Kosztorys inwestorski WZÓR do wypełnienia

Jak sporządzić kosztorys inwestorski? Kosztorys inwestorski sporządza się przed rozpoczęciem budowy domu.

Dokument uwzględnia między innymi ceny materiałów oraz robocizny, związane z wybranym projektem budowlanym. Kosztorys pozwala oszacować, ile trzeba będzie wydać na budowę nowej nieruchomości.

Wstęp

kosztorys-inwestorski-wzor-pdf-docCo powinien zawierać kosztorys inwestorski, aby stał się naprawdę przydatny w obliczu powstającej nieruchomości? aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór kosztorysu inwestorskiego, który pobierzesz poniżej:

Kosztorys inwestorski wzór

kosztorys-inwestorski-wzor-pdf-doc

Kosztorys inwestorski wzór

+ przykłady wypełnienia

Co to jest kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski to dokument, który uwzględnia wszelkie koszty związane z budową domu: 

 • materiały,
 • robociznę,
 • technologie budowy.

Kosztorys tego typu przygotowuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych, co pozwala zoptymalizować wydatki związane z planowaną inwestycją. Dokument tworzony jest na podstawie projektu wykonawczego, a także aktualnie obowiązujących cen materiałów oraz usług wykonawców. 

Dokładną definicję oraz zawartość kosztorysu inwestorskiego określa polskie prawo w przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Kosztorys inwestorski kto sporządza?

Teoretycznie, kosztorys inwestorski może sporządzić sam inwestor, posługując się w tym celu na przykład programem do kosztorysowania. Osobom, które nie mają dostępu do takiego oprogramowania lub nie wiedzą, jak się nim posługiwać, poleca się gotowy do wypełnienia wzór kosztorysu inwestorskiego.

Najczęściej za przygotowanie kosztorysu inwestorskiego odpowiedzialny jest jednak architekt, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby samodzielnie sporządzić taki dokument.

Kosztorys inwestorski może zostać wykonany także przez inżyniera budownictwa. Ważne, aby jego autorem była osoba znająca aktualne ceny materiałów i robocizny.

Kosztorys inwestorski co zawiera?

Wspomniane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dokładnie określa, jakie elementy powinien zawierać kosztorys inwestorski. Według aktualnych przepisów powinien uwzględniać on:

 • stronę tytułową: z nazwą obiektu i jego lokalizacją, nazwą i adresem inwestora oraz podmiotu wykonującego kosztorys, imionami, nazwiskami, określeniem funkcji oraz podpisami osób opracowujących kosztorys, wartością kosztorysową robót, datą sporządzenia dokumentu.
 • charakterystykę obiektu (opis techniczny),
 • przedmiar robót,
 • kalkulację uproszczoną,
 • tabelę wartości elementów scalonych,
 • załączniki.

Należy pamiętać również, że każdy przykład kosztorysu inwestorskiego uwzględnia ceny w wartości netto, czyli bez podatku od towarów i usług (VAT). 

Jeśli kosztorys jest sporządzany samodzielnie, najlepiej podzielić dokument na poszczególne etapy robót budowlanych:

 • stan zerowy, 
 • stan surowy otwarty,
 • stan surowy zamknięty, 
 • wykończenie, 
 • montaż instalacji. 

Następnie każdy z tych etapów warto podzielić ponownie na podgrupy, które uwzględniać będą wszelkie konieczne do wykonania prace i elementy konstrukcyjne. Nawet uproszczony kosztorys inwestorski musi zawierać:

 • określenie rodzaju materiału,
 • oznaczenie ilości materiału,
 • oznaczenie wybranej technologii budowy. 

Kosztorys inwestorski a ofertowy – różnice

Czym różni się kosztorys inwestorski od ofertowego? Kosztorys ofertowy przygotowywany jest najczęściej w odniesieniu do przetargu w zamówieniach publicznych, a niekiedy również w odniesieniu do negocjacji cenowych.

Dotyczy on cen zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych, który stara się otrzymać zamówienie. W kosztorysie ofertowym potencjalny wykonawca wskazuje, ile chciałby otrzymać za wykonanie określonych prac.

Proponowana przez niego stawka stanowi podstawę do dalszych rozmów (negocjacji) lub do odrzucenia propozycji przez inwestora.

Tymczasem kosztorys inwestorski tworzony jest na zlecenie zamawiającego. W kosztorysie tego typu znajduje się wyceniona wartość robót budowlanych. Kosztorys inwestorski określa zatem wysokość szacowanej inwestycji.

Na jakiej podstawie tworzy się kosztorys inwestorski?

Wszystkie przykłady kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z przepisami, powinny bazować na:

 • dokumentacji projektowej,
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • założeniach wyjściowych do kosztorysowania,
 • cenach jednostkowych robót podstawowych.

Warto pamiętać, że wszystkie te dane muszą być aktualne. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, szacowania wartości zamówienia dokonuje się zawsze nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed postępowaniem. Kosztorys inwestorski ma zatem określoną ważność: 6 miesięcy. 

Kiedy trzeba sporządzić kosztorys inwestorski?

Kosztorys inwestorski nie zawsze jest niezbędny. Niekiedy inwestor nie musi sporządzać takiego dokumentu, ale zawsze może zrobić to dla własnych korzyści, na przykład w celu oszacowania niezbędnego budżetu na inwestycję. 

Kosztorysu inwestorskiego nie wymaga się zatem od inwestorów prywatnych. Jeśli planowana inwestycja przewiduje budowę domu jednorodzinnego, kosztorys nie jest niezbędny. Można wykonać go jednak w celu oszacowania kosztów budowy i materiałów.

Dokument pozwoli też zoptymalizować koszty inwestycji i ułatwi prowadzenie negocjacji z potencjalnymi wykonawcami.

Kosztorys inwestorski wymagany jest natomiast w przypadku zamówień publicznych, a także przy wnioskowaniu o sfinansowanie budowy z kredytu bankowego. Kredytodawca zawsze wymaga bowiem przedstawienia, w jaki sposób środki zostaną wykorzystane na każdym etapie inwestycji.

Pozostałe rodzaje kosztorysów

Niekiedy poza kosztorysem inwestorskim, przygotowuje się również dwa inne rodzaje kosztorysów – powykonawczy lub zamienny. 

Kosztorys powykonawczy określa wynagrodzenie dla firmy, która zrealizuje zamówienie. Dokument tworzy się po zakończeniu robót. Wykorzystuje się go wtedy, kiedy ani inwestor, ani firma budowlana nie wiedzą dokładnie, jakie prace trzeba będzie wykonać, a tym samym, jakie będą ich koszty.  W kosztorysie powykonawczym podana cena jest ostateczna – taką sumę otrzyma wykonawca.

Natomiast kosztorys zamienny sporządza się wtedy, kiedy pojawiają się niespodziewane, dodatkowe koszty. Wtedy dokument wprowadza zaistniałe zmiany i zastępuje wcześniej wykonany kosztorys. Kosztorys zamienny dotyczy tylko zmian w pozycjach już uwzględnionych, nie może dotyczyć innych, nieprzewidzianych wcześniej prac.

Podobne:

5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl