Umowa przedwstępna sprzedaży działki WZÓR

Jak napisać umowę przedwstępną sprzedaży działki? Umowa przedwstępna sprzedaży działki to forma zobowiązania stron do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej – czyli umowy kupna-sprzedaży. Jest ona silniej wiążąca niż umowa rezerwacyjna działki, ponieważ pozwala doprowadzić do zawarcia umowy przyrzeczonej nawet wbrew woli jednej ze stron.

Wstęp

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-wzor-pdf-docJej treść jest także bardziej szczegółowa niż treść umowy rezerwacyjnej działki. Co powinna zawierać umowa przedwstępna kupna działki? treść takiej umowy powinna spełniać wszystkie formalne wymagania, aby była wiążąca dla obu stron. Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy przedwstępnej, który pobierzesz poniżej:

Umowa przedwstępna sprzedaży działki wzór

umowa-przedwstepna-sprzedazy-dzialki-wzor-pdf-doc

Umowa przedwstępna sprzedaży działki wzór

Kiedy i dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną sprzedaży działki?

Umowa przedwstępna zakupu działki to sposób na dobre zabezpieczenie interesu potencjalnego nabywcy. Zwykle zawarcie takiego kontraktu ma na celu dokonanie rezerwacji nieruchomości i uzyskanie czasu na przemyślenie oraz przygotowanie się do zakupu.

Taką umowę warto podpisać po to, aby upewnić się, że okazjonalna cena nie jest przypadkiem wynikiem problemów ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

Jeśli właściciel nie będzie chciał jej zawrzeć, powinno to wzbudzić podejrzenia nabywcy.

Po podpisaniu umowy przedwstępnej osoba zainteresowana zakupem nieruchomości ma szansę bez pośpiechu przeanalizować wszystkie „za i przeciw”, a także zgromadzić informacje na temat działki, na przykład zaglądając do jej Księgi wieczystej. 

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki bywa także niezbędnym elementem procedury ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Jeśli zainteresowany kupnem nieruchomości nie dysponuje środkami, ale chce upewnić się, że nikt nie kupi wybranej przez niego działki, może zarezerwować ją poprzez zawarcie umowy przedwstępnej i dopiero wtedy zacząć starać się o kredyt. 

W pewnym stopniu, umowa przedwstępna sprzedaży działki jest korzystna także dla jej właściciela. Dzięki takiej formie rezerwacji nie musi on marnować czasu na poszukiwanie kolejnej osoby zainteresowanej zakupem.

Jeśli zawarta będzie umowa przedwstępna sprzedaży działki z zadatkiem, zyska także finansowo w przypadku, gdy potencjalny nabywca nie wywiąże się ze swoich deklaracji. 

Zaliczka czy zadatek na zakup działki przy umowie przedwstępnej?

Umowa przedwstępna zakupu działki może zostać zabezpieczona dodatkową opłatą – zaliczką lub zadatkiem. Co warto o nich wiedzieć?

Zaliczka na zakup działki zgodnie z przyjętymi zasadami zawsze podlega zwrotowi. Nie jest istotne z czyjej winy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej – zaliczka i tak wróci do strony, która ją wpłaciła.

Jeżeli natomiast do zawarcia umowy dojdzie, zaliczka zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości.

Z kolei zadatek na zakup działki – podobnie jak zaliczka wliczony w koszty przyszłej umowy – nie zostanie zwrócony wpłacającemu na takich samych zasadach. Jeśli do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie z winy kupującego, sprzedający będzie mógł zadatek zachować (w ramach rekompensaty).

Z kolei w przypadku, kiedy to właściciel nieruchomości nie podpisze umowy przyrzeczonej, będzie zobowiązany wypłacić potencjalnemu nabywcy zwrot w wysokości dwukrotności wpłaconego zadatku.

Jeśli zamiast umowy przedwstępnej, strony decydują się na wpłatę zaliczki lub zadatku jako jedyną formę rezerwacji nieruchomości, warto sporządzić dokument, który poświadczy o przekazaniu środków właścicielowi.

Można wykorzystać w tym celu wzór umowy zaliczki na zakup działki lub wzór umowy zadatku na zakup działki.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna sprzedaży działki?

Ponieważ umowa przedwstępna sprzedaży działki stanowi zobowiązanie zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, należy sporządzić ją w jak najbardziej szczegółowy sposób, ustalając precyzyjnie warunki zawarcia finalnej umowy kupna-sprzedaży. 

Dokument powinien zawierać:

  • datę i miejsce,
  • określenie stron umowy: imię, nazwisko, adres, numer dokumentu tożsamości,
  • określenie przedmiotu umowy: dane właściciela działki, jej adres, numer, numer księgi wieczystej, itd. 
  • wskazanie ceny działki,
  • podpisy obu stron.

Umowa przedwstępna może określać także termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Nie jest to obowiązkowe, ale pomaga uniknąć sytuacji, w której jedna ze stron przeciąga sprawę, a druga musi stale ją ponaglać. 

Umowa powinna przewidywać także możliwość rozwiązania kontraktu w określonych okolicznościach, na przykład w obliczu niezależnych od stron zdarzeń losowych.

Aby sporządzić dokładny i poprawny dokument, poleca się wypełnić gotowy wzór, jakim jest druk umowa przedwstępna sprzedaży działki PDF. 

Co warto sprawdzić po zawarciu umowy przedwstępnej zakupu działki?

Po zawarciu umowy przedwstępnej osoba zainteresowana kupnem działki ma czas na sprawdzenie wielu kwestii, które pozwolą jej podjąć przemyślaną decyzję.

Analizę opłacalności inwestycji warto rozpocząć od sprawdzenia księgi wieczystej, która odpowie na pytania:

  • czy sprzedawca-właściciel jest jedynym właścicielem nieruchomości,
  • czy nie ciąży na niej hipoteka,
  • czy nie ustanowiono obciążającej działkę służebności gruntowej, itd. 

Kolejna rzecz, którą warto sprawdzić to faktyczne cechy fizyczne działki, w tym przede wszystkim jej powierzchnia. Dokument, który odpowie na takie pytania to wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Na jego podstawie można ustalić, jak działka jest położona, gdzie przebiegają jej granice oraz jaka jest jej powierzchnia. Wypis powie także, jak wygląda zagospodarowanie i sąsiedztwo nieruchomości.

Warto pamiętać, że jeśli sprzedający nie udostępni takich informacji, to z umową przedwstępną i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, każdy może otrzymać do nich dostęp w urzędzie. 

Przed zakupem należy sprawdzić także, czy na działce można wybudować dom lub inny obiekt oraz upewnić się, czy jest ona uzbrojona (ma dostęp do mediów, jak woda czy prąd). 

Co jeśli jedna ze stron nie wywiąże się z warunków umowy przedwstępnej?

Umowa przedwstępna, w przeciwieństwie do podobnej umowy rezerwacyjnej, rodzi faktyczne konsekwencje w przypadku jej niewykonania.

Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, strony mogą rozwiązać problem na dwa sposoby:

  • doprowadzić do przymusowego zawarcia umowy przyrzeczonej poprzez wniesienie do sądu pozwu o zastąpienie wyrokiem sądowym oświadczenia woli drugiej strony umowy – wtedy umowa dojdzie do skutku z chwilą uprawomocnienia się wyroku,
  • żądać zapłaty odszkodowania z tytułu straty poniesionej na skutek braku zawarcia umowy przyrzeczonej. 

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl