Podwyższenie czynszu najmu WZÓR (.doc + .pdf)

Jak napisać podwyższenie czynszu najmu? Nie jest niczym zaskakującym, zwłaszcza w przypadku najmu długoterminowego, że po jakimś czasie wynajmujący chce podwyższyć obowiązującą stawkę czynszu za mieszkanie bądź lokal użytkowy. Sprawa podwyżek wygląda jednak nieco inaczej w zależności od rodzaju najmu.

Wprowadzenie

Jeżeli mamy do czynienia z najmem lokalu użytkowego, jego najemca nie jest chroniony przed podwyżkami przez przepisy prawa. W dużo bezpieczniejszej sytuacji znajduje się natomiast najemca lokalu mieszkalnego, bowiem w jego przypadku zastosowanie znajdują przepisy zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów.

podwyzszenie-czynszu-najmu-wzor pdf doc przykladMimo to zarówno w przypadku najmu lokalu mieszkalnego, jak i użytkowego – można podnieść czynsz, jeśli dopełnimy pewnych formalności – najważniejszą z nich jest pisemne poinformowanie najemcy o podwyżce czynszu. Aby tego dokonać, należy wysłać najemcy pismo informujące o podwyżce, wypowiadając dotychczasową stawkę czynszu i proponując nową stawkę, obowiązującą od konkretnego dnia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy 2 wzory pism:

Podwyższenie czynszu najmu mieszkania wzór

podwyzszenie-czynszu-najmu-wzor pdf doc przyklad

Podwyższenie czynszu najmu mieszkania wzór

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego wzór

podwyzszenie-czynszu-najmu-lokalu-uzytkowego-wzor-pdf-doc

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego – wzór

Podwyższenie czynszu najmu w lokalu użytkowym

ważnePodwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego możliwe jest dzięki z art. 685. Kodeksu cywilnego, wynajmujący lokal użytkowy może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu z umowy najmu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wynajmujący ma prawo zrobić to w dowolnym momencie, dowolną ilość razy w ciągu roku oraz o dowolną kwotę. Jeśli najemca nie zgodzi się na podwyższenie czynszu najmu, umowa najmu wygaśnie wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Warto podkreślić, że dotyczy to zarówno umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony, jak i umowy najmu zawartej na czas oznaczony.

Najemca w lokalu użytkowym nie jest chroniony przez przepisy żadnej ustawy. Może zabezpieczyć się przed podwyżkami tylko w jeden sposób – zawierając umowę najmu, która wykluczy możliwość podwyżek lub w jakiejkolwiek formie ograniczy swobodę wynajmującego.

Mogą to być na przykład zapisy dotyczące wysokości możliwej podwyżki czynszu, częstotliwości wprowadzania podwyżek czy konieczności negocjowania w tej sprawie z najemcą.

Bardzo często podwyżka czynszu najmu lokalu użytkowego wiąże się z waloryzacją.

Jeśli w umowie znajduje się tak zwana klauzula waloryzacyjna, czynsz może być podwyższany automatycznie co roku, na przykład o wskaźnik inflacji. Jest to korzystne rozwiązanie i dla wynajmującego, i dla najemcy, ponieważ daje mu pewne poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego

ważneKiedy w grę wchodzi podwyższenie czynszu najmu lokalu mieszkalnego, wynajmujący nie ma już takiej swobody w zakresie planowanych podwyżek, a najemca jest chroniony przez zapisy ustawy o ochronie praw lokatorów.

Czynsz z umowy najmu może ulec zmianie na podstawie waloryzacji lub na podstawie decyzji właściciela nieruchomości, jednak obowiązują w tym przypadku pewne ograniczenia.

Przede wszystkim, zawiadomienie o podwyżce czynszu musi przyjmować formę pisemną.

Jaki jest termin wypowiedzenia wysokości czynszu? Wynajmujący może podwyższyć czynsz i inne opłaty związane z użytkowaniem lokalu, jeśli wcześniej wypowie dotychczasową wysokość czynszu z umowy najmu – nie później niż na koniec miesiąca kalendarzowego.

Obowiązuje go również zachowanie terminów wypowiedzenia, czyli 3 miesięcy, o ile strony nie ustalą w umowie najmu terminu dłuższego.

Pismo o podwyższenie czynszu nie może opiewać na dowolną kwotę. Ustawa o ochronie praw lokatorów określa, do jakiego progu wynajmujący może podwyższyć czynsz bez uzasadnienia podwyżki i bez wyjaśniania sprawy przed sądem.

Zgodnie z przepisami, podwyżka czynszu nie może przekroczyć w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu, czyli średniego kosztu budowy 1 m² mieszkania (wartość odtworzeniową ogłasza wojewoda danego województwa dwa razy do roku).

Poza tym, podwyżki czynszu najmu można dokonać nie częściej niż co 6 miesięcy, a okres ten nalicza się dopiero od pierwszego dnia obowiązywania wprowadzonej wcześniej podwyżki.

Uzasadnienie podwyżki czynszu najmu

ważnePodwyżka czynszu najmu – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów – może być związana tylko z podwyższeniem czynszu lub innych opłat za używanie lokalu. Najemca ma również prawo żądać od wynajmującego wyjaśnień w sprawie podwyżki.

Kiedy nastąpi ona z poziomu powyżej 3% wartości odtworzeniowej lokalu lub gdy w wyniku podwyżki wysokość czynszu w skali roku przekroczy tę wartość, właściciel nieruchomości będzie zobligowany do sporządzenia dwóch pism.

Jest to uzasadnienie podwyżki czynszu lokalu oraz kalkulacja podwyżki czynszu.

Wynajmujący musi sporządzić je w ciągu 14 dni. Jeśli przekroczy ten termin, podwyżka czynszu zostanie uznana za nieważną. W przypadku, kiedy najemca oceni podwyżkę jako bezzasadną lub błędnie uzasadnioną, ma prawo podważyć jej wprowadzenie i skierować sprawę do sądu.

Kalkulacja powinna wiązać się więc z tymi czynnikami, które stanowią podstawę do wypowiedzenia obecnej wysokości czynszu.

Musi zawierać także dokładny sposób wyliczenia podwyżki.

Uzasadnienie podwyżki czynszu wynajmujący może poprzeć natomiast inflacją, wzrostem kosztów utrzymania nieruchomości, wzrostem raty kredyt hipotecznego, czy innymi czynnikami, które uniemożliwiają zwrot z inwestycji po obecnej stawce czynszu z pierwotnej umowy najmu.

Jak sporządzić wypowiedzenie wysokości czynszu najmu?

ważneWypowiedzenie wysokości czynszu musi przyjmować formę pisemną pod rygorem nieważności. Jak napisać pismo o podwyżkę czynszu? Nie istnieje jeden odgórnie narzucony wzór takiego dokumentu, jednak powinien on zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych.

W celu sporządzenia zgodnego z prawem wypowiedzenia wysokości czynszu warto wykorzystać więc przygotowany przez nas druk, jakim jest podwyżka czynszu wzór pisma.

Dokument wystarczy wypełnić następującymi danymi:

 • data i miejsce sporządzenia umowy najmu,
 • dane wynajmującego,
 • dane najemcy, 
 • określenie zawartej umowy najmu (numer, data),
 • wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu i określenie nowej stawki,
 • wskazanie terminu obowiązywania nowej stawki czynszu,
 • podpis wynajmującego.

Co jeśli najemca nie zgadza się na podwyżkę?

ważneW przypadku najmu lokalu mieszkalnego najemca może podważyć zasadność podwyżki czynszu nawet po upływie 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia poprzedniej stawki.

W tym celu powinien wystąpić z prośbą o uzasadnienie podwyżki i jej kalkulację. Jeśli uzna je za błędne lub bezzasadne, może skierować sprawę do sądu, który rozstrzygnie, czy podwyżka czynszu jest zgodna z prawem.

Jeżeli sąd orzeknie, że wszystko zostało ustalone zgodnie z przepisami, najemca będzie zobligowany wyrównać właścicielowi nieruchomości różnicę pomiędzy wyższą a poprzednią stawką czynszu (za okres od upływu terminu wypowiedzenia umowy najmu).

Lokator może także całkowicie odrzucić podwyżkę, decydując się na rozwiązanie umowy najmu zgodnie z obowiązującym terminem wypowiedzenia.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że podniesienie czynszu będzie wyglądać inaczej, w zależności, z jaką umową najmu mamy do czynienia, może to być przecież:

 • standardowy wynajem mieszkania,
 • umowa najmu okazjonalnego,
 • umowa najmu instytucjonalnego lokalu,
 • umowa najmu lokalu użytkowego.

Podsumowując: podwyższenie czynsz najmu lokalu użytkowego bądź mieszkalnego zawsze jest możliwe, jednak aby doprowadzić do podwyżki, należy dopełnić pewnych formalności – najważniejszą z nich jest pisemne poinformowanie najemcy o wypowiedzeniu dotychczasowej stawki czynszu i określeniu nowej, jaka obowiązywać będzie od konkretnego dnia.

Decydując się na wynajem swojej nieruchomości, warto umowę najmu lokalu użytkowego lub mieszkalnego wzbogacić o zapisy, dzięki którym jasno i przejrzyście dla obu stron umowy najmu określimy warunki ustalenia nowej wysokości czynszu.

Podobne tematy:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl