Umowa najmu z Ukraińcem WZÓR w dwóch językach!

Jak sporządzić bezpieczną umowę najmu z Ukraińcem? Osoby chcące pomagać Ukraińcom w obecnej sytuacji nie powinny zapominać o zdrowym rozsądku. Wynajmując lub użyczając mieszkanie czy dom obcokrajowcowi, warto dopilnować zawarcia z nim umowy, która pomoże ustalić warunki najmu lub użyczenia. Jaką umowę najmu sporządzić z Ukraińcem? Co należy ująć w takim dokumencie?

Wstęp

Aby ułatwić Ci sporządzenie skuteczniej i bezpiecznej umowy z Ukraińcem, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy, który zawiera wszystkie niezbędne elementy i informacje, a także sporządzony jest w jeżyku polskim jak i ukraińskim:

Umowa najmu z Ukraińcem wzór

umowa-najmu-z-ukraincem-wzor-pdf-doc

Umowa najmu z Ukraińcem wzór

Jakie są warunki zawarcia umowy najmu z Ukraińcem?

Umowę najmu z Ukraińcem zawiera się właściwie na takiej samej zasadzie, jak umowę najmu z rodakiem. W przypadku obcokrajowców warto jednak wcześniej dokładnie zweryfikować ich tożsamość na podstawie paszportu i upewnić się, czy posiadają kartę pobytu.

Obecnie, uchodźcy z Ukrainy mają prawo legalnie przebywać na terytorium Polski przez 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku. Z każdym Ukraińcem można więc podpisać umowę najmu bez zbędnych formalności.

W jakim języku zawrzeć umowę najmu z Ukraińcem?

Co do zasady, umowa najmu z obcokrajowcem powinna być jedynie zrozumiała dla obydwu stron. Można więc zawrzeć ją:

 • po polsku i po angielsku, który jest językiem uniwersalnym,
 • po polsku z adnotacją, iż najemca zrozumiał treść umowy i wyraził zgodę na jej postanowienia,
 • po polsku i w języku ojczystym obcokrajowca, co stanowi najbardziej optymalne rozwiązanie.

Umowa najmu mieszkania dwujęzyczna to najbezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ pozwala mieć pewność, że obcokrajowiec rozumie zarówno swoje prawa, jak i obowiązki wynikające z zawarcia umowy.

Jaki rodzaj umowy najmu zawrzeć z Ukraińcem?

Umowa najmu z Ukraińcem, który legalnie przebywa na terenie naszego kraju, może przyjmować zarówno formę umowy najmu okazjonalnego, jak i zwykłego.

Umowa najmu mieszkania dla Ukraińców w formie umowy najmu okazjonalnego będzie najlepszą opcją dla właściciela nieruchomości, ponieważ najlepiej zabezpieczy jego interes i pozwoli mu łatwo pozbyć się z lokalu nieuczciwego najemcy.

Aby zawrzeć taką umowę, lokator musi przedstawić oświadczenie o dowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Gdyby więc przestał płacić czynsz, wynajmujący mógłby szybko wypowiedzieć umowę najmu i doprowadzić do opuszczenia mieszkania przez najemcę.

Zasadniczo, do zawarcia umowy najmu okazjonalnego potrzebne jest jeszcze wskazanie lokalu zastępczego, do którego najemca mógłby przeprowadzić się na wypadek ewentualnej eksmisji.

W normalnych warunkach sporządzenie stosownego oświadczenia byłoby dla obcokrajowca kłopotliwe, jednak obecnie obowiązują przepisy tak zwanej specustawy ukraińskiej. Wyłączyła ona – w przypadku uchodźców z Ukrainy – obowiązek wskazania innego lokalu, do którego mogłaby zostać wykonana potencjalna eksmisja.

Jeśli jednak właściciel lokalu chce ułatwić najemcy znalezienie lokum i nie obawia się o problemy związane z ewentualną eksmisją, może zawrzeć z Ukraińcem prostą umowę najmu zwykłego.

Taką umowę da się zawrzeć nawet w formie ustnej, jednak dla celów dowodowych, zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zawarcie jej w formie pisemnej. Aby dodatkowo zabezpieczyć swój interes, wynajmujący powinien w takim przypadku:

 • zawrzeć umowę najmu na czas określony, pokrywający się z okresem pozwolenia na pobyt Ukraińca w Polsce,
 • ustalić kaucję przy zawarciu umowy (może stanowić maksymalnie 12-krotność czynszu),
 • poprosić najemcę o zaświadczenie o zatrudnieniu, a nawet o wysokości uzyskiwanych zarobków.

Co powinna zawierać umowa najmu z Ukraińcem?

Zwykła umowa najmu dla Ukraińców musi przyjmować formę pisemną, jeśli najem planowany jest na okres dłuższy niż jeden rok. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taką umowę zawrzeć nawet na jeden miesiąc. Można przygotować stosowny dokument w oparciu o nasz wzór umowy najmu mieszkania dla Ukraińców.

Każda umowa najmu lokalu powinna zawierać następujące elementy:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • oznaczenie stron umowy,
 • oznaczenie przedmiotu umowy (lokalu),
 • ustaloną wysokość czynszu i innych opłat,
 • ustalone terminy i sposoby płatności,
 • warunki wypowiedzenia umowy,
 • kwestie dotyczące wyposażenia mieszkania,
 • prawa i obowiązki stron,
 • podpisy stron.

Przy zawieraniu umowy najmu z Ukraińcem, warto określić też, ile osób może zamieszkiwać z nim w jednym mieszkaniu. Jest to bardzo kłopotliwa kwestia, gdyż umowę zwykle zawiera się tylko z jedną osobą, przez co właściciel lokalu nie wie później, ile osób faktycznie zamieszkuje w jego nieruchomości.

Poza tym, jak zostało wspomniane, wzór umowy najmu z Ukraińcem warto uzupełnić o takie ustalenia, jak wysokość kaucji zwrotnej i termin obowiązywania umowy, ponieważ najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zawarcie jej na czas określony.

Należy wiedzieć, że Ukrainiec, który podpisuje umowę najmu lokalu mieszkalnego, jest objęty przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów. Nie można więc z dnia na dzień wypowiedzieć mu umowy najmu bez okresu wypowiedzenia, chyba że ten nie zapłaci czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

Po podpisaniu umowy najmu najemca zyskuje nie tylko prawa, ale i obowiązki, które warto ująć w umowie, między innymi:

 • używanie lokalu w sposób określony w umowie,
 • stosowanie się do porządku domowego,
 • utrzymywanie wynajętego lokalu w takim stanie, w jakim został mu wydany (warto sporządzić protokół przekazania lokalu!).

Umowa najmu czy umowa użyczenia?

Jeśli właściciel nieruchomości chce pomóc uchodźcy z Ukrainy, zamiast umowy najmu lokalu może zawrzeć z nim umowę użyczenia mieszkania. Użyczenie polega na bezpłatnym używaniu rzeczy przez korzystającego.

Umowa użyczenia może zostać zawarta na czas określony lub nieokreślony, ale da się rozwiązać ją również przed wyznaczonym terminem, na przykład, gdy biorący uczynił z mieszkania użytek zgodnie z umową najmu (i wrócił do swojego kraju).

Nieodpłatną umowę użyczenia z Ukraińcem nadal warto sporządzić na piśmie, aby zabezpieczyć swój interes i ustalić postanowienia umowy użyczenia. Dokument, podobnie jak umowa najmu, powinien zawierać takie elementy, jak:

 • oznaczenie przedmiotu umowy,
 • okres trwania umowy (określony lub nieokreślony),
 • możliwość, przyczyny i obowiązujące okresy wypowiedzenia.

W umowie użyczenia, użyczający może zastrzec sobie zakaz przekazywania przedmiotu umowy osobom trzecim, a także w szczegółowy sposób ustalić, kto ponosi koszty związane z utrzymaniem użyczonego lokalu, czyli koszty eksploatacyjne i opłaty za media.

Podsumowanie

W przypadku wynajmu mieszkania Ukraińcowi warto stosować formę umów najmu okazjonalnego, w której nie obowiązuje ustawa o ochronie praw lokatorów. Umowa najmu okazjonalnego jest najbezpieczniejszą opcją, jeśli chodzi o wynajem mieszkania obcokrajowcowi.

Jednak zaznaczyć trzeba, że w przypadku uchodźców z Ukrainy i w obliczu toczącej się tam wojny, specustawa na najem okazjonalny wyłączyła obowiązek wskazania przez najemcę innego lokalu, do którego komornik mógłby eksmitować takiego najemcę (art. 69 specustawy).

Stosując jednak umowę najmu okazjonalnego – stosujemy najbezpieczniejszą umowę najmu mieszkania, ponieważ w umowie najmu okazjonalnego znajduje się wiele zapisów chroniących właściciela mieszkania (np. opróżnienie lokalu mieszkalnego w razie wypowiedzenia umowy najmu).

Z pewnością wynajem mieszkania obcokrajowcom niesie za sobą pewny poziom komplikacji, jednak pamiętając przy sporządzeniu umowy najmu o kilku ważnych aspektach, wynajmujący może niemal w 100% zabezpieczyć się przed ewentualnymi komplikacjami ze strony najemcy.

Warto także wykupić ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych, dewastacji, kradzieży itd., nie zapominając także o ubezpieczeniu NW najemcy.

I ostatnie równie ważna rzeczy: najem okazjonalny można stosować tylko w przypadku właścicieli będących osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Jeśli jednak wynajmujesz mieszkanie w ramach działalności gospodarczej, musisz stosować umowę najmu instytucjonalnego.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl