Koniec najmu i oświadczenie o zakończeniu najmu WZÓR

Jak napisać oświadczenie o zakończeniu najmu do Urzędu Skarbowego? Wiele osób zajmujących się wynajmem mieszkań prywatnych nie wie, jak należy postąpić po zakończeniu najmu.

Wstęp

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-docCzy wymagane jest pisemne oświadczenie o zakończeniu najmu do US? Czy urząd skarbowy posiada przygotowany na ten cel gotowy do wypełnienia druk? Czy może zakończenie wynajmu mieszkania nie wymaga od wynajmującego podjęcia żadnych działań?

Co należy zrobić po zakończeniu osiągania przychodów z tytułu najmu? oświadczenie o zakończeniu najmu do urzędu skarbowego należy złożyć na piśmie, jeśli rozliczałaś/rozliczałeś się z US będąc na ryczałcie.

Dlatego, aby skutecznie wywiązać się z obowiązku poinformowania US o zakończeniu najmu, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o rezygnacji ze zryczałtowanego opodatkowania przychodów:

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego wzór

oswiadczenie-o-rezygnacji-z-najmu-dla-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc

Oświadczenie o rezygnacji z najmu dla urzędu skarbowego wzór

Zakończenie najmu mieszkania a Urząd Skarbowy

Wynajem mieszkania to jedno ze źródeł dochodu, które podlega opodatkowaniu. Niezależnie od tego, czy wynajem prowadzony jest prywatnie, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to korzyści finansowe płynące z tej działalności należy rozliczać z Urzędem Skarbowym.

Już w ciągu pierwszego miesiąca od uzyskania pierwszych przychodów z tego tytułu podatnik musi zadecydować, czy będzie rozliczał się na zasadach ogólnych, czy ryczałtem. Od tego zależy również, czy potrzebne będzie oświadczenie o zakończeniu trwania umowy najmu mieszkania.

Jeśli podatnik chce rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych, nie musi robić nic. Taka forma opodatkowania jest narzucana niejako odgórnie. Wystarczy zatem odprowadzać co miesiąc zaliczkę na podatek, a na koniec roku złożyć deklarację podatkową, która uwzględnia dochody z tytułu wynajmu.

Inaczej jest w przypadku chęci rozliczania się ryczałtem. O takim wyborze należy poinformować Urząd Skarbowy. Od 2019 roku pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania ryczałtem nie jest konieczne – należy jednak wysłać odpowiednio oznaczony przelew do Urzędu Skarbowego.

Podatnika obowiązują terminy – wybór formy opodatkowania przychodów (przy ryczałcie) lub dochodów (przy zasadach ogólnych) należy zgłosić do US do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy dochód z tego tytułu.

Przykładowo, jeśli pierwszy czynsz podatnik otrzymał w styczniu, to zgłoszenia formy opodatkowania powinien dokonać do 20. lutego.

Wybrana forma opodatkowania zysków z tytułu najmu ma wpływ na to, czy wymagana będzie informacja o zakończeniu najmu lokalu mieszkalnego do US.

Kiedy należy zgłosić koniec najmu w Urzędzie Skarbowym?

Jeśli chodzi o koniec wynajmu mieszkania Urząd Skarbowy nie zawsze będzie wymagał od podatnika dokonania odpowiedniego zgłoszenia. Wszystko zależy od wybranej przez niego formy opodatkowania oraz dalszych planów związanych z wynajem.

Jak więc zarysowuje się sytuacja przy wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych, a jak przy ryczałcie?

Zaprzestanie wynajmu przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Zgłoszenie zakończenia najmu do Urzędu Skarbowego nie będzie potrzebne, jeśli podatnik do tej pory rozliczał się z fiskusem na zasadach ogólnych.

W przypadku całkowitego zaprzestania takiej działalności wynajmujący nie jest zobowiązany do składania jakichkolwiek oświadczeń. Musi tylko uwzględnić swój dochód z tytułu wynajmu mieszkania w deklaracji podatkowej rocznej.

Koniec wynajmu przy opodatkowaniu ryczałtem

Oświadczenie o zakończeniu umowy najmu do Urzędu Skarbowego wskazane jest natomiast przy wyborze formy opodatkowania ryczałt.

Poinformowanie fiskusa o całkowitym zaprzestaniu wynajmu będzie o tyle korzystne dla wynajmującego, że US nie będzie wzywał go później do złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT-28.

Jeśli wynajmujący rozwiązuje umowę z najemcą, ale w przyszłości pragnie nadal czerpać korzyści z tytułu wynajmu, to nie musi robić nic – brak korzyści materialnych to brak obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek.

Jeśli jednak mieszkanie będzie stało puste przez cały rok kalendarzowy, podatnik powinien złożyć deklarację zerową, która wykaże brak przychodu z tytułu wynajmu. Później, po wznowieniu działalności, wystarczy odprowadzać zaliczki na podatek jak poprzednio.

Rozwiązanie umowy najmu z chęcią dalszego wynajmowania

Kiedy wynajmujący rozważa rozwiązanie umowy najmu zgłoszenie do Urzędu Skarbowego nie jest niezbędne, o ile podatnik planuje wznowienie swojej działalności w przyszłości. Nawet w przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego nie ma obowiązku zgłaszania faktu zakończenia umowy najmu mieszkania.

Niezależnie od wybranej formy opodatkowania, wstrzymanie wynajmu nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do fiskusa. W takiej sytuacji należy jedynie zaprzestać odprowadzania zaliczek na podatek do chwili ponownego wynajęcia mieszkania.

Kiedy pojawią się korzyści finansowe z tytułu wynajmu, pojawi się także obowiązek podatkowy – wtedy należy wznowić odprowadzanie zaliczek na podatek.

Jak napisać oświadczenie o zakończeniu najmu do US?

Nie istnieje narzucony odgórnie druk zgłoszenia zakończenia najmu do US. Pismo należy sporządzić więc samodzielnie, najlepiej w oparciu o dedykowany wzór.

Dokument powinien zawierać następujące dane:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • oznaczenie podatnika,
  • dane współmałżonka, jeżeli lokal stanowi współwłasność małżeńską,
  • wskazanie odbiorcy, czyli naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • adres wynajmowanego lokalu,
  • treść oświadczenia i odwołanie się do umowy najmu mieszkania,
  • podpis podatnika.

Pismo o zakończeniu umowy najmu mieszkania można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru.

Podobne:

4.5/5 - (6 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl