Wniosek o próg zwalniający WZÓR

Jak napisać wniosek o próg zwalniający? auta, które szybko poruszają się po lokalnej ulicy – są realnym zagrożeniem dla dzieci oraz innych mieszkańców osiedla. Niestety władze miast, miasteczek i wsi nie zawsze są świadome istniejącego zagrożenia,

Wezwanie sąsiada do usunięcia drzew WZÓR

Jak napisać wezwanie sąsiada do usunięcia drzew? Drzewa na sąsiedniej działce mogą ograniczać widoczność, powodować zacienienie czy przyczyniać się do zanieczyszczenia otaczających je posesji. Powstanie zakłóceń (immisji) w korzystaniu z naszej własnej nieruchomości pozwala na

Wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi WZÓR

Jak napisać wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi? zarówno wysokie, gęste drzewa, jak i same gałęzie wystające przez ogrodzenie na sąsiednią działkę mogą stać się przyczyną sporu. Na szczęście, powiedzenie „Wolnoć Tomku w swoim domku” nie

Przyłącze wody Zgoda Sąsiada WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe? Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową odbiorcy usług. Przyłącza wodociągowe stanowią własność właścicieli nieruchomości (odbiorców), którzy budują je na własny koszt.

1 13 14 15