Pismo o uprzątnięcie klatki schodowej i remont WZÓR

Jak napisać pismo o uprzątnięcie klatki schodowej lub jej remont? Klatka schodowa to wizytówka każdego budynku mieszkalnego. W końcu każdy lokator i jego goście przechodzą przez nią do konkretnego mieszkania.

Chociaż utrzymanie czystości i remontowanie klatek schodowych stanowi obowiązek zarządcy budynku, czyli wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, to jednak każdy powinien starać się utrzymywać tam porządek nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim przez minimalizowanie ryzyka zalęgnięcia się insektów oraz przez wzgląd na bezpieczeństwo.

Wprowadzenie

podanie-o-remont-klatki-schodowej-wzor-pdf-docJeśli mieszkańcy nie są w stanie zadbać o to we własnym zakresie, mogą sporządzić w tej sprawie oficjalne pismo o uprzątnięcie klatki schodowej skierowane do administracji budynku, mieszkańcy mogą też wnioskować o remont klatki schodowej, by doprowadzono ją do właściwego stanu.

Aby ułatwić Ci korespondencję ze spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową, przygotowaliśmy 2 gotowe do wypełnienia wzory pism, które pobierzesz poniżej:

Pismo o uprzątnięcie klatki schodowej wzór

pismo-o-uprzatniecie-klatki-schodowej-wzor-pdf-doc-przyklad

Pismo o uprzątnięcie klatki schodowej wzór

Podanie o remont klatki schodowej wzór

podanie-o-remont-klatki-schodowej-wzor-pdf-doc

Podanie o remont klatki schodowej wzór

Jak użytkować klatkę schodową w bloku?

ważneKlatka schodowa to część wspólna nieruchomości, a co za tym idzie, zgodnie z treścią artykułu 206 Kodeksu cywilnego:

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do (…) korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Nie oznacza to jednak, że klatka schodowa to przedłużenie przedpokoju. Korytarz jest ciągiem komunikacyjnym, który musi zapewniać swobodne przejście i dostęp do pozostałych pomieszczeń.

Mieszkańcy nie powinni więc pozostawiać na klatce przedmiotów, takich jak:

  • rowery, wózki, szafki, kartony,
  • śmieci luzem ani zapakowane w worki do wyrzucenia,
  • gruz i inne zanieczyszczenia związane z remontem prowadzonym w mieszkaniu.

Poza tym lokatorzy powinni reagować na dewastacje klatki schodowej, w tym malowanie po ścianach, wyłamywanie zamków czy kradzież oświetlenia. Miejsca tego nie wolno traktować jak palarnii, a przy przenoszeniu mebli i innych sprzętów, należy uważać na ściany i poręcze (często są poobijane i podrapane na skutek wymiany urządzeń w lokalach).

Warto pamiętać, że kwestia porządku i czystości na klatce schodowej dotyczy nie tylko kultury czy dobrych obyczajów, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.

Korytarze stanowią drogę ewakuacyjną na wypadek pożaru czy innego zdarzenia, dlatego nie mogą być zagracone przez przedmioty, które nie mają prawa się tam znajdować.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest odpowiedzialna za utrzymanie klatki schodowej

ważnePodanie o remont klatki schodowej, wniosek o wymianę drzwi na klatce czy pismo o malowanie klatek schodowych adresuje się do zarządcy nieruchomości, który zgodnie z przepisami prawa, ponosi odpowiedzialność za utrzymanie części wspólnych budynku w należytym stanie technicznym.

Odpowiada on za bezpieczeństwo korzystania z nieruchomości, a także za jej estetyczny wygląd.

Jeśli dysponuje odpowiednimi funduszami, powinien zająć się nie tylko pilnymi sprawami, zagrażającymi zdrowiu i życiu mieszkańców, ale również odnowieniem tych elementów klatek schodowych, które wpływają na estetykę pomieszczeń czy ich funkcjonalność.

Pismo do administracji w sprawie remontu klatki schodowej nie zawsze rozwiąże jednak wszystkie problemy. Jeśli sprowadzają się one przede wszystkim do zagracenia wnętrza przez sąsiadów, sprawę można zgłosić również do Straży Miejskiej lub do Straży Pożarnej.

Jeżeli strażacy stwierdzą naruszenie przepisów przeciwpożarowych, będą mieli możliwość nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego w kwocie nawet do 5 tysięcy złotych. Osobie uniemożliwiającej innym mieszkańcom ucieczkę z budynku na wypadek pożaru grozi nawet kara aresztu – od 5 do 30 dni.

W pierwszej kolejności o zagracającym klatkę schodową sąsiedzie należy powiadomić administrację, która dysponuje różnymi narzędziami dyscyplinującymi.

Zarządca powinien wezwać takiego lokatora do uprzątnięcia korytarza i zaniechania naruszeń. Jeśli ten nie zareaguje, spółdzielnia ma prawo usunąć zalegające przedmioty i przechować je w miejscu, z którego sąsiad może je sobie odebrać.

Jak napisać pismo do spółdzielni mieszkaniowej?

ważneZanim mieszkaniec budynku wielorodzinnego wystosuje pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie uprzątnięcia klatki schodowej, powinien dołożyć wszelkich starań, aby każdy z lokatorów samodzielnie usunął z korytarzy zalegające tam przedmioty.

Warto przypomnieć innym mieszkańcom o przepisach pożarowych i fakcie, iż zwężanie drogi ewakuacyjnej biegnącej przez klatkę schodową jest surowo zabronione.

Co więcej, wieszaki, meble, czy nawet wycieraczki pozostawiane przed wejściami do lokali mieszkalnych są przedmiotami łatwopalnymi, a co za tym idzie – przyspieszają rozprzestrzenianie się ognia.

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu klatki schodowej powinno zawierać kilka podstawowych danych formalnych oraz – przede wszystkim – uzasadnienie wniosku.

Najłatwiej jest sporządzić je w oparciu o przygotowany przez nas wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie remontu klatki, lub jej uprzątnięcia – który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami.

Dokument powinien zawierać co najmniej:

  • datę i miejscowość,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane adresata (zarządcy budynku),
  • treść zbudowaną ze wstępu, rozwinięcia, czyli opisu problemu i uzasadnienia prośby oraz zakończenia,
  • podpis wnioskodawcy.

Najważniejsze jest podanie argumentów, które przemawiają za podjęciem wymaganych działań. W piśmie warto podkreślić więc, jak zły stan klatki schodowej wpływa na życie, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców nieruchomości.

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl