Zaliczka i zadatek na poczet umowy najmu WZÓR

Zaliczka i zadatek w nawiązaniu do umowy najmu pełnią rolę kaucji lub opłaty rezerwacyjnej. Wbrew pozorom, terminów tych nie powinniśmy jednak używać zamiennie. Chociaż zadatek na poczet umowy najmu ma pewne cechy wspólne z zaliczką, to jednak znacznie lepiej chroni interesy obu stron i silniej zabezpiecza faktyczne zawarcie umowy.

Wstęp

zadatek-na-poczet-umowy-najmu-wzor-pdf-doc-przykladDokonując rezerwacji danego lokalu, umowa przedwstępna najmu powinna zawierać w treści klauzulę dotyczącą wpłaty zadatku tytułem zabezpieczenia wykonania umowy rezerwacyjnej przez najemcę jak i wynajmującego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej umowy, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy zadatku, którą pobierzesz poniżej:

Zadatek na poczet umowy najmu wzór

zadatek-na-poczet-umowy-najmu-wzor-pdf-doc-przyklad

Zadatek na poczet umowy najmu wzór

Czym jest zaliczka na wynajem mieszkania?

Zaliczka na wynajem mieszkania to nic innego, jak pewna suma pieniędzy wpłacona na poczet przyszłej umowy najmu, którą strony deklarują zawrzeć w przyszłości.

Jaką pełni rolę zaliczka? przede wszystkim, zaliczka ma niejako zarezerwować mieszkanie dla zainteresowanego najmem lokatora.

Jeśli nieruchomość ma atrakcyjną lokalizację, odpowiedni metraż czy zachęcającą cenę najmu, warto zapłacić taką zaliczkę, aby zagwarantować sobie możliwość wynajęcia tego konkretnego lokum.

Zaliczka na poczet umowy najmu wlicza się w całość kosztów, na przykład w kaucję lub w pierwszy czynsz za wynajem mieszkania. Dokonując rezerwacji danego lokalu za pomocą zaliczki, wpłata podlega zwrotowi.

Niezależnie od tego, czy zawarcie umowy najmu nie nastąpiło z winy potencjalnego najemcy, czy wynajmującego – wpłacający zaliczkę zawsze ma prawo żądać jej zwrotu w pełnej wysokości. Inaczej wygląda sprawa zadatku…

Czym charakteryzuje się zadatek na wynajem mieszkania?

Zadatek na wynajem mieszkanie, podobnie jak zaliczka, stanowi pewną kwotę, wpłacaną na poczet przyszłych kosztów.

Zabezpiecza wykonanie umowy najmu w przyszłości, jednak w przeciwieństwie do zaliczki, nie zawsze wraca do osoby, która go wpłaciła.

Co więcej, zadatek (nie zaliczkę) regulują przepisy Kodeksu cywilnego, w którym czytamy, że:

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Co to oznacza? Zadatek na mieszkanie pozostanie przy wynajmującym, jeśli zawarcie umowy najmu nie nastąpi z winy potencjalnego najemcy.

Z kolei w odwrotnym przypadku – kiedy winę za brak zawarcia umowy ponosi wynajmujący – niedoszły najemca może żądać od właściciela mieszkania zwrotu zadatku w kwocie dwukrotnie wyższej.

Co lepiej chroni interes stron: zaliczka czy zadatek?

Nie sposób określić, co będzie dla stron lepsze: zaliczka czy zadatek na umowę najmu. Wiele zależy bowiem od uwarunkowań danej sytuacji.

Jeśli strony zainteresowane zawarciem umowy nie mają pewności co do jej faktycznego podpisania w przyszłości, bezpieczniejszą opcją będzie zaliczka, która co do zasady, zawsze podlega zwrotowi.

Z kolei w przypadku, kiedy jedna lub druga strona ma pewność, że chce zawrzeć umowę najmu i pragnie zabezpieczyć jej wykonanie, to zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie zadatek.

Jest to nie tyle zobowiązanie do zawarcia umowy najmu, co zmobilizowanie drugiej strony do wywiązania się ze swoich deklaracji.

Jeśli potencjalny najemca wycofa się, straci wpłacone środki, a wynajmujący skorzysta – otrzyma rekompensatę za wyłączenie ogłoszenia najmu i za przedłużający się pustostan w swoim lokalu.

Natomiast, kiedy to wynajmujący nie dotrzyma słowa, najemca będzie miał prawo żądać od niego podwójnej kwoty zadatku w ramach zwrotu, co pozwoli mu na przykład wynająć mieszkanie w nieco większym niż przewidziany budżecie.

Najpewniejszym rozwiązaniem jest jednak umowa przedwstępna wynajmu mieszkania, która stanowi oficjalną deklarację zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej.

W przypadku niedopełnienia postanowień takiej umowy, strony mają możliwość doprowadzenia do jej zawarcia nawet wbrew woli wynajmującego/najemcy.

Pokwitowanie zadatku na wynajem mieszkania

Przyjmując zadatek na wynajem mieszkania od potencjalnego najemcy, wynajmujący powinien sporządzić dokument pełniący rolę pokwitowania.

Takie pismo ma znaczenie dowodowe i będzie niezwykle istotne, jeśli nie nastąpi zawarcie umowy najmu.

Pokwitowanie zadatku powinno zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia (przekazania pieniędzy),
  • określenie stron, czyli wynajmującego i najemcy,
  • kwotę zadatku,
  • termin i sposób wpłacenia zadatku,
  • podpis osoby przyjmującej zadatek.

Dokument najlepiej jest sporządzić i wydać wpłacającemu w momencie przekazania środków, jednak można – za zgodą drugiej strony – dostarczyć go również po tym fakcie.

Pokwitowanie zaliczki na wynajem mieszkania

Pokwitowanie warto sporządzić również przy wpłacie zaliczki na poczet wynajmu mieszkania. Taki dokument stanowi bowiem nie tylko potwierdzenie faktu przyjęcia pieniędzy przez wynajmującego, ale także wpłacenia ich przez najemcę.

Informuje o dacie i miejscu, a także o sposobie oraz przede wszystkim o kwocie zaliczki, która podlega zwrotowi. Dzięki pokwitowaniu w przypadku braku zawarcia umowy najmu, strony nie ryzykują nieporozumieniami na tle wysokości kwoty, którą należy zwrócić wpłacającemu.

Z kolei niedoszły najemca ma dowód rzeczowy, dzięki któremu może domagać się takiego zwrotu przed sądem.

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl