Aneks do umowy najmu Zmiana właściciela – WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu – zmiana właściciela? zbycie nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela podczas trwania stosunku najmu nie sprawia, że stosunek ten przestaje obowiązywać. Umowa najmu pozostaje ważna, jednak po stronie wynajmującego zmienia

Aneks do umowy najmu ZMIANA CZYNSZU wzór

Jak napisać aneks do umowy najmu przy zmianie czynszu? Postanowienia umowy najmu – niezależnie od tego, czy zawartej na czas oznaczony, czy nieoznaczony – można zmienić. Zmiany te dotyczą zwykle okresu trwania umowy najmu, opłat

1 2