzewa, musi mieć formę pisemną. Przy sporządzaniu takiego dokumentu warto wykorzystać więc gotowy do wypełnienia wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzewa. Uwzględnia on wszystkie wymagane elementy, w tym:

 • datę i miejsce,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata,
 • odpowiedni nagłówek,
 • treść zbudowaną ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia, w której powinien znaleźć się zwrot wezwania do usunięcia drzewa, uzasadnienie prośby oraz ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Niezbędnym elementem pisma jest także wyznaczenie sąsiadowi konkretnego terminu podjęcia działań. Data ta stanowi dla właściciela nieruchomości moment, w którym to może podjąć dalsze, bardziej radykalne kroki w celu usunięcia roślin.

Nie chcąc zapomnieć o jakimkolwiek istotnym elemencie takiego wezwania, najlepiej wykorzystać uniwersalny wzór pisma do sąsiada o wycięcie drzew.

Kiedy sąsiad musi ściąć drzewo?

Nawet z własnej nieruchomości nie można korzystać w sposób całkowicie dowolny. Prawo cywilne odnosi się do zagadnienia prawa własności bardzo konkretnie. Zgodnie z artykułem 140. KC:

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

I dalej zgodnie z artykułem 144 KC:

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Na podstawie tych zapisów można wywnioskować zatem, że wezwanie sąsiada do wycięcia drzewa lub/i usunięcie gałęzi będzie zasadne, jeśli powodują one immisję, czyli zakłócanie korzystania z sąsiednich nieruchomości.

Kiedy sąsiad może żądać usunięcia drzewa sąsiada?

Pismo do sąsiada o usunięcie drzew musi zostać odpowiednio uzasadnione. Użyte w nim argumenty powinny wskazywać na zakłócenia korzystania z sąsiednich nieruchomości, czyli na tak zwaną immisję.

W przypadku drzew będą to sytuacje, kiedy roślinność:

 • stwarza zagrożenie dla mieszkańców sąsiednich posesji,
 • stwarza zagrożenie dla obiektów położonych na terenie sąsiadujących działek,
 • powoduje zacienienie sąsiedniej działki,
 • znacząco ogranicza widok na okolicę,
 • powoduje zanieczyszczenie działki liśćmi czy owocami,
 • wyjałowienie sąsiedniej ziemi z wody i składników mineralnych,
 • zajęcie sąsiedniej działki przez rozrastające się gałęzie.

Tego typu okoliczności bez wątpienia dają sąsiadowi podstawę do roszczeń o usunięcie drzewa lub przycięcie jego gałęzi.

Jak zmusić sąsiada do wycięcia drzew?

Aby zmusić sąsiada do wycięcia przeszkadzających nam drzew, powinniśmy w pierwszej kolejności podjąć z nim dialog, a jeśli to nie skutkuje, wystąpić z pisemnym żądaniem usunięcia lub przycięcia drzewa sąsiada. Jeśli nie wiesz, jak napisać pismo do sąsiada o usunięcie drzew gałęzi, odsyłamy na początek artykułu i zachęcamy do skorzystania z gotowego wzoru stosownego wezwania.

Należy pamiętać, że pismo z wezwaniem do usunięcia drzewa musi wyznaczać sąsiadowi konkretną datę podjęcia działania. Po jej upływie możemy bowiem wystąpić na drogą sądową, samodzielnie przygotowując pozew.

Na taką okoliczność należy zachować potwierdzenie doręczenia pisemnego wezwania do usunięcia drzewa sąsiada (do okazania w sądzie), ponieważ stanowi to dowód na próbę polubownego załatwienia sprawy.

Czy sąsiad może nakazać ściąć drzewo?

Sam sąsiad może wystąpić do właściciela innej nieruchomości z pisemnym żądaniem ścięcia lub przycięcia drzewa w uzasadnionych okolicznościach, jednak dopiero sąd ma prawo nakazać ścięcie drzewa po dokładnym zapoznaniu się z daną sytuacją.

Należy nadmienić również, że nieco inaczej wygląda sprawa, kiedy drzewa wykraczają korzeniami lub gałęziami na sąsiedni teren. Wtedy, zgodnie z artykułem 150 KC:

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Jeśli więc przyczyną sporu są wystające na teren działki gałęzie i opadające z nich owoce czy liście, to właściciel nieruchomości może usunąć je samodzielnie i zachować dla siebie (jako formę zadośćuczynienia) po uprzednim wezwaniu sąsiada do podjęcia tych działań.

Art. 149. – Wejście na grunt sąsiedni – Kodeks cywilny

Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

Jakie wysokie drzewa przy granicy działki?

Trzeba umieć sadzić drzewa! Aby uniknąć sąsiedzkich sporów w przyszłości, warto przestrzegać pewnych zasad już na etapie sadzenia drzew. Nie ma w prawie niestety konkretnych wytycznych, jednak kilka warunków nasadzeń znajdziemy choćby w regulaminie ROD, z którego wynika, że:

 • drzewa iglaste i liściaste ozdobne sadzimy co najmniej 2 metry od ogrodzenia, o ile są to odmiany słabo rosnące,
 • drzewa ozdobne sadzimy w odległości 1 m od granicy, jeśli ich wysokość nie przekroczy 2 metrów,
 • drzewa sadzimy w odległości 2 metrów od granicy, jeśli ich wysokość nie przekroczy 3 m.

Wiesz już w jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa, warto trzymać się tych wytycznych, by uniknąć w przyszłości komplikacji stosunków z sąsiadami.

Podobne:

4/5 - (20 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl