Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na ocieplenie budynku? W zależności od zakresu planowanych prac termomodernizacyjnych, ocieplenie budynku może wiązać się z obowiązkiem dopełnienia pewnych formalności.

W większości przypadków konieczne będzie uzyskanie pisemnej zgody sąsiada, jeśli ocieplany budynek stoi w granicy działki lub gdy budynek stoi tak blisko granicy, że musimy wejść na działkę sąsiada.

Wstęp

zgoda-sasiada-na-ocieplenie-budynku-wzor-pdf-docJak sporządzić pismo, w którym sąsiad wyrazi zgodę na ocieplenie ściany od jego strony? Pismo powinno mieć charakter oświadczenia, w którym sąsiad oświadczy swoją wolę, pozwalając nam na wejście na jego teren i wykonanie prac budowlanych, związanych z ociepleniem budynku.

ważneAby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy, gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada, który pobierzesz poniżej:

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku wzór

zgoda-sasiada-na-ocieplenie-budynku-wzor-pdf-doc

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku WZÓR

Zgoda sąsiada na ocieplenie budynku wymagana jest w sytuacji, w której ocieplany budynek leży w granicy działki z naszym sąsiadem lub gdy ocieplana ściana znajduje się tuż przy ogrodzeniu, a do przeprowadzenia prac dociepleniowych, konieczne…

Kiedy ocieplenie budynku wymaga zgłoszenia?

Jeszcze przed 2015 rokiem, docieplanie budynków o wysokości nieprzekraczającej nawet 12 metrów wymagało zgłoszenia w urzędzie. W przypadku budowli wyższych konieczne było już uzyskanie pozwolenia na budowę.

Obecnie, od wejścia w życie ustawy z czerwca 2015 roku o nowelizacji prawa budowlanego, pozwolenie wymagane jest tylko wtedy, kiedy wysokość budynku przekracza 25 metrów. 

Jeżeli budynek ma wysokość od 12 do 25 metrów, jego ocieplenie wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Z kolei budynki, których wysokość nie przekracza 12 metrów, można docieplić bez pozwolenia i bez zgłoszenia, czyli bez zbędnych formalności.

Jak uzyskać zgodę na ocieplenie budynku?

Budynki o wysokości mieszczącej się w przedziale od 12 do 25 metrów można docieplić dopiero po zgłoszeniu takiego zamiaru w starostwie.

Jeśli organ nie wyrazi sprzeciwu, inwestor będzie miał prawo przystąpić do realizacji prac.

Do wniosku ze zgłoszeniem remontu należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – bez takiego dokumentu starosta może odrzucić zgłoszenie i nie wyrazić zgody na inwestycję. 

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie stanowi problemu, jeśli ocieplany budynek usytuowany jest w odpowiedniej odległości od granic działki.

W przypadku, kiedy rusztowania ani inne elementy związane z przeprowadzeniem inwestycji nie wykraczają poza teren inwestora (prace nie oddziałują na teren posesji sąsiedniej) zgoda sąsiada na ocieplenie budynku nie jest wymagana.

Problem pojawia się w sytuacji, kiedy budynek usytuowany jest blisko granicy działek. 

Kiedy potrzebna jest zgoda sąsiada na ocieplenie budynku?

Oświadczenie sąsiada o wyrażeniu zgody na ocieplenie budynku będzie niezbędne w sytuacji, kiedy prace remontowe lub ich rezultat mogą oddziaływać na teren nieruchomości sąsiedniej.

Jeżeli osoby ocieplające budynek będą zmuszone wejść na sąsiednią posesję, aby ustawić na niej rusztowanie, a podczas wykonywania prac będą stale poruszać się po jej terenie, niezbędna okaże się pisemna zgoda na wejście na działkę sąsiada. 

Jeszcze większy problem stanowić będzie inwestycja docieplenia budynku wzniesionego na granicy działek. W takim przypadku dodatkowe warstwy styropianu czy tynku mogą stanowić już bezpośrednie naruszenie prawa własności.

Nawet jeśli jest to kwestia kilku centymetrów powierzchni, niezbędna będzie zgoda na ocieplenie budynku w granicy wyrażona przez sąsiada w formie pisemnej. 

Dlaczego takie sąsiedzkie pozwolenie na ocieplenie budynku jest konieczne?

Otóż w sytuacji, kiedy planowana inwestycja wykracza swoim oddziaływaniem poza teren nieruchomości inwestora, bez zgody sąsiada na ocieplenie budynku nie może on złożyć oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z kolei bez takiego oświadczenia starosta może odrzucić zgłoszenie remontu i nie dopuścić do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. 

Co zrobić w przypadku braku zgody sąsiada na ocieplenie budynku?

Brak zgody sąsiada na ocieplenie budynku nie oznacza, że właściciel nieruchomości musi pogodzić się z koniecznością zrezygnowania ze swoich planów termomodernizacji.

Może bowiem wystąpić do odpowiednich organów z wnioskami o wydanie decyzji, które zastąpią zgodę sąsiada na remont. 

Jeśli problem dotyczy jedynie wejścia na teren sąsiada, wystarczająca będzie decyzja administracyjna wydana przez starostę.

Taka decyzja ustala warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości i zobowiązuje inwestora do naprawienia szkód, jakie mogą wyniknąć z przeprowadzania prac remontowych na terenie sąsiedniej działki.

Decyzję tego typu starosta powinien wydać w ciągu 14 dni od złożenia stosownego wniosku przez inwestora. 

Z kolei kiedy ocieplenie budynku wiąże się z trwałym zajęciem przygranicznego pasa gruntu (warstwa ocieplenia), to stanowi ono trwałe ograniczenie prawa własności, możliwe tylko za zgodą właściciela posesji lub na podstawie orzeczenia sądu.

W takiej sytuacji wymagane jest ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie wykonania ocieplenia w przygranicznym pasie gruntu.

Co powinna zawierać zgoda sąsiada na ocieplenie budynku?

Aby uzyskać pisemne zezwolenie sąsiada na termomodernizację budynku, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór zgody sąsiada na ocieplenie budynku, a następnie uzyskać na nim podpis właściciela sąsiedniej działki. 

Dokument uwzględnia takie elementy jak:

  • data i miejsce sporządzenia,
  • dane stron,
  • opis planowanych prac, na które sąsiad wyraża zgodę (wraz z terminem ich przeprowadzenia),
  • podpis sąsiada.

Najważniejszym elementem pisma jest jednak oświadczenie woli sąsiada o wyrażeniu zgody na inwestycję, z której warunkami został zapoznany. Warto dopilnować zatem, aby dokument zawierał jak najwięcej szczegółów na temat planowanych prac.

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl