Jak napisać Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego? Konieczność wymiany przyłącza elektrycznego może wynikać ze względów bezpieczeństwa, stale zwiększającej się w mieszkaniu liczby odbiorników energii czy też z chęci modernizacji całego budynku (zwłaszcza dachu i elewacji).

Wprowadzenie

wniosek-o-wymiane-przylacza-elektrycznego-wzor-pdf-docNiezależnie od okoliczności, aby wymienić przyłącze elektryczne, inwestor musi skontaktować się ze swoim dostawcą energii. Cała część przyłącza znajdująca się „przed” licznikiem należy bowiem do zakładu energetycznego. Najpewniejszą formą komunikacji z zakładem energetycznym jest droga pisemna, dlatego, aby wymienić przyłącze elektryczne, należy sporządzić odpowiedni wniosek. Aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego wzór

wniosek-o-wymiane-przylacza-elektrycznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego wzór

Jak napisać wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego? Najczęstszym powodem wymiany przyłącza elektrycznego jest jego zły stan, bądź zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Aby zakład energetyczny (dalej ZE) dokonał takiej wymiany, musi otrzymać pisemną dyspozycję, w…

Kiedy należy wymienić przyłącze elektryczne?

Wymiana przyłącza elektrycznego – nie jest obowiązkiem właściciela przyłączonej nieruchomości. Ponieważ stanowi część instalacji znajdującą się przed licznikiem energii elektrycznej, to zakład energetyczny powinien zajmować się jej stanem technicznym i pokrywać związane z wymianą koszty. 

Istnieją jednak okoliczności, w których to właściciel nieruchomości musi złożyć wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego i pokryć koszty takiej inwestycji.

Jedną z dobrych okazji na wymianę przyłącza jest remont elewacji lub dachu. Jeśli mamy do czynienia z przyłączem napowietrznym, nieizolowanym, może ono stanowić duże zagrożenie podczas wykonywania prac – jest podatne na uszkodzenia, a to grozi porażeniem prądem i całkowitym odcięciem nieruchomości od źródła energii elektrycznej.

Modernizując budynek mieszkalny, warto więc złożyć też wniosek o zmianę przyłącza energetycznego na nowe, najlepiej kablowe poprowadzone w ziemi, ponieważ jest ono bezpieczniejsze.

Jak wygląda takie przyłącze? Kabel układany jest częściowo na słupie energetycznym w rurze, która chroni go przed uszkodzeniami. Dalej przeprowadza się go pod ziemią i wprowadza do szafki ze złączem kablowym, licznikiem i zabezpieczeniami.

Szafka umieszczana jest zwykle w linii ogrodzenia działki, aby pracownicy zakładu energetycznego mieli do niej dobry dostęp. Dalsza część przewodu również biegnie pod ziemią. 

Inna sytuacja, w której wymiana starego przyłącza energetycznego będzie korzystna (a niekiedy nawet konieczna) dla właściciela nieruchomości to zwiększenie zapotrzebowania na energię w związku z zakupem nowych, mocniejszych sprzętów RTV i AGD pobierających więcej energii.

W przypadku przewodów z szerokim przekrojem, zwiększenie mocy przyłączeniowej nie musi wiązać się z koniecznością wymiany przyłącza. Natomiast przy starszych instalacjach taki remont będzie już niezbędny. 

Możliwości wymiany przyłącza elektrycznego

Wymiana przyłącza elektrycznego, może przebiegać na kilka sposobów. Inwestor ma w tym przypadku do wyboru między innymi:

 • demontaż istniejącego przyłącza i stojaka oraz wymianę przyłącza napowietrznego na nowe wykonane w taki sam sposób, czyli przewodami nieizolowanymi, bądź zastosowanie kabla samonośnego,
 • demontaż istniejącego przyłącza i stojaka oraz ich wymiana na przyłącze kablowe ziemne.

Sporządzając wniosek o wymianę przyłącza do zakładu energetycznego, wnioskodawca powinien przedstawić w nim swoją sytuację i uzgodnić wspólnie tok postępowania.

Wybór typu nowego przyłącza uzależniony jest od uzgodnień pomiędzy właścicielem nieruchomości a zakładem energetycznym, od warunków miejscowych i możliwości finansowych inwestora.

Procedura wymiany przyłącza energetycznego

Wymiana przyłącza napowietrznego na kablowe lub warkocz wymaga kontaktu z zakładem energetycznym.

Tej części przyłącza właściciel nieruchomości nie może bowiem zmieniać samodzielnie bez uzgodnienia warunków inwestycji z właścicielem przyłącza, czyli dostawcą energii.

Jak czytamy na stronie jednej z firm, wymiana przyłącza napowietrznego na warkocz, wymaga dopełnienia takich samych procedur, jak wykonanie nowego przyłącza, czyli złożenia wniosku o przyłączenie. 

Ten sam wniosek o przyłączenie składa się, gdy:

 • budowany jest nowy obiekt, jak garaż czy dom,
 • istnieje potrzeba zwiększenia mocy przyłączeniowej, 
 • właściciel nieruchomości chce podzielić instalację,
 • inwestor chce wymienić lub przebudować przyłącze.

Cały proces przyłączeniowy zawsze rozpoczyna się od złożenia podobnego wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej. 

Na czyj koszt odbywa się wymiana przyłącza energetycznego?

Wymiana przyłącza napowietrznego na warkocz PGE lub Tauron, a także wykonanie przyłącza kablowego biegnącego pod ziemią na wniosek właściciela nieruchomości, zawsze obciąża kosztami właśnie wnioskodawcę.

Dostawca energii, który jest właścicielem tego odcinka przyłącza, nie ma bowiem obowiązku wymieniania go na swój koszt, jeśli jego stan techniczny nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia odbiorców prądu. 

Oznacza to, że chcąc wymienić przyłącze energetyczne na nowe, inwestor musi liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów wszystkich planowanych czynności.

Powinien więc wziąć pod uwagę swój budżet i ustalić z zakładem energetycznym najbardziej optymalne finansowo rozwiązanie. 

Jak napisać wniosek o wymianę przyłącza energetycznego?

Wiele osób zastanawia się, jak napisać wniosek o wymianę przyłącza elektrycznego, aby jak najszybciej uzyskać od zakładu energetycznego zgodę na planowany remont.

Warto pamiętać więc, że taki dokument musi zawierać kilka niezbędnych danych formalnych, takich jak:

 • oznaczenie wnioskodawcy wraz z adresem przyłączonej nieruchomości,
 • oznaczenie adresata wniosku, czyli właściwego zakładu energetycznego,
 • tytuł pisma, tj. wniosek o wymianę przyłącza,
 • treść wniosku wraz z uzasadnieniem,
 • podpis wnioskodawcy.

To właśnie uzasadnienie wniosku, w którym znajdzie się też wskazanie wybranego rozwiązania – instalacji przyłącza napowietrznego lub kablowego ziemnego – jest najważniejsze w całym dokumencie.

Jeśli wnioskodawca podkreśla, że wymiana ma na względzie bezpieczeństwo domowników czy osób pracujących przy remoncie/modernizacji budynku, istnieje większa szansa na uzyskanie szybkiej odpowiedzi od zakładu energetycznego. 

Pismo można złożyć osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą, listem poleconym.

Na odpowiedź, czyli wydanie warunków przyłączenia, nie powinno się czekać dłużej niż 21 dni. Kolejne etapy procedury można starać się przyspieszyć poprzez składanie stosownych wniosków i telefonowanie do zakładu energetycznego. 

Podobne:

4.3/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl