Wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego WZÓR z omówieniem

Jak napisać wniosek o zniesienie kuratora rodzinnego? Zadaniem kuratora rodzinnego jest sprawowanie opieki nad małoletnim i kontrolowanie zachowania jego opiekunów. Orzeczenie sądu dotyczące nadzoru kuratora jest z reguły skutkiem doniesienia o nienależytym sprawowaniu władzy rodzicielskiej

Wniosek o sprostowanie księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o sprostowanie księgi wieczystej? Księga wieczysta to publiczny rejestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. Zapisy księgi wieczystej stanowią podstawę bezpieczeństwa nabywców w obrocie nieruchomościami. Każdy nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonania stosownego wpisu

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy WZÓR

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w pracy? Jeśli pracownik nie może stawić się w pracy, ma obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę najpóźniej w drugim dniu swojej nieobecności. Powinien także określić, jak długo będzie nieobecny i

1 2 3 6