Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego – wzór

Jak napisać pismo o podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego? Możliwość podwyższenia czynszu najmu lokalu użytkowego uzależniona jest od treści samej umowy najmu. Jeśli nie przewiduje ona takiej możliwości, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z nimi wynajmujący może bez żadnych ograniczeń wypowiedzieć dotychczasową kwotę czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wstęp

podwyzszenie-czynszu-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-docAby więc podwyższyć czynsz w lokalu użytkowym, wystarczy jedynie przesłać do najemcy pismo, w którym wypowiemy aktualną stawkę czynszu i poinformujemy najemcę o podwyżce, jasno określając konkretną stawkę nowego czynszu, powołując się przy tym na konkretne przepisy prawne.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy d wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego – wzór

podwyzszenie-czynszu-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego – wzór

Czy wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu lokalu użytkowego?

waznePodniesienie czynszu najmu lokalu użytkowego jest możliwe zarówno wtedy, kiedy przewiduje to umowa najmu – niezależnie czy zawarta na czas oznaczony, czy nieoznaczony – jak i wtedy, kiedy w jej treści nie pojawiają się żadne zapisy na ten temat.

Strony mogą ustalić między sobą obowiązujące zasady podwyżek czynszu w trakcie wynajmu. Jeśli tego nie zrobią, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, a konkretnie artykuł mówiący o tym, że:

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Jak wygląda wypowiedzenie wysokości czynszu najmu?

wzor-wnioskuPodwyższenie wysokości czynszu najmu nie jest niczym nadzwyczajnym, zwłaszcza w przypadku najmu długoterminowego.

Jednak, aby podwyższenie czynszu lokalu użytkowego było możliwe, od wynajmującego wymaga się złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości czynszu.

Takie wypowiedzenie to nic innego, jak oświadczenie, w którym wynajmujący poinformuje najemcę o chęci zmiany wysokości czynszu.

W treści takiego oświadczenia właściciel mieszkania powinien powiadomić lokatora, że wypowiada mu wysokość obowiązującego czynszu, a także wskazać nową wysokość opłat czynszowych i termin, od którego mają one obowiązywać.

Z reguły ustawowy termin wypowiedzenia to miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca. Jeśli więc najemca otrzyma takie pismo w styczniu, to nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od pierwszego marca.

Jaka jest maksymalna wysokość podwyżki czynszu najmu?

wazneCzy wypowiedzenie wysokości czynszu lokalu użytkowego pozwala wynajmującemu na dowolne podwyższenie stawki czynszowej?

Wynajmujący lokal mieszkalny ograniczony jest przepisami zawartymi w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z ich postanowieniami, maksymalna podwyżka czynszu najmu nie może przekroczyć w stosunku rocznym  3% wartości odtworzeniowej lokalu. Przepisy te dotyczą jednak jedynie lokali mieszkalnych, a nie użytkowych.

W przypadku tych drugich – o ile umowa nie stanowi inaczej – wynajmujący ma prawo dokonać podwyżki czynszu według własnego uznania, bez żadnych ograniczeń.

Wypowiedzenie stawki czynszu najmu nie wymaga zgody najemcy

Wypowiedzenie stawki czynszu lokalu użytkowego nie wymaga uzyskania zgody najemcy. Jest to czynność jednostronna, do przeprowadzenia której wynajmujący nie musi uzyskiwać zgody swojego lokatora.

Co ważne, brak odpowiedzi ze strony najemcy traktowany jest jako akceptacja podwyżki.

Brak konieczności uzyskania zgody najemcy na podwyższenie wysokości czynszu nie oznacza jednak, że pismo o podwyższenie czynszu lokalu usługowego zmusza najemcę do płacenia wyższej stawki.

Może on bowiem nie zaakceptować takiej zmiany, a wtedy umowa najmu rozwiązuje się wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Na nieszczęście lokatora, będzie on nadal zobligowany do płacenia wyższego czynszu przez co najmniej dwa miesiące, bowiem przy płatnościach miesięcznych okres wypowiedzenia umowy najmu wynosi trzy miesiące naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Czy wymagane jest uzasadnienie podwyżki czynszu lokalu użytkowego?

Zarówno zgoda najemcy na podwyżkę, jak i uzasadnienie podwyżki czynszu w lokalu użytkowym nie są wymagane przez przepisy prawa. Takie ograniczenie dotyczy wyłącznie podwyższenia czynszu lokalu mieszkalnego.

Wynajmujący takie mieszkanie może bowiem podwyższać czynsz wyłącznie na skutek podwyższenia innych powiązanych opłat.

Warto podkreślić przy tym, że osoba wynajmująca lokal użytkowy nie jest ograniczona również w kontekście częstotliwości podwyżek.

Może zatem dokonywać podwyższenia wysokości czynszu w dowolnym momencie, nawet kilka razy w roku. Obowiązuje ją jedynie miesięczny okres wypowiedzenia.

Jak zabezpieczyć się przed podwyższeniem wysokości czynszu najmu lokalu użytkowego?

Jedynym zabezpieczeniem dla najemcy lokalu użytkowego, chroniącym go przed swobodnym podwyższeniem stawki czynszu przez wynajmującego, jest dopilnowanie odpowiedniego skonstruowania samej umowy najmu.

To jej postanowienia mogą ograniczyć zarówno samą możliwość wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu, jak i częstotliwość podwyższania opłaty oraz jej wysokość.

Strony mogą wprowadzić do umowy najmu następujące zapisy:

  • wyłączające możliwość dokonywania podwyżek w trakcie trwania umowy najmu (ustalenie stałej, niezmiennej wysokości czynszu już od momentu zawarcia umowy najmu),
  • wprowadzające obowiązek negocjowania z najemcą podwyżki czynszu,
  • określające konkretną wysokość możliwych podwyżek,
  • ustalające częstotliwość dokonywania podwyżek,
  • ograniczające wysokość podwyżek za pomocą klauzuli waloryzacyjnej.

Każdą umowę najmu lokalu użytkowego warto zawsze „wzbogacić” o powyższe zapisy, aby jasno i przejrzyście dla obu stron umowy najmu określić warunki ustalenia wysokości czynszu!

Powyższe zapisy są naprawdę istotnym elementem umowy najmu!

Podsumowanie

Wynajmujący jak najbardziej ma prawo podwyższyć czynsz, a także inne opłaty związane z użytkowaniem lokalu, jednak co bardzo istotne:

Podwyższenie czynszu najmu lokalu usługowego może odbyć się jedynie po spełnieniu jednego z najważniejszych warunków, czyli po pisemnym poinformowaniu najemcy, że dotychczasowa umowa najmu lokalu użytkowego, a dokładnie wysokość czynszu przestaje obowiązywać z danym dniem.

uwagaJaki jest termin wypowiedzenia wysokości czynszu? wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu z miesięcznym wyprzedzeniem i dodatkowo na koniec miesiąca.

Coraz częściej, formułując warunki umowy najmu dotyczące wysokości czynszu, strony uzależniają waloryzację czynszu np. od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny lub stopy inflacji, bądź innych czynników, które mają wpływ na wysokość czynszu najmu.

Przepisy, które warto znać:

Art. 685(1). – Podwyżka czynszu najmu lokalu – Kodeks cywilny.

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Podobne:

4.1/5 - (11 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl