Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej PDF

Jak sporządzić protokół odbioru instalacji elektrycznej? Protokół odbioru instalacji elektrycznej potwierdza, że wykonana w budynku instalacja elektryczna nadaje się do bezpiecznej eksploatacji.

Dokument tego typu wymagany jest przy odbiorze domu – składa się go wraz z innymi dokumentami do PINBU, aby uzyskać odbiór budynku. Często okazuje się on przydatny również w kontaktach z zakładem energetyki, który dostarcza prąd do danej nieruchomości.

Wstęp

wzor-protokolu-odbioru-instalacji-elektrycznej-pdf-doc-wzorCo powinien zawierać taki dokument? odpowiedź na to pytanie zawiera gotowy do wypełnienia wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej pdf, który zawiera wszystkie niezbędne elementy i informacje, dzięki którym protokół spełnia wszystkie formalne wymagania. Wzór protokołu pobierzesz poniżej:

Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej PDF

wzor-protokolu-odbioru-instalacji-elektrycznej-pdf-doc-wzor

Wzór protokołu odbioru instalacji elektrycznej PDF

Czym jest protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej domu jednorodzinnego to zaświadczenie wydane przez osobę do tego uprawnioną, które potwierdza, że instalacja została wykonana zgodnie z projektem. Projekt instalacji przewiduje natomiast przyszłe przeznaczenie pomieszczeń i jest do tego celu dostosowany, między innymi pod względem mocy przyłączeniowej.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej z wynikiem pozytywnym wskazuje na zgodność lokalizacji punktów elektrycznych i włączników, wskazanych w projekcie. Potwierdza również, że wykonana instalacja jest bezpieczna.

Dokument służy inwestorowi jako jeden z załączników do dokumentacji powykonawczej budynku. Po zakończeniu budowy protokół odbioru instalacji elektrycznej wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami zanosi się bowiem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, aby otrzymać odbiór budynku.

Odbiór mieszkania lub domu zostanie wydany osobie, która okaże między innymi protokół odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej oceniający pozytywnie:

 • stan sprawności połączeń,
 • stan zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
 • oporność izolacji przewodów,
 • stan uziemień instalacji i aparatów.

Jakie elementy zawiera protokół odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to potwierdzenie, że wykonana w budynku instalacja elektryczna jest zgodna z przepisami – można bezpiecznie z niej korzystać.

W dokumencie znajdują się więc następujące dane:

 • dane osoby dokonującej odbioru instalacji elektrycznej;
 • dane podmiotu, który wykonał instalację elektryczną;
 • dane przedmiotu kontroli (nieruchomości);
 • dane właściciela przedmiotu kontroli;
 • określenie rodzaju zastosowanych zabezpieczeń instalacji;
 • informacja dotycząca liczników;
 • moc zainstalowanych odbiorników;
 • rodzaj, materiał i przekrój przyłącza energetycznego;
 • informacja na temat zastosowanych plomb;
 • opis usterek stwierdzonych podczas odbioru;
 • wynik kontroli z oznaczeniem terminu usunięcia usterek;
 • podpisy: właściciela nieruchomości, osoby dokonującej odbioru i  wykonawcy instalacji.

Chociaż nie ma jednego obowiązującego wzoru protokołu odbioru instalacji elektrycznej, to warto pamiętać, że dokument z badań odbiorczych instalacji elektrycznych zawsze musi zawierać oznaczenie firmy, która dokonała odbioru.

Przy okazji zachęcam do zakupu przygotowanego przez nas wzoru protokołu odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym, który znajduje się w górnej części artykułu!

Kto może wykonać odbiór instalacji elektrycznej?

Protokół odbiorczy instalacji elektrycznej nie może zostać wypełniony i podpisany przez właściciela nieruchomości ani przez wykonawcę instalacji. Taki dokument może sporządzić tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Warto rozróżnić tu dwa istotne protokoły dotyczące instalacji elektrycznej, mianowicie:

 • protokół odbioru instalacji elektrycznej oraz
 • protokół z wykonania pomiarów ochronnych.

Protokół odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej może sporządzić i zatwierdzić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, konkretnie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Natomiast protokół z wykonania pomiarów ochronnych może sporządzić każda osoba, która posiada świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) z uprawnieniami grupy 1.

Protokół instalacji elektrycznej pdf będzie ważny, jeśli podpisze go osoba, która spełnia wymogi określone w przepisach Prawa budowlanego. Zgodnie z nimi, jest do tego uprawniony elektryk z wiedzą na temat różnego typu zabezpieczeń, przyrządów pomiarowych i rodzajów różnicówek.

Specjalista powinien posiadać uprawnienia umożliwiające mu samodzielne wykonanie prac z danej specjalizacji, czyli  uprawnienia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (z grupy 1) oraz dodatkowe uprawnienia elektroenergetyczne i kontrolno-pomiarowe (z kategorii „E”) lub uprawnienia do sporządzania protokołów (z kategorii „D”).

Ile kosztuje odbiór instalacji elektrycznej?

Wiedząc, że inwestor nie może samodzielnie dokonać odbioru instalacji, oraz że nie dokona takiego odbioru wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia, właściciel nieruchomości często szuka odpowiedzi na pytanie o koszty dokonania fachowego odbioru instalacji elektrycznej.

Warto wiedzieć więc, że sam protokół odbioru można przygotować bardzo niskim kosztem. Opłata dla fachowca naliczana jest zaś przede wszystkim za wykonanie pomiarów niezbędnych do wypełnienia takiego dokumentu. Finalny koszt usługi uzależniony jest zatem między innymi od:

 • ilości punktów pomiarowych,
 • wielkości i lokalizacji nieruchomości.

Mniej trzeba zapłacić więc za odbiór instalacji w małym domu niż w domu z wieloma punktami pomiarowymi.

Jak zadbać o akceptację protokołu odbioru instalacji elektrycznej?

Protokół odbioru instalacji elektrycznej pozwoli właścicielowi uzyskać odbiór budynku pod warunkiem, że będzie pozytywny, czyli potwierdzi zgodność instalacji z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Aby mieć pewność, że fachowiec wyda instalacji pozytywną opinię, już w trakcie wykonywania lub remontowania instalacji należy zlecać wszelkie prace osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Jest to kwestia nie tylko formalności, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.

Jeśli instalację elektryczną wykona elektryk z odpowiednimi uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem, odbiór będzie tylko formalnością i z pewnością nie wykaże żadnych usterek, które zagrażałyby bezpieczeństwu eksploatacji instalacji.

Druga istotna kwestia, to zgodność wykonania instalacji z projektem. Wierność projektowi ma znaczenie ze względu na to, że uwzględnia on:

 • przyszłe przeznaczenie pomieszczeń,
 • potrzeby użytkowników.

Instalacja elektryczna, którą wykonano wedle zaleceń projektu – będzie więc w pełni bezpieczna i niezawodna w trakcie użytkowania zgodnie z zamierzeniami.

Podobne:

4/5 - (5 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl