Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe WZÓR

wynajem-mieszkania-dla-firmy-na-cele-mieszkaniowe-wzor-pdf-doc-przykladCzym jest wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe i jak sporządzić taką umowę najmu mieszkania? Podmiotem zainteresowanym najmem mieszkania może być nie tylko osoba fizyczna, ale i osoba prawna. Firmy często wynajmują od właścicieli lokali mieszkania dla swoich pracowników i stanowi to atrakcyjny element wynagrodzenia.

Wstęp

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia z VAT, jednak sama umowa najmu musi dokładnie określać, w jakim celu jest zawierana. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej bezpiecznej umowy najmu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy najmu z firmą:

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór

wynajem-mieszkania-dla-firmy-na-cele-mieszkaniowe-wzor-pdf-doc-przyklad

Wynajem mieszkania dla firmy na cele mieszkaniowe wzór

Wynajem mieszkania firmie

Wynajem mieszkań dla firm można podzielić na dwie kategorie: wynajem na cele mieszkaniowe lub najem na cele związane z prowadzeniem działalności. W pierwszym przypadku będzie to na przykład najem dla zatrudnionych w firmie pracowników, a w drugim wynajem na biuro, sklep czy gabinet.

Umowa najmu z firmą, która planuje prowadzić w lokalu działalność gospodarczą, może dotyczyć stworzenia w nieruchomości sekretariatu, biura obsługi klientów, pomieszczeń socjalnych czy sali konferencyjnej.

W żadnym z tych przypadków osoba fizyczna wynajmująca lokal nie będzie podlegała takim samym regulacjom, jak te, które stosuje się w relacji pomiędzy wynajmującym a lokatorem.

Zastosowania nie znajdą więc przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 roku. Dokumenty te są natomiast korzystne dla lokatorów, ponieważ ograniczają możliwości egzekwowania swoich praw przez właścicieli nieruchomości.

Najem instytucjonalny czy okolicznościowy?

Jaka umowa najmu mieszkania z firmą będzie najkorzystniejsza? Właściciele mieszkań na wynajem często zastanawiają się, który rodzaj najmu wybrać: okolicznościowy czy instytucjonalny?

Najkorzystniejszy wydaje się najem okazjonalny (okolicznościowy), który daje większe możliwości obrony własnych interesów. Nie można jednak zastosować go w przypadku, kiedy najemcą nie jest osoba fizyczna oraz kiedy najem nie dotyczy celów mieszkaniowych.

Z kolei najem instytucjonalny można zastosować wtedy, kiedy właściciel nieruchomości prowadzi własną działalność gospodarczą i wynajmuje lokal innej firmie.

Jeśli jednak wynajmującym jest osoba fizyczna, która nie prowadzi własnej działalności, to najlepszym rozwiązaniem będzie sformalizowanie współpracy zwykłą, tradycyjną umową najmu, która odpowiednio zabezpiecza obie strony stosunku prawnego.

Wynajem mieszkania firmie na cele mieszkaniowe

Jeżeli wynajem prywatnego mieszkania firmie jest wynajmem na cele mieszkaniowe, sytuacja pomiędzy wynajmującym a najemcą kształtuje się nieco inaczej.

Do czynienia mamy wtedy z lokatorami, dlatego przepisy zapewniające ochronę praw lokatorów znajdą już swoje zastosowanie.

Warto podkreślić jednak, że nawet wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika nie pozwala na zawarcie umowy najmu okolicznościowego, bowiem najemcą nadal jest nie osoba fizyczna, a firma.

Kiedy wynajem mieszkania dla firmy jest zwolniony od podatku VAT?

Wynajem mieszkania dla firmy (odpłatne świadczenie usług) będzie zwolniony od podatku jeśli spełnione zostaną łącznie trzy warunki określone w artykule 43. ustawy o VAT, mówiące o tym, że:

 • wynajmowana nieruchomość musi mieć charakter mieszkalny,
 • wynajem jest dokonywany na własny rachunek,
 • wynajem jest dokonywany na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z tymi warunkami, wynajem nie będzie zwolniony od podatku, jeśli nieruchomość ma inny charakter niż mieszkalny, a usługi wynajmu wykonywane są przez podmioty działające na cudzy rachunek.

Dodatkowo, ze zwolnienia nie mogą skorzystać podmioty wynajmujące nieruchomość na cele inne niż mieszkaniowe, na przykład na cele prowadzonej działalności.

Kiedy wynajem mieszkania dla firmy nie jest zwolniony z VAT?

Umowa najmu mieszkania dla firmy nie będzie zwolniona od podatku VAT, jeśli zostanie zawarta na cele działalności gospodarczej.

Oznacza to, że w przypadku wynajmowania lokalu przeznaczonego pod działalność biurową czy handlową, zwolnienie z podatku będzie niemożliwe.

Podsumowując: w myśl ustawy z dnia 11 marca 2011 roku o podatku od towarów i usług (dokładniej: art. 43 ust. 1 pkt) zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Co powinna zawierać umowa najmu z firmą?

Umowa najmu z firmą to tradycyjna umowa najmu lokalu mieszkalnego. Jednak muszą znaleźć się w niej pewne elementy obligatoryjne oraz dodatkowe uzgodnienia pomiędzy stronami, pozwalające im uniknąć późniejszych nieporozumień.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego firmie powinna składać się z takich elementów, jak:

 • miejsce i data zawarcia,
 • określenie stron umowy najmu, czyli podanie danych właściciela nieruchomości i najemcy,
 • określenie przedmiotu najmu, czyli adresu i opis lokalu mieszkalnego,
 • określenie wysokości czynszu i innych opłat oraz terminów i sposobu płatności,
 • określenie czasu trwania umowy najmu,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • określenie warunków wypowiedzenia umowy najmu,
 • w umowie najmu mieszkania ważne są też podpisy stron umowy w dniu zawarcia umowy najmu.

W umowie najmu lokalu mieszkalnego należy odnosić się także do kwestii:

 • kaucji i sposobu jej rozliczenia, jeśli zostanie ona pobrana przy podpisaniu umowy najmu,
 • szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu korzystania z lokalu – najczęściej zakaz podnajmowania lokalu osobie trzeciej,
 • zastrzeżeń dotyczących dokonywania zmian w lokalu, na przykład przebudowy czy zmiany przeznaczenia lokalu.

W przypadku wynajmowania mieszkania firmie konieczne będzie także jasne określenie celu najmu – mieszkaniowy lub na cele działalności gospodarczej.

Dobrze sporządzony dokument powinien chronić zarówno interesy wynajmującego, jak i najemcy, dlatego im więcej szczegółów zawiera, tym mniejsze ryzyko późniejszych sporów z tytułu nieścisłości.

Podsumowanie

Wśród zainteresowanych wynajęciem Twojego mieszkania oprócz osób prywatnych mogę także znaleźć się firmy, które często wynajmują lokale dla swoich pracowników.

Decydując się więc na wynajem mieszkania firmie, należy zwrócić uwagę na prawidłowo sporządzoną umowę najmu lokalu mieszkalnego.

W umowie najmu mieszkania dla firmy powinno znaleźć się kilka ważnych z punktu widzenia prawa – zapisów, które zabezpieczą interesy najemcy jak i wynajmującego, jak np. cele mieszkaniowe.

W przypadku usługi z tytułu najmu lokalu lub dzierżawy nieruchomości zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy właściciel lokalu jest zwolniony z podatku VAT od przychodów z tego tytułu. Oczywiście pod warunkiem, że warunki umowy najmu mieszkania dla firmy są prawidłowo określone.

Jeśli jednak wynajmowany lokal mieszkalny posłuży przedsiębiorcy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to taka usługa najmu będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Czyli organy podatkowe nie przydzielą zwolnienia z podatku VAT w przypadku gdy najemcą jest podmiot gospodarczy (w tym JDG). Każdy właściciel mieszkania lub wynajmujący mieszkanie powinien o tym pamiętać!

Jedynie wynajmując mieszkanie firmie na cele mieszkaniowe – będziemy zwolnieni z podatku VAT.

Podobne:

4.7/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl