Wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie DO POBRANIA!

Jak napisać umowę z sąsiadem na ogrodzenie? Budowa ogrodzenia pomiędzy posesjami z reguły nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Problematyka tego zagadnienia dotyczy jednak praw własności nieruchomości, czyli ryzyka sąsiedzkich konfliktów.

Ogrodzenie może powstać bowiem przy granicy działki lub całkowicie w granicy działek, a wtedy będzie już własnością wspólną.

Wstęp

wzor-umowy-z-sasiadem-na-ogrodzenie-wzor-pdf-docDecydując się na takie rozwiązanie, warto zawrzeć z sąsiadem umowę na ogrodzenie w granicy. Aby ułatwić Ci przygotowanie takiej umowy, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie, która zawiera wszelkie niezbędne informacje i klauzule. Wzór pobierzesz poniżej:

Wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie

wzor-umowy-z-sasiadem-na-ogrodzenie-wzor-pdf-doc

Wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie

Ogrodzenie między sąsiadami można postawić przy granicy działki, bądź na jej granicy, aby tego dokonać, sąsiedzi powinni między sobą dogadać się, spisując umowę na ogrodzenie, w której obaj wyrażą zgodę na budowę ogrodzenia w granicy…

Kiedy budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Ogrodzenie zaliczane jest do nieskomplikowanych obiektów budowlanych, co oznacza, że jego budowa nie wymaga zwykle wnioskowania o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2015 roku, pozwolenie nie jest potrzebne do:

 • budowy ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,2 m, mierzonej od poziomu gruntu,
 • budowy lub remontu ogrodzeń znajdującego się pomiędzy działkami budowlanymi, a także od strony terenów publicznych, 
 • przebudowy lub remontu ogrodzenia, jeśli finalnie jego wysokość nie przekroczy 2,2 metra.

Wznoszenie takich ogrodzeń nie wymaga nawet dokonywania zgłoszenia. 

Na jakich warunkach można wybudować płot między sąsiadami?

Wiemy już, że w większości przypadków płot między sąsiadami nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Właściciel gruntu musi pamiętać jednak, że budowane ogrodzenie może naruszyć prawa własności nieruchomości sąsiedniej. 

Postawienie ogrodzenia między sąsiadami może polegać na:

 • budowie ogrodzenia na granicy działki w takiej odległości, że podczas jego wznoszenia, odnawiania i konserwacji nie zostanie naruszone prawo własności sąsiedniej działki,
 • budowie ogrodzenia w granicy działki, dokładnie na granicy dwóch działek, przy czym ogrodzenie staje się wtedy własnością wspólną.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. 

Co więcej, z tego samego aktu prawnego wynika, że:

(…) Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania

Kodeks cywilny nie mówi jednak o kosztach budowy ogrodzenia, dlatego przed jego wzniesieniem warto zawrzeć z sąsiadem porozumienie, a jego postanowienia utrwalić w formie pisemnej, sporządzając umowę o ogrodzenie. 

Umowa na wspólny płot

Jeśli sąsiad zgadza się na postawienie ogrodzenia i chce partycypować w kosztach jego wzniesienia oraz późniejszego utrzymania, to sprawa jest bardzo prosta.

Pisemna umowa z sąsiadem na ogrodzenie pomoże uporządkować prawa i obowiązki stron, zapobiegając konfliktom i nieporozumieniom w przyszłości. 

Umowa między sąsiadami o ogrodzenie powinna zawierać wtedy spis i kosztorys potrzebnych materiałów, projekt ogrodzenia oraz rozkład kosztów budowy.

Najłatwiej będzie sporządzić stosowny dokument na bazie gotowego druku, jakim jest wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie.

Pismo to należy wypełnić między innymi takimi danymi, jak:

 • data i miejsce sporządzenia umowy,
 • dane stron, 
 • dane działek, pomiędzy którymi ma stanąć ogrodzenie, 
 • opis inwestycji,
 • podpisy stron. 

Co jeśli sąsiad nie zgadza się na partycypację w kosztach?

Umowa między sąsiadami w sprawie ogrodzenia nie zawsze ma rację bytu.

Jeżeli sąsiad nie zgadza się na partycypację w kosztach budowy płotu, ma do tego prawo. O ile nie sprzeciwia się samej inwestycji, właściciel nieruchomości może postawić ogrodzenie w granicy swojej nieruchomości za zgodą sąsiada. 

Warto pamiętać, że zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy będzie niezbędna, jeśli strony nie zdecydują się na sporządzenie umowy o wspólny płot.

Bez niej inwestor ryzykuje w przyszłości roszczeniami sąsiada o naruszenie prawa własności nieruchomości.

Posiadając pisemną zgodę z odpowiednimi oświadczeniami, właściciel działki może postawić w granicy płot, który pozostanie jego własnością, na swój własny koszt. 

Jak postawić ogrodzenie bez zgody sąsiada?

Zdarzają się również sytuacje, w których sąsiad nie zgadza się nie tylko na udział w kosztach budowy ogrodzenia, ale nawet na samo jego wzniesienie w granicy działek.

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zlokalizowanie płotu w takim miejscu, aby nie naruszał on w żadnym stopniu praw własności nieruchomości sąsiedniej. 

Jeśli wszystkie elementy ogrodzenia, w tym również fundamenty, znajdą się w granicy działki inwestora, zgoda sąsiada na budowę płotu nie będzie wymagana.

Warto zadbać jednak o taką lokalizację ogrodzenia, aby w trakcie jego wznoszenia czy późniejszych zabiegów konserwacji lub remontu również nie ingerować w prawo własności sąsiedniego gruntu.

W przeciwnym wypadku niezbędna może okazać się zgoda na wejście na działkę sąsiada.

Należy wiedzieć również, że płot wybudowany w całości na gruncie inwestora jest także w pełni jego własnością. Właściciel działki sam ponosi wtedy koszt zakupu materiałów i budowy ogrodzenia, a także koszty związane z utrzymaniem wzniesionego obiektu.

Płot jest jego własnością i to również on ponosi odpowiedzialność za niezbędne remonty czy zabiegi konserwacyjne.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

1 Komentarz do Wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie DO POBRANIA!

 1. Co jeśli zgoda sąsiada na umożliwienie zrobienia ogrodzenia została już podpisana, a kilka dni przed postawieniem ogrodzenia sąsiad kręci nosem, że ustalony projekt ogrodzenia mu nie odpowiada?

Komentowanie jest wyłączone.