Rachunek za usługi budowlane WZÓR

Jak sporządzić rachunek za usługi budowlane? zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizowanie usług wiąże się z koniecznością wydania dokumentu, który potwierdza dokonanie transakcji. Może to być faktura lub rachunek uproszczony – oba dokumenty poświadczają dokonanie transakcji między usługobiorcą a usługodawcą.

Wstęp

rachunek-za-uslugi-budowlane-wzor-pdf-docCo powinien zawierać rachunek za usługi budowlane, aby spełniał wszystkie formalne wymagania? aby ułatwić Ci wystawienie rachunku za usługę budowlaną, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór rachunku, który pobierzesz poniżej?

Rachunek za usługi budowlane wzór

rachunek-za-uslugi-budowlane-wzor-pdf-doc

Rachunek za usługi budowlane wzór

Czy wystawienie rachunku za usługi budowlane jest obowiązkowe?

Każda firma budowlana – również jednoosobowa działalność gospodarcza – ma obowiązek wystawienia faktury lub rachunku po przyjęciu zlecenia od klienta i ukończeniu go zgodnie z umową.

Oba dokumenty stanowią zaświadczenie potwierdzające fakt opłacenia zlecenia. Automatycznie powstaje wtedy także nakaz podatkowy, co sprawia, że transakcja zostaje przeprowadzona zgodnie z prawem.

Faktura czy rachunek?

Po wykonaniu usługi budowlanej firma może wystawić fakturę lub rachunek. 

Faktura to dokument w formie papierowej lub elektronicznej. Zgodnie z przepisami, każdy podmiot świadczący różnego rodzaju usługi ma obowiązek wystawiać takie pismo i przekazywać je nabywcy. Potwierdza to dokonanie transakcji i zobowiązuje kontrahenta do uregulowania płatności w wyznaczonym terminie. Faktura musi zawierać:

 • datę wystawienia;
 • numer,
 • dane stron,
 • numer identyfikacji podatkowej,
 • datę wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, 
 • nazwę (rodzaj) usługi,
 •  zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową usługi bez kwoty podatku,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen,
 • wartość wykonanych usług, objętych transakcją, 
 • stawkę podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, 
 • kwotę należności ogółem.

Rachunek uproszczony wystawia się wtedy, kiedy firma nie musi wydawać faktury ze względu na inne zasady. Rachunek jest dokumentem zdecydowanie prostszym niż faktura. Zawiera tylko kilka najistotniejszych danych, w tym dane stron transakcji, numer i datę wystawienia pokwitowania, oznaczenie rodzaju usługi i sumę wszystkich opłat. 

W przypadku pierwszego pokwitowania rachunek powinien zawierać jeszcze dokładny zakres umowy, stawkę podatku oraz termin otrzymania wynagrodzenia.

Jaki dokument należy wystawić więc kiedy w grę wchodzi umowa o roboty budowlane? Podatnik, który świadczy usługi budowlane, dla których (w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia) podatnikiem jest nabywca, ma bezwzględny obowiązek wystawienia faktury po wykonaniu prac budowlanych. Nie musi to być jednak dokument zatytułowany jako „faktura”.

W świetle prawa oba pisma są tożsame, jeśli obejmują dane typowe dla faktury. Nie ma znaczenia, w jaki sposób firma zatytułuje dokument, ponieważ liczą się podane w nim informacje. Należy zatem zwrócić uwagę przede wszystkim na strukturę pokwitowania, czyli na sumy pieniężne oraz opis wykonywanych usług.

Jeżeli zawartość wydanego zaświadczenia (rachunek) pokrywa się z treścią ustawy o VAT oraz z informacjami zawartymi we właściwym rozporządzeniu, instytucje państwowe uznają dokument za pełnoprawną fakturę, bez względu na zastosowaną terminologię. 

Jak wystawić rachunek za usługę budowlaną?

Pokwitowanie wykonania usługi budowlanej w formie rachunku można napisać w oparciu o wymagania ujęte w ustawie. Łatwiejszym sposobem jest jednak wykorzystanie gotowego do wypełnienia druku, jakim jest wzór rachunku za usługi budowlane.

Wzór rachunku za usługę budowlaną uwzględnia trzy kluczowe elementy, niezbędne w tego typu dokumentach, czyli:

 • dane stron transakcji,
 • oznaczenie rodzaju zrealizowanego zlecenia,
 • sumę kwot należnych za wykonanie zlecenia. 

Wraz z momentem otrzymania rachunku uproszczonego przez osobę lub podmiot zamawiający, zachodzi konieczność zapłaty podatku.

Wprowadzanie jakichkolwiek poprawek do dostarczonego zaświadczenia jest nielegalne, dlatego warto skorzystać z gotowego druku, jakim jest wzór rachunku usługi budowlane, aby mieć pewność, że dokument nie zawiera błędów. Ewentualne nieścisłości grożą konsekwencjami w razie kontroli Urzędu Skarbowego.

Termin wystawienia rachunku za usługę budowlaną

Zgodnie z przepisami art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, podatnik ma obowiązek wystawienia faktury do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano świadczenia usług. Co ważne, ten sam termin obowiązuje podatników, którzy otrzymali zaliczkę na poczet wykonania usługi.

Ona również podlega rozliczeniu, a to znaczy, że trzeba wystawić na nią fakturę lub rachunek. Podatnik powinien wystawić odpowiedni dokument do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał część lub całość zapłaty.

Jeśli jednak podatnik otrzymał zaliczkę i wykonał usługę w tym samym miesiącu, to nie ma obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, a później kolejnej faktury końcowej. Może udokumentować taką transakcję łącznie, jedną fakturą. Nadal obowiązuje go jednak termin do 15. dnia następnego miesiąca.

Należy zauważyć, że opisane zasady to zasady ogólne, a w odniesieniu do terminów wystawiania faktur i rachunków stosuje się też terminy dla przypadków szczególnych. Zgodnie z art. 106i ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku usług budowlanych lub usług budowlano-montażowych termin na wystawienie rachunku lub faktury za usługę trwa do 30. dnia od dnia wykonania usługi.

Podobne tematy:

5/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl