Presostaty – czym są i jak działają

Presostaty są urządzeniami służącymi do pomiaru i regulacji ciśnienia w układach technologicznych. Spełniają one bardzo ważną funkcję zapewnienia bezpieczeństwa pracy instalacji. Dowiedz się więcej na ich temat i sprawdź ich zastosowanie w praktyce!

  1. Presostaty – zasada działania
  2. Zastosowanie presostatów
  3. Rodzaje presostatów
  4. Co, gdy nastąpi przełączenie styków?
  5. Presostat różnicy ciśnień

Presostaty – zasada działania

Presostaty – czym są i jak działają

Presostat działa na zasadzie przetwarzania mierzonego ciśnienia na sygnał elektryczny. W najprostszym przypadku, gdy ciśnienie przekroczy nastawioną wartość graniczną, nastąpi przełączenie styków presostatu. To przełączenie może posłużyć do uruchomienia lub zatrzymania urządzeń wpływających na ciśnienie w instalacji.

Nowoczesne presostaty elektroniczne pozwalają na płynną i precyzyjną regulację ciśnienia. Ich działanie polega na ciągłym monitorowaniu wartości ciśnienia i sterowaniu urządzeniami wykonawczymi tak, aby utrzymać zadane parametry pracy. Presostaty elektroniczne znacznie podnoszą dokładność i niezawodność regulacji.

Zastosowanie presostatów

Presostaty mają szerokie zastosowanie w przemyśle i energetyce. Służą do zabezpieczania kotłów parowych, sprężarek, pomp, wymienników ciepła, zbiorników ciśnieniowych oraz wielu innych urządzeń. Dzięki presostatom możliwe jest automatyczne sterowanie procesem tak, by utrzymać optymalne i bezpieczne parametry pracy.

Bardzo ważne zastosowanie mają presostaty różnicy ciśnień. Umożliwiają one wykrywanie niedrożności filtrów lub innych elementów instalacji poprzez pomiar spadku ciśnienia na tych elementach. Pozwala to na szybką identyfikację usterek oraz zapobieganie poważnym awariom.

Rodzaje presostatów

Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów presostatów:

  • elektromechaniczne – działające na zasadzie przełączania styków po przekroczeniu nastawionej wartości ciśnienia;
  • elektroniczne – umożliwiające płynną i precyzyjną regulację ciśnienia;
  • różnicowe – mierzące różnicę ciśnień pomiędzy dwoma punktami układu;
  • przepływowe – reagujące na zmiany przepływu czynnika roboczego;
  • próżniowe – do pomiaru i regulacji ciśnienia próżni.

Dobór odpowiedniego typu presostatu zależy od wymagań konkretnej aplikacji i parametrów instalacji. Nowoczesne systemy automatyki wykorzystują zazwyczaj presostaty elektroniczne.

Co, gdy nastąpi przełączenie styków?

W najprostszych presostatach elektromechanicznych, gdy ciśnienie przekroczy nastawioną wartość graniczną, następuje przełączenie styków urządzenia. Powoduje to wysłanie sygnału do systemu sterowania, który podejmuje odpowiednie działania zgodnie z logiką układu. Przełączenie styków jest więc kluczowym momentem w pracy presostatu, uruchamiającym dalsze procesy automatyki.Presostat różnicy ciśnień

Presostaty różnicy ciśnień mierzą różnicę ciśnień pomiędzy dwoma punktami instalacji. Urządzenia te pozwalają na szybkie wykrycie niedrożności filtrów, zaworów lub innych elementów układu.

Gdy różnica ciśnień przekroczy dopuszczalną wartość, presostat wysyła odpowiedni sygnał, pozwalając zapobiec poważnej awarii. Dobór odpowiednich presostatów różnicowych jest kluczowy dla bezpieczeństwa wielu instalacji przemysłowych.

Presostaty są kluczowymi elementami układów automatyki przemysłowej, zapewniającymi bezpieczeństwo pracy urządzeń pod ciśnieniem lub próżnią. Pozwalają na precyzyjne utrzymywanie pożądanych wartości ciśnienia oraz szybkie wykrywanie i sygnalizację nieprawidłowości. Szeroki wybór dostępnych typów presostatów umożliwia dobranie optymalnego rozwiązania do wymagań danej aplikacji.

Rate this post
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl