Oświadczenie o zrzeczeniu się służebności WZÓR PDF DOC

Jak napisać oświadczenie o zrzeczeniu się służebności? Służebność mieszkania to popularny mechanizm wykorzystywany w celu zabezpieczenia interesów właścicieli nieruchomości, którzy przekazują swój majątek kolejnym pokoleniom. Polega ona na tym, że dziadkowie lub rodzice zapisują nieruchomość

Wniosek o sprostowanie księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o sprostowanie księgi wieczystej? Księga wieczysta to publiczny rejestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. Zapisy księgi wieczystej stanowią podstawę bezpieczeństwa nabywców w obrocie nieruchomościami. Każdy nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonania stosownego wpisu

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej? Spośród wielu formalności, które ciążą na dziedziczącym spadek, w skład którego wchodzi nieruchomość, wyróżnić należy sprawy wieczystoksięgowe. Wstęp Ujawnienie przejścia własności w KW jest niezwykle istotne.

1 2