Nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny WZÓR

Czym jest nieodpłatne użyczenie lokalu członkowi rodziny? Umowa użyczenia lokalu sprowadza się do tego, że użyczający pozwala na bezpłatne używanie danego mieszkania przez osobę biorącą do używania. Taka umowa może zostać zawarta na czas określony

Aneks do umowy najmu Dodanie najemcy WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu dodanie najemcy? W trakcie wynajmu mieszkania zdarzają się sytuacje, w których to najemca pragnie wynajmować lokal wraz z inną osobą. Jeśli wynajmujący zgadza się na taką zmianę, powinien dopilnować

Aneks do umowy najmu Podwyżka czynszu WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu o podwyżce czynszu? Aneks dotyczący podwyższenia czynszu to jeden z najczęściej sporządzanych aneksów do umowy najmu lokalu. Taki dokument może modyfikować warunki oryginalnej umowy niezależnie od tego, czy została

Jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada? WZÓR

Jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada? imprezy, krzyki czy kłótnie za ścianą mogą znacząco obniżyć komfort życia w mieszkaniu. Uciążliwy sąsiad nie powinien pozostać w takich sytuacjach bezkarny. Mamy do dyspozycji kilka rozwiązań, które mogą

Wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie WZÓR

Jak napisać wezwanie do zapłaty czynszu za mieszkanie? Niepłacący czynszu najemca to duży problem dla właściciela lokalu. Jeśli lokator nie reaguje na pisemne wezwania do zapłaty czynszu, wynajmujący może doprowadzić do jego eksmisji, ale nie

Podwyższenie czynszu najmu WZÓR (.doc + .pdf)

Jak napisać podwyższenie czynszu najmu? Nie jest niczym zaskakującym, zwłaszcza w przypadku najmu długoterminowego, że po jakimś czasie wynajmujący chce podwyższyć obowiązującą stawkę czynszu za mieszkanie bądź lokal użytkowy. Sprawa podwyżek wygląda jednak nieco inaczej

Aneks do umowy najmu Zmiana właściciela – WZÓR

Jak napisać aneks do umowy najmu – zmiana właściciela? zbycie nieruchomości przez jej dotychczasowego właściciela podczas trwania stosunku najmu nie sprawia, że stosunek ten przestaje obowiązywać. Umowa najmu pozostaje ważna, jednak po stronie wynajmującego zmienia

1 2 3 4