Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania WZÓR

Jak powinna wyglądać pisemna zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania? Wynajem nieruchomości wspólnej to często problematyczny temat. Aby rozstrzygnąć, czy jeden ze współwłaścicieli nieruchomości może wynająć komuś lokal będący własnością wspólną, należy sięgnąć do przepisów Kodeksu cywilnego.

Wstęp

zgoda-wspolwlasciciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-docZnajdziemy w nim zapisy dotyczące zarządzania nieruchomością wspólną oraz odpowiedź na pytanie, czy potrzebna jest zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, albowiem wynajem lokalu przekracza zwykły zakres zwykłego zarządu i do wynajęcia lokalu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jak taką zgodę napisać? aby ułatwić Ci to zadanie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, który pobierzesz poniżej:

Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania wzór

zgoda-wspolwlasciciela-na-wynajem-mieszkania-wzor-pdf-doc

Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania wzór

Współwłaściciel nie decyduje samodzielnie

Odpowiedź na pytanie, czy zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania jest potrzebna jednemu ze współwłaścicieli w celu legalnego wynajęcia lokalu wspólnego, znajduje się w zapisach Kodeksu cywilnego, a konkretnie w artykule 199. i 201.

Zgodnie z nimi do rozporządzania rzeczą wspólną i do innych czynności któe przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mają prawo żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Ten orzeknie natomiast, mając na względzie zarówno interesy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, jak i cel zamierzonej czynności. 

Z kolei w przypadku, kiedy czynność mieści się w zakresie zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda uzyskana nie od wszystkich, a od większości współwłaścicieli. Jeśli takowej nie ma, każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Oznacza to, że niezbędna będzie również zgoda współmałżonka na wynajem mieszkania – małżonkowie mają bowiem po połowie udziałów, a to oznacza, że żadne z nich nie posiada decydującej większości. 

Czym jest zwykły zarząd? Kiedy mamy do czynienia z przekroczeniem zakresu zwykłego zarządu?

Wiedząc, że wynajem mieszkania bez zgody współwłaściciela lub pozostałych współwłaścicieli jest niezgodny z prawem, warto dowiedzieć się jeszcze, kiedy niezbędna będzie zgoda wszystkich, a kiedy większości współwłaścicieli. Aby to ocenić, musimy zrozumieć, czym właściwie jest zwykły zarząd nieruchomością. 

Według orzecznictwa, czynności zwykłego zarządu to załatwianie bieżących spraw i spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy oraz utrzymywaniem jej w stanie niepogorszonym, a także zarządzanie rzeczą.

Wszystkie pozostałe czynności będą przekraczały więc zakres zwykłego zarządu. Dotyczy to nie tylko rozporządzania rzeczą, ale również zmiany samej rzeczy, na przykład przebudowy, nadbudowy, remontu, rozbudowy całości lub części. 

Do czynności prawnych o poważnych skutkach (rozporządzania rzeczą wspólną i czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu) potrzebna będzie więc zgoda wszystkich współwłaścicieli – jeden właściciel nie może podejmować takich czynności bez zgody pozostałych. 

Czy najem mieszkania mieści się w zakresie zwykłego zarządu?

Chociaż oświadczenie współwłaściciela nieruchomości potrzebne będzie zawsze, jeśli nieruchomość ma co najmniej dwóch właścicieli, to jednak w przypadku większej liczby udziałów warto już zastanowić się, czy wynajem mieści się w zakresie zwykłego zarządu, czy przekracza zwykły zarząd nieruchomością.

Wszystko zależy tu od warunków konkretnego przypadku, a także od rodzaju najmu. 

W jednej z tego typu spraw sąd uznał, że umowa najmu lokalu użytkowego pomiędzy współwłaścicielem nieruchomości a najemcą – nie stanowi czynności przekraczającej zwykły zarząd.

W orzeczeniu czytamy:

Jeżeli współwłaściciele korzystają z nieruchomości budynkowej w sposób gospodarczy, nieruchomość służy im wyłącznie do czerpania pożytków z najmu lokali w nim znajdujących się to czynność zawarcia umowy najmu należy traktować jako czynność zwykłego zarządu w odniesieniu do tej nieruchomości. W czynności tej mieści się bowiem pełny cel gospodarczy korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli, pobieranie pożytków na podstawie stosunku prawnego.

Z kolei w odniesieniu do najmu lokalu mieszkalnego, to taką czynność  zasadniczo automatycznie kwalifikujemy jako czynność przekraczającą zwykły zarząd. Każdy przypadek podlega jednak indywidualnej ocenie. 

Kiedy nie będzie potrzebna zgoda współmałżonka na wynajem mieszkania?

To, że zgoda współmałżonka na wynajem mieszkania jest niezbędna do zawarcia umowy najmu mieszkania w sposób legalny, wynika z artykułu 37. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z nim, małżonek wynajmującego mieszkanie musi wyrażać zgodę na przekazanie nieruchomości pod wynajem. 

Zgoda ta nie będzie potrzebna tylko w dwóch przypadkach:

  • kiedy wynajmowana nieruchomość została nabyta wskutek dziedziczenia (rzeczy i prawa nabyte w drodze spadku nie są wliczane do majątku wspólnego, tylko do majątku osobistego jednego z małżonków),
  • kiedy wynajmowana nieruchomość została nabyta przez jedno z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego. 

Co powinna zawierać zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania?

Jak napisać zgodę współwłaściciela na wynajem nieruchomości? Przepisy nie narzucają żadnej konkretnej formy udzielania zgody na wynajem przez współwłaściciela mieszkania.

Co więcej, może to być nawet wyrażenie takiej woli w formie ustnej lub w sposób dorozumiany – brak sprzeciwu pomimo wiedzy na ten temat.

Dla celów dowodowych warto sporządzić jednak taką zgodę w formie pisemnej.

Dokument powinien zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane współwłaściciela,
  • określenie nieruchomości wspólnej,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody współwłaściciela na wynajem,
  • podpis współwłaściciela. 

Podział quoad usum

Co jeśli z jakichś przyczyn nie da się uzyskać zgody współwłaściciela? Wtedy przy  dopełnieniu pewnych formalności – jeden ze współwłaścicieli ma szansę samodzielnie wynająć część danej nieruchomości, jeśli doprowadzi do podziału tej nieruchomości do korzystania (tzw. podział quoad usum).

Podział quoad usum nie oznacza zniesienia współwłasności, a więc nie zmienia stosunków własnościowych pomiędzy właścicielami nieruchomości.

Podział quoad usum polega na tym, że każdy z właścicieli otrzymuje decyzją sądu wydzieloną fizycznie część wspólnej nieruchomości do swojego wyłącznego użytku.

Jednakże należy zaznaczyć, iż dokonanie podziału quoad usum możliwe jest tylko za zgodą wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości, bo jest to czynność, która wykracza poza zakres zwykłego zarządu.

Przepisy, które warto znać:

Art. 206. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

oraz

Art. 207. Udział współwłaścicieli w przychodach i wydatkach

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl