Jak napisać wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu?

Jak napisać wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu? pozostawione w lokalu rzeczy byłych najemców bywają prawdziwym utrapieniem dla właścicieli nieruchomości, którzy nie mogą ani ich przywłaszczyć, ani wyrzucić z mieszkania. Jeśli taka sytuacja zdarza się

Umowa najmu z Ukraińcem WZÓR w dwóch językach!

Jak sporządzić bezpieczną umowę najmu z Ukraińcem? Osoby chcące pomagać Ukraińcom w obecnej sytuacji nie powinny zapominać o zdrowym rozsądku. Wynajmując lub użyczając mieszkanie czy dom obcokrajowcowi, warto dopilnować zawarcia z nim umowy, która pomoże

Wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu wzór

Kiedy wynajmującemu może przydać się gotowy do wypełnienia druk wezwanie do zabrania rzeczy z lokalu? Właściciele mieszkań nierzadko spotykają się z problemem rzeczy pozostawionych w lokalu przez byłych najemców. Jeśli strony zawczasu nie ustaliły między

Wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu WZÓR

Jak napisać wezwanie do opuszczenia bezumownie zajmowanego lokalu? Zajmowanie mieszkania bez tytułu prawnego to częsta praktyka nieuczciwych najemców. Język prawny określa taką sytuację mianem bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego. Co w takiej sytuacji może zrobić

Wynajem mieszkania firmie dla jej pracownika WZÓR

Jak sporządzić bezpieczną umowę najmu z firmą? umowa najmu z firmą może zostać zawarta pomiędzy osobą fizyczną a przedsiębiorstwem. Powodem zawarcia takiej umowy bywają natomiast zarówno cele użytkowe, jak i cele mieszkaniowe. Jeśli firma wynajmuje

Jak napisać Zgłoszenie najmu okazjonalnego? WZÓR

Jak napisać zgłoszenie najmu okazjonalnego? Nie wszystkie umowy najmu podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego, ale każdy najem należy z urzędem rozliczyć. Dochód z tytułu najmu podlega bowiem opodatkowaniu. Szczególnym przypadkiem jest jednak zawarcie umowy

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego WZÓR

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego? Umowa najmu okazjonalnego to szczególny rodzaj umowy najmu, regulowanej przez zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów oraz przez przepisy Kodeksu cywilnego. Szczególne są również warunki rozwiązania takiej umowy, którą

Rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron WZÓR

Jak napisać rozwiązanie umowy najmu za porozumieniem stron? Umowa najmu może zakończyć się z chwilą upływu terminu, na jaki została zawarta. Możliwe jest również jednostronne wypowiedzenie umowy przez wynajmującego lub najemcę, a także zawarcie porozumienia

Wezwanie do zwrotu kaucji WZÓR

Jak napisać wezwanie do zwrotu kaucji? Kaucja wpłacana przy zawieraniu umowy najmu traktowana jest jako forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Wynajmujący może dokonać rozliczenia kaucji, jeśli najemca zalega z opłatami lub w sytuacji, kiedy dokonał on

Umowa najmu instytucjonalnego WZÓR z omówieniem

Jak powinna wyglądać prawidłowa umowa najmu instytucjonalnego? generalnie wyróżnia się kilka rodzajów umowy najmu. Obok najmu okazjonalnego, najem instytucjonalny jest kolejną umową uregulowaną w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

1 2 3 4