Pozwolenie na montaż klimatyzacji w bloku WZÓR

Jak napisać podanie o pozwolenie na montaż klimatyzacji w bloku? Niegdyś posiadanie klimatyzacji w mieszkaniu postrzegano jako formę luksusu, na którą stać było niewiele osób. Dziś udogodnienie to staje się coraz częściej standardem, szczególnie w nowo budowanych blokach deweloperskich.

Wstęp

Co jednak zrobić, gdy mieszkamy w starszym bloku, a mimo to chcielibyśmy zamontować sobie klimatyzację przez dokuczające latem upały? Mam dla Ciebie dobrą wiadomość, bo spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej wydają pozwolenia na zamontowanie klimatyzacji w mieszkaniu.

pozwolenie-na-montaz-klimatyzacji-w-bloku-wzor-pdf-docJednak aby takie pozwolenie otrzymać, trzeba najpierw złożyć podanie o wydanie takiego pozwolenia. W piśmie muszą znaleźć się niezbędne elementy oraz dane, które pozwolą zarządcy budynku odnieść się do naszej prośby. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o montaż klimatyzacji w bloku, który pobierzesz poniżej:

Pozwolenie na montaż klimatyzacji w bloku wzór

pozwolenie-na-montaz-klimatyzacji-w-bloku-wzor-pdf-doc

Pozwolenie na montaż klimatyzacji w bloku wzór

Wniosek o pozwolenie na montaż klimatyzacji w bloku wzór - to pismo, w którym lokator mieszkania zwraca się do administracji budynku, będącej jednocześnie zarządcą budynku o wyrażenie zgody na montaż urządzenia klimatyzacyjnego. Montaż klimatyzacji na…

Montaż klimatyzacji w bloku a zgoda administratora

ważneMieszkaniec bloku, bez względu na to czy wynajmuje mieszkanie, czy też jest jego właścicielem, chcąc zainstalować klimatyzację w mieszkaniu, musi uzyskać zgodę administracji, ponieważ z montażem klimatyzacji w bloku wiąże się z modyfikacja wyglądu elewacji zewnętrznej

Zamontowanie klimatyzacji w mieszkaniu wiąże się z koniecznością powieszenia na ścianie agregatu zewnętrznego, będącego częścią zestawu klimatyzacyjnego.

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej wymagana jest więc szczególnie w przypadku, gdy elementy klimatyzacji montowane są na częściach wspólnych i/lub elewacji bloku, np.:

 • ściany bloku,
 • dach budynku,
 • kominy,
 • zewnętrzne korytarze.

Konieczność uzyskania pozwolenia od zarządcy może czasem budzić oburzenie, gdyż pozwolenie jest wymagane nawet w przypadku gdy jesteśmy właścicielami mieszkania.

Jest tak, ponieważ chęć udogodnienia sobie standardu mieszkania w lokalu może wiązać się z pewną niedogodnością dla naszych sąsiadów, jak wiadomo: agregat zewnętrzny emituje pewien hałas.

Czy administracja może odmówić montażu klimatyzacji?

ważneInstalacja klimatyzacji w bloku coraz częściej pojawia się w regulaminie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. W związku z postanowieniami takiego regulaminu administrator budynku może odmówić pozwolenia na montaż takiego urządzenia.

Wszystko zależy od przyjętej polityki mieszkaniowej, stanu elewacji budynku, a także innych licznych czynników, które mają wpływ na podjęcie decyzji (projektant budynku, konserwator zabytków, itd.).

Czy warto zatem starać się o pozwolenie na zamontowanie klimatyzacji? Oczywiście, że tak.

Każde podanie rozpatruje się indywidualnie, co oznacza, że jeśli ktoś inny w naszym bloku starał się o takie pozwolenie i dostał decyzję odmowną, nie oznacza to, że my też taką odmowę uzyskamy.

Co więcej, świadomość zarządców budynku jest coraz większa i bardziej sprzyjająca mieszkańcom, zatem chęć udogodnienia, jakim jest klimatyzacja – może spotkać się z większym optymizmem ze strony zarządcy budynku, niż bywało to kiedyś.

Czy trzeba mieć zgodę sąsiada na montaż klimatyzacji?

ważneW niektórych przypadkach taka zgoda jest wymagana, ponieważ jeśli w pobliżu instalacji agregatu od klimatyzatora znajdują się okna, lub balkony sąsiadów, to sytuacja taka wymagać może uzyskania zgody sąsiada na montaż klimatyzatora w mieszkaniu.

Trzeba pamiętać o tym, że agregaty montowane na zewnątrz elewacji potrafią generować hałas sięgający nawet 50dB! szczególnie jeśli agregat pracuje na najwyższych obrotach.

Zamontowanie więc klimatyzacji bez wiedzy sąsiadów może prędzej czy później skończyć się skargą na sąsiada, który doniesie na nas do administratora budynku, a ten nakaże nam demontaż klimatyzacji pod karą grzywny.

Nie ma więc sensu ukrywać zamiaru instalacji zewnętrznej klimatyzacji. Zamiast tego warto porozmawiać z sąsiadami, czy zamontowanie klimatyzacji nie będzie stanowić dla nich zbyt dużego problemu.

Klimatyzacja w bloku na balkonie

ważneNajmniej problemu sprawia montaż klimatyzatora na balkonie – w takim przypadku od właściciela mieszkania nie jest wymagana ani zgoda administracji, ani zgoda sąsiadów.

Wnęka balkonowa (konstrukcja wsporcza typu L) jest integralną częścią należącą do właściciela mieszkania, i nie jest to część wspólna nieruchomości.

Jak wskazuje art. 2 Ustawy z dn. 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, balkon to pomieszczenie pomocnicze, stanowiące część lokalu.

*przepis ten został potwierdzony przez Sąd Najwyższy – wyrokiem z 3 października 2002r., sygn.. akt III RN 153/01. 

W związku z powyższym, montując klimatyzator na balkonie, nie trzeba starać się o żadną zgodę, pod jednym jednak warunkiem, że urządzenie zostanie zamontowane na podłodze balkonu – nie zaś na ścianie elewacji, bo ściana (zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali) jest już częścią całego budynku, a więc należy do części wspólnej nieruchomości.

Warto zwrócić uwagę także na to, że montaż klimatyzacji na balkonie zmniejsza i tak już niewielką powierzchnię użytkową balkonu.

Jako wskazówkę w przypadku montażu klimatyzatora na podłodze balkonu, mogę polecić dokupienie gumowych stojaków lub podkładek, które będą tłumić drgania urządzenia, zmniejszając tym samym poziom hałasu.

Gumowe stojaki bądź podkładki pełnią funkcję antywibracyjną, co zagwarantuje zniwelowanie do minimum pojawiające się mikrodrgania, które są składową poziomu hałasu, jaki będzie generowany w trakcie działania urządzenia.

Klimatyzacja na budynku zabytkowym

ważneTutaj sprawa wydaje się nieco bardziej skomplikowana, ponieważ dbanie o dziedzictwo architektoniczne zawsze stawia się na pierwszym miejscu.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy blok lub kamienica, w której mieszkamy, jest zabytkiem (rzadko się to zdarza), informację taką pozyskamy z Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej WKZ).

Blok lub kamienica uznana za zabytkową, podlega zapisom Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2203 nr 162 poz. 1568).

Jeśli mieszkamy więc w zabytkowym budynku, o pozwolenie na montaż klimatyzacji trzeba zwrócić się najpierw do zarządcy, a po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, także do WKZ.

Jak warunki trzeba spełnić, by zamontować klimatyzację w bloku?

ważneJeśli wspólnota mieszkaniowa bądź spółdzielnia mieszkaniowa wyda pozwolenie na zamontowanie klimatyzacji, prawdopodobnie otrzymasz kilka warunków, jakie trzeba będzie spełnić, najczęściej są to:

 • zainstalowanie agregatu zewnętrznego na podłodze balkonu, lub elewacji – ale nie wyżej jak wysokość poręczy balkonowej,
 • montaż urządzenia w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań na budynek,
 • instalacja zbiornika uniemożliwiającego przedostawania się skroplin z klimatyzacji na elewację budynku,
 • zakup klimatyzatora spełniającej normę hałasu wyrażoną w dB. (decybelach).

W zależności od konkretnej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej lokator może otrzymać mniej, lub bardziej precyzyjne wskazówki i wymagania.

Jako przykład mogę podać wymóg odprowadzania skroplin prosto do instalacji kanalizacyjnej.

Jak odprowadzać skropliny z klimatyzacji?

ważneOdprowadzenie skroplin z klimatyzacji jest bardzo ważne, ponieważ skropliny są poważnym wrogiem elewacji bloku, bez względu na to, czy jednostkę zewnętrzną zamontujemy na balkonie, czy na elewacji budynku.

Czym są skropliny klimatyzacji? Skropliny są efektem wykraplania się wilgoci w urządzeniu klimatyzatora, a dokładniej w wymienniku ciepła i powstają tylko podczas pracy klimatyzatora.

Skropliny w największej ilości generują się w warunkach, gdy w powietrzu jest wysoka wilgotność, a temperatura w mieszkaniu jest wysoka.

Woda pochodząca ze skroplin najczęściej zbiera się na tacce dołączonej do agregatu, która umiejscowiona jest dokładnie pod wymiennikiem ciepła w klimatyzatorze.

Aby uniknąć uszkodzenia elewacji budynku jak i posadzki balkonu, należy dobrze zaprojektować i wykonać odpływ na skropliny, by klimatyzator nie przeciekał.

Są 2 metody odprowadzania skroplin z klimatyzacji:

 • Odprowadzanie skroplin do kanalizacji – wykorzystuje się tutaj odpływ grawitacyjny znany jako odpływ pionu kanalizacyjnego. Rozwiązanie to chwali się głównie za to, że nie trzeba ręcznie opróżniać zbiorniczka.
 • Odprowadzanie skroplin do zbiornika zewnętrznego – tutaj niestety trzeba pamiętać o regularnym opróżnianiu zbiorniczka na skropliny. Rozwiązanie to stosuje się wyłącznie w przypadkach, gdy nie ma możliwość podłączenia odprowadzania skroplin do pionu kanalizacyjnego.

Oczywiście można też spotkać rozwiązania amatorskie, które polegają na wypuszczeniu poza budynek małej cienkiej rurki, którą płynąć będą skropliny, kapiąc na głowę przechodniom, albo na trawnik, chodnik, auta na parkingu itd.

Jest to bardzo inwazyjne rozwiązanie, które sprowadzi na nas niemałe kłopoty – dlatego nie warto go stosować.

Jeśli odprowadzanie skroplin z mieszkania w bloku nie jest możliwe grawitacyjnie, to można jeszcze zastosować pompkę do odprowadzania skroplin. Pompka do skroplin rozwiązuje wiele problemów, jednak jej koszt to około 300-400 zł, a ponadto generuje dodatkowy hałas – jeśli jednak jest niezbędna, należy wybrać najcichszy model.

Jak napisać wniosek o montaż klimatyzacji?

ważneJeśli klimatyzacja będzie miała być zainstalowana na dachu budynku, kominie bądź elewacji budynku, czyli na części wspólnej nieruchomości, to zanim zamówisz firmę instalującą klimatyzację, zwróć się do administracji z prośbą o wyrażenie zgody na jej zamontowanie.

Dopiero po akceptacji administracji należy przystąpić do procesu instalacji urządzenia, w innym przypadku administracja nakaże Ci demontaż klimatyzacji.

Jak powinno wyglądać pismo o zgodę administracji? W piśmie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy i informacje, które umożliwią zarządcy podjęcie decyzji odnośnie zamontowania klimatyzacji.

Składając pismo, powinniśmy znać informacje dotyczące samego klimatyzatora, który zamierzamy w mieszkaniu zainstalować, ponieważ należy podać we wniosku normy hałasu, jakie urządzenie będzie generować oraz wymiary jednostki zewnętrznej.

Oprócz norm hałasu warto zawrzeć we wniosku także wymiary zewnętrznego agregatu, aby w miarę możliwości móc przybliżyć zarządcy budynku wielkość jednostki zewnętrznej.

Niemniej ważny jest także sposób mocowania urządzenia i miejsce, w którym zostanie ono zainstalowane!

Zachęcam Cię w tym miejscu, by pobrać przygotowany przez nas wniosek o pozwolenie na montaż klimatyzacji w bloku, który pobierzesz w górnej części niniejszego artykułu. Wniosek należy złożyć do wspólnoty mieszkaniowej lub do spółdzielni.

Podsumowanie

Zanim zakupimy urządzenie klimatyzacyjne, a fachowcy zabiorą się za jego instalowanie – należy najpierw uzyskać od zarządcy budynku zgodę na montaż!

czy-montaz-klimatyzacji-wplywa-na-stan-elewacji-budynku

Montaż klimatyzacji w bloku jest możliwy, ale pod warunkiem, że uzyskamy zgodę właściwego organu i spełnimy kilka warunków, mogą to być np.:

 • uzyskanie zgody sąsiada na montaż klimatyzacji,
 • uzykanie pozwolenia głównego architekta na montaż klimatyzacji,
 • zakup urządzenia które mieści się w dopuszczalnych normach hałasu,
 • zamontowanie odpływu skroplin bezpośrednio do pionu kanalizacyjnego,
 • itd.

Na szczęście montaż klimatyzacji w mieszkaniu nie wymaga zgody na wykonanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzenia, bo była by to kolejna formalność, którą należałoby załatwić…

Co ważne: dobierając moc klimatyzatora do metrażu naszego mieszkania, powinniśmy kierować się następującą zasadą:

1kW chłodu na 10 m2 powierzchni mieszkania.

Przykład: dla mieszkania 40 m2, należy wybrać klimatyzację o mocy 4kW.

Podobne tematy:

4.7/5 - (9 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl