Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu PGE WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? Podłączenie prądu do nowo powstającego budynku to proces wieloetapowy. Tempo realizacji poszczególnych etapów takiej inwestycji uzależnione jest zarówno od działań inwestora, jak i od samego zakładu energetycznego.

Wprowadzenie

W przyspieszeniu procedury z pewnością pomocne okazuje się zaangażowanie właściciela nieruchomości, czyli między innymi złożenie wniosku o przyspieszenie przyłącza energetycznego i pozostawanie w stałym kontakcie telefonicznym z dostawcą prądu. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przyspieszenie podłączenia prądu, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu wzór

wniosek-o-przyspieszenie-podlaczenia-pradu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu wzór

Ile trwa przyłączenie prądu?

Procedura przyłączenia prądu to skomplikowany, a przez to długotrwały proces, który może zajmować dzisiaj od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy (nawet do dwóch lat).

Wiele zależy od zakresu i złożoności niezbędnych prac – przykładowo, łatwiej jest wykonać przyłącze na nowo powstającym osiedlu, niż przy nieruchomości położonej daleko od innych zabudowań. 

Proces podłączenia prądu i związane z wykonaniem przyłącza formalności opisuje dokładnie jeden z dostawców energii. Jak czytamy na jego stronie internetowej, na procedurę przyłączenia składa się kolejno:

 1. złożenie wniosku o warunki przyłączenia (wniosek składa inwestor),
 2. podpisanie umowy o przyłączenie (po otrzymaniu warunków od firmy energetycznej),
 3. wykonanie instalacji w budynku,
 4. dokonanie zapłaty za przyłączenie prądu,
 5. zawarcie umowy na prąd,
 6. instalacja licznika.  

Jak widać, wiele zależy od zaangażowania samego inwestora, który odpowiada między innymi za wykonanie instalacji w budynku (zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłącza) czy chociażby za szybką reakcję na zaproponowane przez zakład energetyczny warunki przyłączenia prądu (na akceptację propozycji warunków przyłączenia konsument ma aż 60 dni). 

Z kolei na termin wydania warunków przyłączenia wpływają zmienione przepisy, które wyznaczają dostawcy energii konkretne ramy czasowe udzielenia odpowiedzi na wniosek o warunki przyłączenia.

Zgodnie z nimi zakład energetyczny powinien wydać warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:

 • w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku w przypadku domów jednorodzinnych, 
 • w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku domów wielorodzinnych i budynków apartamentowych. 

Jeżeli operator nie wywiąże się z tych terminów, może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości co najmniej 1500 zł za każdy dzień zwłoki. 

Na jakim etapie procedurę przyłączenia prądu da się przyspieszyć?

Na pierwszych etapach procedury wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu nie ma większego sensu, bowiem tempo realizacji kolejnych zadań zależy w głównej mierze od samego inwestora lub jest regulowane przepisami prawa.

Jeśli właścicielowi nieruchomości zależy na szybkim przeprowadzeniu całej inwestycji, powinien bez zbędnej zwłoki złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia, na który czeka się nie dłużej niż 21 dni.

Później otrzymane warunki należy jak najszybciej zaakceptować i zgodnie z nimi przystąpić do budowy instalacji wewnątrz budynku.

Na tym etapie warto już zadać sobie pytanie o to, jak przyśpieszyć podłączenie prądu przez operatora.

Z prośbą o przyspieszenie wykonania przyłącza można w pierwszej kolejności zatelefonować do zakładu energetycznego. Korzystne będzie także sporządzenie pisemnego wniosku z odpowiednim uzasadnieniem.

Pozostawanie w stałym kontakcie z firmą energetyczną pozwoli wykazać się zaangażowaniem, które może przełożyć się na znaczące skrócenie okresu oczekiwania na zakończenie prac, czyli podłączenie licznika energii w nowo powstałym budynku. 

Jak przygotować wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu?

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu PGE, Tauron czy Energa, może złożyć każdy klient tych zakładów energetycznych.

Podanie powinno zawierać kilka niezbędnych danych formalnych, czyli:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane inwestora (wnioskodawcy),
 • adres przyłączanego budynku,
 • wskazanie zawartej umowy przyłączeniowej i określenie wymaganej mocy przyłączeniowej,
 • treść podania wraz z uzasadnieniem,
 • podpis inwestora. 

Najbardziej istotne jest jednak dopilnowanie, aby podanie o przyspieszenie podłączenia prądu zawierało uzasadnienie, które faktycznie wskazuje na konieczność nadania sprawie priorytetu. 

Jak uzasadnić wniosek o przyspieszenie przyłączenia prądu?

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu bez odpowiedniego uzasadnienia nie będzie miał większego wpływu na przebieg całej procedury przyłączenia. Warto więc dokładnie przemyśleć, z jakiego powodu nasza sprawa może być dla operatora istotniejsza niż inne inwestycje. 

Pismo do PGE o przyspieszenie przyłączenia prądu, podobnie jak pisma w tej sprawie kierowane do innych zakładów energetycznych najczęściej odwołują się do dodatkowych kosztów, jakie inwestor zmuszony będzie ponieść ze względu na zwłokę.

Będzie to zatem między innymi:

 • konieczność wywiązania się z terminów ustalonych z wykonawcami (przepadające zadatki), 
 • konieczność wywiązania się z terminu oddania budynku ustalonego z bankiem (w przypadku zaciągnięcia kredytu hipotecznego),
 • ponoszenie kosztów wynajmu mieszkania (które zajmuje inwestor ze względu na fakt, że nie może przeprowadzić się do nowego domu).

Inne powody, które mogą uzasadniać podanie o przyspieszenie przyłącza energetycznego to także brak możliwości wykonania przyłącza od sąsiada ze względu na odległą lokalizację nieruchomości oraz planowane prace budowlane, których możliwość przeprowadzenia uzależniona jest od warunków pogodowych (warunkują je pory roku).

Przyłączenie prądu da się przyspieszyć!

Wbrew opinii niektórych osób, proces przyłączenia prądu da się przyspieszyć. Zaangażowany w sprawę inwestor, który:

 • składa pisemne wnioski o przyspieszenie przyłącza,
 • dzwoni na infolinię, aby porozmawiać w swojej sprawie z pracownikami zakładu energetycznego,
 • osobiście udaje się do placówek operatora,

…ma dużą szansę na znaczące skrócenie okresu oczekiwania na przyłączenie. Powinien dopilnować jednak, aby mieć w zanadrzu dobre argumenty, które przemawiają za przyspieszeniem całej procedury. 

Warto wiedzieć również, że inwestor ma możliwość przejęcia części zadań leżących po stronie zakładu energetycznego.

Może na przykład zlecić wykonanie projektu sieci energetycznej czy wybudować całe przyłącze na swój koszt, zlecając to innej firmie – oczywiście za zgodą operatora. 

Podobne:

Podsumowanie:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl