Aneks do umowy spółki cywilnej Wstąpienie Wspólnika WZÓR

Czym jest aneks do umowy spółki cywilnej o wstąpieniu wspólnika? Spółka cywilna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, z którą spotykamy się coraz częściej. Jest bowiem prostszą alternatywą spółek prawa handlowego i pozwala na współtworzenie przedsiębiorstwa

Aneks do umowy o roboty budowlane WZÓR

Jak napisać aneks do umowy o roboty budowlane? Umowa o roboty budowlane to pochodna umowy o dzieło, uregulowana szczegółowo przez przepisy Kodeksu cywilnego ze względu na swój szczególny charakter. Umowę o roboty budowlane podpisujemy, zawierając

Aneks do umowy spółki cywilnej Zmiana Adresu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy spółki cywilnej dotyczący zmiany adresu? Zmiana adresu spółki cywilnej wymaga wprowadzenia zmian do umowy spółki. Aktualizacji danych należy dokonać także we wszystkich rejestrach, do których spółka została wpisana. Jak prawidłowo

Aneks do umowy najmu Dodanie najemcy WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu dodanie najemcy? W trakcie wynajmu mieszkania zdarzają się sytuacje, w których to najemca pragnie wynajmować lokal wraz z inną osobą. Jeśli wynajmujący zgadza się na taką zmianę, powinien dopilnować

Aneks do umowy najmu Podwyżka czynszu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu o podwyżce czynszu? Aneks dotyczący podwyższenia czynszu to jeden z najczęściej sporządzanych aneksów do umowy najmu lokalu. Taki dokument może modyfikować warunki oryginalnej umowy niezależnie od tego, czy została

1 2