Urząd Skarbowy donos WZÓR na nielegalny wynajem mieszkania

Jak napisać donos do urzędu skarbowego na najem mieszkania? Najem lokalu mieszkalnego jak również użytkowego należy zalegalizować, zawierając pisemną umowę najmu i określając warunki dotyczące czasu jego trwania, wysokości czynszu, czy praw i obowiązków najemcy oraz wynajmującego.

Wstęp

urzad-skarbowy-donos-wzor-pdf-doc-przykladNiezależnie od czasu trwania najmu, każda — nawet zawarta ustnie umowa — powinna zostać zgłoszona do Urzędu Skarbowego, gdyż zysk z tytułu najmu podlega opodatkowaniu. Wiedząc, że właściciel mieszkania wynajmuje swój lokal niezgodnie z prawem, możemy złożyć na niego donos do urzędu skarbowego. Donos taki najlepiej złożyć na piśmie. Aby ułatwić Ci jego przygotowanie, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór donosu do urzędu skarbowego, który pobierzesz poniżej:

Urząd Skarbowy donos wzór

urzad-skarbowy-donos-wzor-pdf-doc-przyklad

Urząd Skarbowy donos wzór

Czym jest nielegalny wynajem mieszkania?

Nielegalny wynajem mieszkania bywa nazywany potocznie tak zwaną umową na czarno.

wazneJest to wynajmowanie nieruchomości bez podpisywania umowy oraz bez jakiejkolwiek innej formy legalizacji takiego działania – tudzież zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego.

Na takie rozwiązanie decydują się najczęściej strony, którym zależy na zminimalizowaniu formalności i kosztów. Warto też pamiętać, że umowa najmu zawarta w formie ustnej jest ważna jedynie w przypadku najmu krótkotrwałego (poniżej roku).

Poza tym, każdy, nawet najkrótszy najem, z którego czerpane są zyski, podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego celem opodatkowania przychodów z tego tytułu. 

Nie wolno zapominać również o tym, jakie korzyści płyną z zawarcia umowy najmu w formie pisemnej – taki dokument pozwala ustalić warunki najmu obowiązujące w świetle prawa.

Ponadto pisemna umowa określa prawa i obowiązki stron, chroniąc tym samym ich interesy.

Jest podstawą rozstrzygania sporów i dochodzenia swoich przywilejów. Pozwala ustalić obowiązujący czas trwania najmu, wysokość czynszu i sposób jego regulowania.

Zapisy umowy mogą motywować najemcę do dbania o wynajmowane mieszkanie, a wynajmującego dyscyplinować w zakresie rozliczenia kaucji zwrotnej. 

Urząd skarbowy donos

wazneDonos do US wynajem mieszkania jest zazwyczaj rozwiązaniem, na które decydują się sąsiedzi. Donos stanowi wtedy raczej formę walki z uciążliwymi lokatorami, których właściciel nieruchomości nie chce się pozbyć.

Na donos decydują się niekiedy także sami najemcy, na przykład w sytuacji, kiedy wynajmujący nie chce zwrócić im wpłaconej kaucji lub co chwilę wnosi o podwyższenie czynszu w mieszkaniu

Zgłoszenie nielegalnego wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego to czynnik, który wywołuje reakcję w postaci kontroli skarbowej.

Taka kontrola ma na celu sprawdzenie, czy właściciel nieruchomości faktycznie czerpie korzyści finansowe z najmu bez odprowadzania w tym czasie należnego US podatku dochodowego.

Osoby postronne nie mogą bowiem uzyskać takiego potwierdzenia od urzędu skarbowego przez wzgląd na ochronę danych osobowych właściciela nieruchomości.

Nawet najemca nie ma prawa dostępu do takich informacji, chyba że najem mieszkania to najem okazjonalny – wtedy lokator może poprosić o potwierdzenie zgłoszenia wynajmu do urzędu skarbowego, a wynajmujący ma obowiązek przedstawić mu taki dokument.

Nielegalny wynajem mieszkania gdzie i jak zgłosić?

wzor-wnioskuSzukając odpowiedzi na pytanie: „Nielegalny wynajem mieszkania gdzie i jak zgłosić?”, natrafimy na temat anonimowego donosu, który można złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie skarbowym.

Pismo powinno mieć rzeczową treść i nie musi zawierać danych osoby zgłaszającej popełnienie przestępstwa/wykroczenia. 

Jak zgłosić kogoś do urzędu skarbowego? Wystarczy poinformować odpowiedni oddział US o podejrzeniu nielegalnego wynajmu. Na skutek takiego donosu urząd przeprowadzi kontrolę i wykaże, czy właściciel nieruchomości faktycznie wynajmuje swój lokal „na czarno”. 

Jak napisać donos do urzędu skarbowego?

wazneJeśli zastanawiasz się, jak napisać donos do urzędu skarbowego, wykorzystaj gotowy do wypełnienia wzór donosu do urzędu skarbowego, w którym wystarczy uwzględnić właściwe dane dotyczące:

  • daty i miejsca sporządzenia,
  • danych właściciela nielegalnie wynajmowanego lokalu,
  • adresu nielegalnie wynajmowanego lokalu,
  • oświadczenie będące przedmiotem donosu. 

Wniosek o przeprowadzenie kontroli skarbowej może być anonimowy.

Co więcej, jeśli nie chcemy ujawniać swojej tożsamości przed właścicielem mieszkania, lepiej nie umieszczać w treści donosu własnych danych, bowiem wynajmujący ma wgląd w akta prowadzonej przeciwko niemu sprawy i może z łatwością dowiedzieć się, kto odpowiada za wszczęcie urzędu kontroli skarbowej.

Co grozi za nielegalny wynajem?

Zanim złożymy donos w sprawie nielegalnego wynajmu, warto dowiedzieć się, jakie kary grożą za takie działanie wynajmującemu.

Jeśli US wykryje, że podatnik nie zgłosił najmu i nie odprowadzał należnych podatków od zysków z tego tytułu, podstawową formą kary będzie nałożenie na niego obowiązku uregulowania tych należności wraz z odsetkami. 

Dodatkowa kara może zostać wymierzona na podstawie wartości niezapłaconego podatku. Jeśli kwota okaże się niższa niż pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia, to czyn będzie traktowany jako wykroczenie.

Natomiast, jeżeli przekroczy tę sumę, nielegalny wynajem zostanie potraktowany jako przestępstwo.

Przy wykroczeniu skarbowym, kara mandatu wynosi maksymalnie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a przy przestępstwie skarbowym wysokość kary określa sąd indywidualnie w określonej liczbie i stawkach dziennych — najczęściej minimum 10 stawek, a maksimum 720 stawek. 

Podsumowanie

Urząd skarbowy jest organem podatkowym pierwszej instancji, jego zadaniem jest m.in. sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania prawa podatkowego przez podatników – zatem jest to główna instytucja w kraju, do której donosy trafiają najczęściej.

W większych i mniejszych miastach, donosy do urzędu skarbowego to codzienność, w większych miejscowościach urzędy skarbowe odnotowują nawet kilkaset zgłoszeń rocznie!

Efektem tak wysokiej frekwencji w zakresie przestrzegania prawa podatkowego jest często walka z najemcami, którzy często uprzykrzają życie sąsiadów. Oprócz donosów do US często składa się skargę na uciążliwego sąsiada do administracji <- wzór takiej skargi pobierzesz tutaj.

UWAGA: Donosy dotyczące naruszeń przepisów prawa podatkowego są najczęściej poruszaną kwestą.

Urząd Skarbowy ma obowiązek zbadać każde zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub możliwości jego popełnienia, nawet jeśli donos jest anonimowy.

Jak napisać donos? Bez względu na to czy masz zamiar złożyć anonimowy donos do urzędu, czy też imienny, pismo musi spełniać kilka wymagań formalnych, dlatego – aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku + przykładowy wzór donosu do US, do którego zakupu gorąco Cię zachęcam.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl