Wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej? Usuwanie błędów z treści księgi wieczystej leży w interesie aktualnego właściciela nieruchomości. Nawet nieistotna z pozoru literówka może okazać się bowiem dużym problemem w przypadku chęci sprzedaży kiedyś działki czy mieszkania.

Wstęp

Wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej wzórSprostowanie nazwiska w księdze wieczystej będzie wyglądało nieco inaczej w zależności od tego, z jakim rodzajem błędu mamy do czynienia. Niemniej jednak zawsze wiązać się będzie ze sporządzeniem odpowiedniego wniosku, aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełniania wzór wniosku o sprostowanie nazwiska w KW, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej wzór

Wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej wzór

Wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej wzór

Sprostowanie literówki w nazwisku

Wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej może dotyczyć zwykłej pisarskiej omyłki, czyli literówki.

Tego typu błędy usuwa się na wniosek, które nie podlega opłacie i nie musi być sporządzany na dedykowanym formularzu. Samodzielnie przygotowany wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej wystarczy złożyć w sekretariacie ksiąg wieczystych.

Co więcej, sąd może sprostować taką omyłkę także z urzędu, czyli bez żadnego wniosku – o ile zauważy swój błąd.

Sprostowanie błędnie wpisanego nazwiska

Jeśli błąd we wpisanym do księgi wieczystej nazwisku jest na tyle poważny, że powoduje niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, to określamy go błędem merytorycznym.

W takiej sytuacji nie wystarczy samodzielnie sporządzony wniosek o sprostowanie nazwiska w księdze wieczystej – konieczny będzie wniosek KW-WPIS, czyli poprawnie wypełniony formularz urzędowy.

Ponadto, należy dołączyć do niego także dokument, który stanie się podstawą wpisu, na przykład akt notarialny. Jeśli okaże się, że błąd w KW wynika z błędu w akcie źródłowym, konieczne będzie poprawienie dokumentu podstawowego. 

Zmiana nazwiska panieńskiego

Osobnym zagadnieniem, dotyczącym sprostowania nazwiska w księdze wieczystej, jest jego zmiana. Problem ten dotyczy najczęściej kobiet, które przyjmują nazwisko męża po ślubie. Z aktualizacją danych w księdze wieczystej nie warto zwlekać.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (art. 36), sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi nieruchomości grzywnę w wysokości od 500 do 10 000 zł (w celu spowodowania ujawnienia prawa własności). 

Podstawą do skorygowania treści księgi wieczystej będzie w tym przypadku odpis skróconego aktu małżeństwa, który otrzymuje się bezpośrednio po zawarciu związku małżeńskiego.

Jeśli wnioskodawca nie posiada już takiego dokumentu, może postarać się o wydanie kolejnego odpisu na pisemny wniosek, który należy złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. 

Aby zaktualizować swoje nazwisko w KW, właściciel nieruchomości powinien wypełnić formularz KW-WPIS, dostępny do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w formie papierowej w placówce sądu. 

Następnie należy prawidłowo wypełnić pole „Treść żądania”.

Co ważne, w rubryce „Dane wnioskodawcy” należy ująć już swoje nowe dane osobowe, pokrywające się z tymi widocznymi na skróconym akcie małżeństwa. 

Wniosek wraz z dokumentem podstawowym składamy w Sądzie Rejonowym, w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Złożenie wniosku wiąże się z opłatą w wysokości 60 zł. 

Podobne:

4.8/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl