Prośba o przyspieszenie płatności faktury WZÓR

Jak napisać prośbę o przyspieszenie płatności faktury? prośba o przyspieszenie płatności za fakturę to pismo, które powinien przygotować przedsiębiorca pragnący zachować płynność finansową firmy. Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie, aby faktura z odroczonym terminem

Umowa użyczenia pomieszczenia WZÓR

Jak sporządzić umowę użyczenia pomieszczenia? umowa użyczenia pomieszczenia podobnie jak umowa użyczenia lokalu – charakteryzuje się nieodpłatnością korzystania z lokalu. W ramach takiej umowy użyczający godzi się na bezpłatne używanie przez biorącego określonego pomieszczenia przez

Protokół badania wyłącznika ppoż. wzór

Jak sporządzić protokół badania wyłącznika ppoż? przeciwpożarowe wyłączniki prądu służą do odłączenia zasilania w zagrożonym budynku. Z takiego wyłącznika korzysta straż pożarna w trakcie gaszenia pożaru. Dzięki odłączeniu prądu – wyeliminowane zostaje bowiem ryzyko porażenia

Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej PDF

Jak sporządzić protokół odbioru instalacji elektrycznej? Protokół odbioru instalacji elektrycznej potwierdza, że wykonana w budynku instalacja elektryczna nadaje się do bezpiecznej eksploatacji. Dokument tego typu wymagany jest przy odbiorze domu – składa się go wraz

Pełnomocnictwo dla architekta WZÓR

Jak napisać pełnomocnictwo dla architekta? Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, czynności prawne w ramach procesu budowlanego mogą być dokonywane przez pełnomocnika. Wygodnym rozwiązaniem dla inwestora jest więc umocowanie do działania w jego imieniu architekta, który

Upoważnienie do odbioru pozwolenia na budowę WZÓR

Jak napisać upoważnienie do odbioru pozwolenia na budowę? Proces ubiegania się o pozwolenie na budowę jest długotrwały, dlatego inwestor zostaje niekiedy zmuszony, aby upoważnić inną osobę do załatwiania spraw budowlanych w jego imieniu. Pełnomocnikiem inwestora

Kosztorys inwestorski WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić kosztorys inwestorski? Kosztorys inwestorski sporządza się przed rozpoczęciem budowy domu. Dokument uwzględnia między innymi ceny materiałów oraz robocizny, związane z wybranym projektem budowlanym. Kosztorys pozwala oszacować, ile trzeba będzie wydać na budowę nowej

Rachunek za usługi budowlane WZÓR

Jak sporządzić rachunek za usługi budowlane? zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizowanie usług wiąże się z koniecznością wydania dokumentu, który potwierdza dokonanie transakcji. Może to być faktura lub rachunek uproszczony – oba dokumenty poświadczają dokonanie transakcji

Kosztorys remontu mieszkania WZÓR

Jak sporządzić kosztorys remontu mieszkania? planując remont mieszkania lub pokoju, zawsze warto zacząć od kosztorysu. To dzięki odpowiednim wyliczeniom można bowiem zaplanować nie tylko minimalny, niezbędny budżet na taką inwestycję, ale również najsensowniejszy harmonogram prac.

Jak napisać wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu?

Jak napisać wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu? pozostawione w lokalu rzeczy byłych najemców bywają prawdziwym utrapieniem dla właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą ani ich przywłaszczyć, ani wyrzucić z mieszkania. Jeśli taka sytuacja zdarza się

1 2 3 15