Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Jak napisać wniosek o umorzenie długu za mieszkanie? Dłużnik ma możliwość negocjowania swojego długu z wierzycielem w każdym czasie, dopóki wierzytelność nie zostanie rozliczona.

Dotyczy to również osób zajmujących mieszkania komunalne, posiadających zadłużenie czynszowe. Tacy najemcy mogą wnioskować o umorzenie długu – najpierw do administracji budynku, a później nawet bezpośrednio do prezydenta miasta, jeśli pierwsze podanie nie przyniesie żadnych rezultatów.

Wstęp

wniosek-o-umorzenie-dlugu-za-mieszkanie-wzor-pdf-docJak przygotować pismo o umorzenie zaległości czynszowych? aby dokument był skuteczny i pozwalał na umorzenie zadłużenia z tytułu czynszu, musi spełniać wszystkie formalne wymagania stawiane dla tego typu pism. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie wzór

wniosek-o-umorzenie-dlugu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie wzór

Wzór pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu

wzor-pismo-do-prezydenta-miasta-o-umorzenie-dlugu-pdf-doc

Wzór pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu

Zadłużenie czynszowe a przedawnienie

Czy zadłużenie czynszowe ulega przedawnieniu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego, a konkretnie do artykułu 118, zgodnie z którym;

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Ponieważ zadłużenie czynszowe wiąże się z roszczeniem o zapłatę czynszu – świadczenia okresowego – podlega 3-letniemu terminowi przedawnienia. Czynsz za każdy miesiąc najmu mieszkania komunalnego przedawnia się jednak w swoim własnym tempie, co oznacza, że 3-letni okres przedawnienia liczy się osobno dla każdego miesiąca.

Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg w dniu wymagalności roszczenia, czyli w następnym dniu po upływie wyznaczonego terminu płatności za czynsz.

Jeśli więc płatność czynszu przypada na każdy 10. dzień miesiąca, to bieg przedawnienia zaczyna biec od 11. dnia miesiąca, czyli ulega przedawnieniu po 3 latach, licząc od tego dnia.

Chociaż zaległości czynszowe ulegają przedawnieniu, to nie jest to równoznaczne z całkowitym umorzeniem długu czynszowego (nawet jeśli przerwanie biegu przedawnienia nie miało miejsca, podobnie jak uznanie długu).

Nadal istnieje on jako zobowiązanie naturalne, co oznacza, że administrator budynku może dochodzić spłaty takiego długu – do momentu, w którym dłużnik podniesie zarzut jako przedawnienie długu i doprowadzi do umorzenia zadłużenia czynszowego.

Kiedy najemca może wnioskować o umorzenie długu czynszowego?

Wniosek o umorzenie długu za mieszkanie można złożyć w dowolnym momencie, czyli nawet wtedy, kiedy trwa już postępowanie komornicze w związku z zadłużeniem. Najlepiej jest jednak wystąpić z takim pismem, zanim sprawa trafi do sądu, choć wyrok nakazujący zapłatę wierzytelności ani oddanie długu do komornika nie przekreślają szans na umorzenie długów czynszowych.

Dłużnik może negocjować swoje zadłużenie z wierzycielem w każdym momencie. Dlatego wniosek o umorzenie zadłużenia mieszkania warto złożyć niezależnie od tego, jak ocenia się swoje szanse na umorzenie długu.

W pierwszej kolejności z takim pismem należy wystąpić do administracji budynku, adresując je do działu rozliczeń i windykacji czynszów. Jeśli odpowiedź na podanie będzie niesatysfakcjonująca, wniosek można złożyć nawet bezpośrednio do prezydenta miasta.

Pismo do prezydenta miasta o umorzenie długu nie wiąże się z żadnymi opłatami, dlatego dłużnik nie ma nic do stracenia. Może natomiast wiele zyskać, wyrywając się ze spirali zadłużenia.

Czym może skutkować wniosek o umorzenie długu czynszowego?

Umorzenie zadłużenia za mieszkanie komunalne to rozwiązanie, które pozwala dłużnikowi stopniowo wyjść na prostą, zamiast popadać coraz głębiej w swoje zadłużenie. Składając wniosek w sprawie umorzenia długu czynszowego, najemca może liczyć zarówno na całkowite, jak i częściowe umorzenie długu.

Bardzo często na skutek złożenia takiego pisma udaje się umorzyć dużą część zadłużenia po spłacie pozostałej wierzytelności w dogodnych ratach. Niekiedy podanie o umorzenie długu skutkuje zastosowaniem innych rozwiązań – na przykład obniżeniem miesięcznego czynszu czy przyznaniem dodatku mieszkaniowego.

Dlaczego warto wystąpić z wnioskiem o umorzenie długu? Przede wszystkim jest to rozwiązanie, które nic nie kosztuje, a pozwala jedynie zyskać.

Wierzyciel często woli bowiem zdecydować się na kompromis, aby jak najszybciej odzyskać jak największą część swojej należności, zamiast występować na długotrwałą i kosztowną drogę sądową. Może więc przystać na umorzenie części długu lub rozłożenie całości na raty choćby po to, aby mieć pewność, że w ogóle uda mu się odzyskać należne środki.

Jak napisać wniosek o umorzenie zadłużenia z tytułu czynszu?

Niezależnie od tego, czy sporządzamy pismo do administracji budynku, czy do prezydenta miasta, pomocny może okazać się wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego, który wystarczy wypełnić i wydrukować, a następnie podpisać i przesłać do adresata lub złożyć na jego ręce osobiście.

Z takim pismem można wystąpić w każdym czasie istnienia wierzytelności, czyli nawet po skierowaniu sprawy na drogę sądową czy po oddaniu długu komornikowi.

Głównym celem sporządzenia wniosku o umorzenie długu jest przekonanie wierzyciela o słuszności anulowania zadłużenia, czyli złożenia oświadczenia o odstąpieniu od dochodzenia wierzytelności.

Podanie tego typu nie jest jednak nakazem, lecz prośbą – wierzyciel ma prawo podjąć w tej sprawie niezależną decyzję. Jeśli nie odpowie lub odpowie, udzielając negatywnej odpowiedzi, oznacza to brak zgody na umorzenie długu.

Wniosek o umorzenie długu powinien zawierać między innymi:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane dłużnika, czyli wnioskodawcy,
  • dane wierzyciela, czyli adresata,
  • treść wniosku zawierającą propozycję umorzenia długu lub rozłożenia go na raty,
  • uzasadnienie prośby,
  • podpis wnioskodawcy.

Podanie o umorzenie długu czynszowego powinno zawierać realną propozycję umorzenia wierzytelności. Może to być zatem zarówno prośba o całkowite, jak i częściowe umorzenie długu, o rozłożenie go na raty lub spłatę części zadłużenia w ratach i umorzenie pozostałej części wierzytelności.

Każde pismo z prośbą o umorzenie długu należy także rzeczowo uzasadnić, wskazując między innymi na trudną sytuację materialną i możliwość spłacenia zadłużenia w określony sposób.

Wnioskodawca może napisać zatem, że stracił źródło dochodu lub musiał ponieść wysokie koszty leczenia, co usprawiedliwi jego zaległości czynszowe. Powinien też podkreślić, że chce uregulować swoje zobowiązania i że może to zrobić, jeśli dług zostanie podzielony na raty lub gdy część zadłużenia zostanie umorzona.

Podsumowanie

Jeśli jesteś w ciężkiej sytuacji finansowej i/lub ciąży nad Tobą widmo egzekucji komorniczej i ewentualnego kosztownego postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości czynszowych, warto pobrać przygotowany przez nas wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego, by zwrócić się z prośbą do administracji (Spółdzielnia mieszkaniowa lub Wspólnota mieszkaniowa) o umorzenie długu czynszowego.

Warto wiedzieć: przy wszczęciu postępowania egzekucyjnego dłużnik ponosi ogromne dodatkowe koszty w postaci prowizji komornika, opłat sądowych, odsetek i innych pobocznych kosztów.

Natomiast w przypadku chęci spłaty zadłużenia czynszowego, lokator może liczyć na częściowe umorzenie zadłużenia, rozłożenie długu na dogodne raty, umorzenie odsetek, bądź nawet obniżenie czynszu lokalu w ramach prowadzonych z administracją negocjacji.

Jak najbardziej warto więc złożyć do wierzyciela wniosek o umorzenie długu czynszowego, ponieważ bardzo często tylko w ten sposób można pozbyć się czynszowego zadłużenia.

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl