Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania WZÓR

Umowa rezerwacyjna najmu lokalu to zobowiązanie potencjalnego najemcy i wynajmującego do podjęcia czynności dążących do zrealizowania planowanej transakcji, czyli zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa rezerwacyjna jest pewną formą rezerwacji lokalu na wynajem. W określonym stopniu zobowiązuje najemcę i wynajmującego do podpisania właściwej umowy najmu w wyznaczonym terminie.

Wstęp

umowa-rezerwacyjna-najmu-mieszkania-wzor-pdf-docJak sporządzić taką umowę, aby spełniała wszystkie formalne wymagania? aby ułatwić Ci jej sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy rezerwacyjnej najmu lokalu, którą pobierzesz poniżej:

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania wzór

umowa-rezerwacyjna-najmu-mieszkania-wzor-pdf-doc

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania wzór

Kiedy i dlaczego warto zawrzeć umowę rezerwacyjną najmu mieszkania?

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania to rozwiązanie, które może być korzystne zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i dla osoby zainteresowanej najmem. Wynajmujący decydują się na taki krok, aby zapewnić sobie źródło dochodu. Często zdarza się bowiem, że osoby poszukujące mieszkania okazują zainteresowanie danym lokalem, ale finalnie rezygnują z niego, a właściciel mieszkania traci i czas, i pieniądze.

Z drugiej strony, rezerwacja mieszkania na wynajem może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem również dla najemcy.

Jeśli chce on zagwarantować sobie najem lokalu w dobrej lokalizacji, o wysokim standardzie czy w atrakcyjnej cenie, może zdecydować się na zawarcie umowy rezerwacyjnej, która pozwoli mu upewnić się, że wybrane mieszkanie „poczeka” na możliwość podpisania faktycznej umowy najmu.

Jest to dobra opcja na przykład dla tych najemców, którzy związani są jeszcze okresem wypowiedzenia umowy najmu w obecnym mieszkaniu.

Umowa rezerwacyjna najmu lokalu użytkowego

Zawarcie umowy rezerwacyjnej (czynności zmierzające do zawarcia określonego kontraktu) jest szczególnie korzystne w przypadku najmu lokalu użytkowego, czyli przeznaczonego pod działalność gospodarczą, wykonywanie usług, magazynowanie czy składowanie towarów.

Właściciele takich nieruchomości powinni dbać o ochronę swoich interesów i podpisywać umowy rezerwacyjne z przedsiębiorcami zainteresowanymi najmem, aby uchronić się przed pustostanem, który nie generuje zysków.

Umowę rezerwacyjną najmu lokalu użytkowego warto zabezpieczyć tak zwaną opłatą rezerwacyjną, która lepiej chroni interes właściciela nieruchomości.

Opłata tego typu jest zazwyczaj bezzwrotna, dlatego jeśli najemca wycofa się z obietnicy zawarcia umowy przyrzeczonej, wpłacone środki rekompensują wynajmującemu straty.

Jak zabezpiecza się wykonanie umowy rezerwacyjnej?

W świetle prawa umowa rezerwacyjna mieszkania to jedynie deklaracja, oświadczenie przyszłego najemcy i wynajmującego, w którym zobowiązują się oni do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.

Taka umowa nie ma znaczących skutków prawnych w przypadku, kiedy którakolwiek ze stron wycofa się z realizacji swoich zobowiązań. Właśnie ze względu na to, umowa rezerwacyjna wynajmu lokalu często zabezpieczana jest dodatkowo za pomocą zapisów dotyczących sankcji lub zadatku.

Umowa rezerwacyjna wynajmu mieszkania może przewidywać tak zwane kary umowne za niedopełnienie postanowień kontraktu. Strony mają możliwość ustalenia wysokości tych kar oraz warunków ich przyznawania.

Perspektywa kary finansowej mobilizuje przyszłego najemcę i wynajmującego do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Z kolei zadatek na wynajem mieszkania jest formą przedpłaty i opłaty rezerwacyjnej jednocześnie. To pewna kwota pieniędzy, która wlicza się w przyszłe koszty umowy, ale nie zawsze podlega zwrotowi (w przeciwieństwie do zaliczki).

Zadatek wpłaca potencjalny najemca w ramach rezerwacji. Jeśli to z jego winy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, zadatek przepadnie, czyli pozostanie przy wynajmującym jako forma rekompensaty.

Z kolei w przypadku, kiedy to wynajmujący nie wywiąże się ze swoich deklaracji i wynajmie mieszkanie komuś innemu, najemca będzie mógł domagać się zwrotu wpłaconego zadatku i to w jego dwukrotności.

Czym jest umowa rezerwacyjna najmu z elementami umowy przedwstępnej?

Umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej to dokument, który znacznie lepiej zabezpiecza zawarcie w przyszłości umowy przyrzeczonej. Jeśli umowa zawiera zapisy dotyczące:

 • terminu zawarcia umowy najmu,
 • uzgodnionej ceny najmu,
 • terminu rozpoczęcia wynajmu, itd.

to mamy do czynienia z umową rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej. Zawierając taki kontrakt, strony zobowiązują się do podpisania umowy przyrzeczonej (umowy najmu).

Jeśli do tego nie dojdzie, mogą rościć sobie prawo do odszkodowania z tytułu poniesionych strat, a nawet doprowadzić do zawarcia umowy wbrew woli drugiej strony.

Czym umowa przedwstępna wynajmu lokalu różni się od umowy rezerwacyjnej?

Umowa przedwstępna wynajmu mieszkania w przeciwieństwie do umowy rezerwacyjnej jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego. Kontrakt tego typu musi mieć formę pisemną (lub formę aktu notarialnego).

W przypadku umowy przedwstępnej wynajmu mieszkania bardzo ważne jest określenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, który będzie dla stron wiążący.

Jeśli nie zostanie on wskazany w treści dokumentu, to umowę przyrzeczoną należy zawrzeć w terminie wskazanym przez stronę, która jest uprawniona do wystąpienia z żądaniem jej podpisania.

Co powinna zawierać umowa rezerwacyjna najmu mieszkania?

Do sporządzenia umowy rezerwacji mieszkania, która dobrze chroni interes przyszłego najemcy i wynajmującego, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór umowy rezerwacyjnej najmu mieszkania.

Taki dokument określa przede wszystkim charakter przyszłego najmu – mówi o tym, czy będzie to najem zwykły, instytucjonalny czy okazjonalny.

Poza tym umowa wskazuje:

 • strony umowy najmu (dane wynajmującego i najemcy),
 • przedmiot najmu (adres i opis mieszkania/lokalu),
 • datę przekazania nieruchomości najemcy (do tego czasu obecni lokatorzy powinni opróżnić mieszkanie),
 • ewentualną opłatę rezerwacyjną (jej wysokość, termin i sposób zapłaty),
 • deklarowaną wysokość czynszu oraz sposób rozliczania czynszu i mediów.

Umowa rezerwacyjna najmu powinna zostać sporządzona w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, opatrzonych podpisami wynajmującego i najemcy. Zanim obie strony zatwierdzą jej poprawność, muszą dokładnie zapoznać się z wszystkimi zapisami, aby uniknąć nieporozumień.

Szczególnie ważne są elementy dotyczące ewentualnych sankcji czy opłat rezerwacyjnych (zadatków, zaliczek) i to do nich należy przywiązać najwięcej uwagi.

Podsumowanie

Umowa najmu mieszkania to najważniejszy dokumenty, które chroni zarówno właściciela nieruchomości (wynajmującego), jak i osobę decydującą się na wynajem (najemcę).

Aby umowa najmu mieszkania faktycznie doszła do skutku, zabezpieczając interesy między wynajmującym a najemcą, powinna zostać zawarta umowa rezerwacyjna najmu mieszkania, umowa taka jest pewnego rodzaju zobowiązaniem wynajmującego jak i najemcy do podjęcia między nimi czynności dążących do sfinalizowania planowanej transakcji – czyli podpisania umowy najmu mieszkania.

Zatem umowa przedwstępna najmu to umowa przyrzeczona i jej rolą jest rezerwacja mieszkania oraz zobowiązanie najemcy do podpisania właściwej umowy najmu mieszkania w ściśle określonym terminie.

Przedwstępna umowa najmu mieszkania często zawiera kluczowe zapisy i sankcje mające na celu zmotywować najemcę do wywiązania się z umowy, są to np.:

 • wpłata czynszu za pierwszy miesiąc najmu,
 • przepadek wpłaconego zadatku w przypadku rezygnacji z najmu,
 • kara umowna za rezygnację z wynajmu.

Podpisanie takiej umowy przez obie strony zabezpiecza więc wynajmującego, który zagwarantuje sobie, że będzie miał lokatora w swoim mieszkaniu, jaki najemcę, który otrzyma potwierdzenie rezerwacji lokalu.

Umowę rezerwacyjną coraz częściej zaczynają stosować właściciele mieszkań, szczególnie wtedy kiedy okres w którym poszukują oni najemcy, nie jest dla nich sprzyjający:

 • okres wakacyjny,
 • zakończenie roku studenckiego,
 • miesiące tuż po rozpoczęciu roku akademickiego,
 • itd.

Podobne:

 

4.9/5 - (7 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl