Zalanie mieszkania wzór pisma PDF + DOC WZÓR

Zalanie mieszkania to przykre i kosztowne w skutkach dla jego właściciela zdarzenie, którego konsekwencje załagodzić może wypłacone z polisy sprawcy odszkodowanie. Aby je otrzymać, poszkodowany musi znaleźć przyczynę wycieku, a tym samym winowajcę, który ponosi odpowiedzialność za straty.

Wstęp

zalanie-mieszkania-wzor-pisma-pdf-doc-wzorPo ustaleniu, kto jest winny szkodzie zalaniowej, należy uzyskać od takiej osoby lub podmiotu (jeśli jest to firma) oświadczenie sprawcy. Co powinien zawierać taki dokument? aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia, który pobierzesz poniżej:

Zalanie mieszkania wzór pisma PDF

zalanie-mieszkania-wzor-pisma-pdf-doc-wzor

Zalanie mieszkania wzór pisma PDF

Kto może ponosić winę za zalanie mieszkania?

Kiedy właściciel mieszkania widzi mokrą plamę na suficie, zalanie mieszkania przez sąsiada z góry wydaje się oczywiste.

Bardzo często zdarza się, że przez nieuwagę (niedokręcony kran, otwarte w trakcie ulewy okno) lub niedbałość (zaniedbanie stanu technicznego rur czy urządzeń AGD) lokator z piętra wyżej doprowadza do zalania własnego i sąsiedniego mieszkania.

W rzeczywistości oświadczenie dotyczące szkody zalaniowej nie zawsze sporządza jednak sąsiad.

Odpowiedzialność za wyciek może ponosić również zarządca budynku, którego rolą jest dbanie o stan techniczny części wspólnych nieruchomości, takich jak dach (zalanie mieszkania z dachu) czy pionowe instalacje wodno-kanalizacyjne.

Jeśli źródłem wycieku wody okaże się usterka rur w pionie, lub dziura w dachu – wina za zalanie mieszkania spadnie na administrację, czyli zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielnię mieszkaniową.

Oświadczenie sprawcy zalania mieszkania jest niezbędne w celu otrzymania odszkodowania

Nie wystarczy ustalić winnego i złożyć wniosku o odszkodowanie, aby otrzymać należne środki na remont lokalu.

Niezbędne jest także oświadczenie sprawcy szkody zalania mieszkania, o czym mówi artykuł 415 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, warunkiem uzyskania odszkodowania z tytułu poniesionych strat jest w tym przypadku udowodnienie, że zalanie mieszkania zostało spowodowane przez konkretnego sprawcę.

We wspomnianym akcie prawnym czytamy:

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Właściciel zalanego lokalu musi zatem udowodnić, że to nie on jako poszkodowany odpowiada za wyciek wody.

Z tego powodu oświadczenie sprawcy zalania mieszkania jest dokumentem niezbędnym w procesie ubiegania się o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Co powinno zawierać oświadczenie o zalaniu mieszkania?

Jak napisać oświadczenie o zalaniu mieszkania? Dokument tego typu nie należy do szczególnie skomplikowanych, ale musi zawierać pewne wymagane elementy formalne.

Oświadczenie zalanie mieszkania powinno składać się z:

  • określenia daty i miejsca zdarzenia wraz z jego szczegółowym opisem i listą szkód,
  • danych sprawcy, w tym imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego, numeru PESEL,
  • danych ubezpieczyciela mieszkania.

Jak sama nazwa wskazuje, pismo musi zawierać także odpowiedni zwrot, typu „oświadczenie o zalaniu mieszkania z mojej winy”, co wskazuje wyraźnie na osobę odpowiedzialną za spowodowanie szkody i poniesione straty.

Jak uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Oświadczenie o zalaniu mieszkania sporządzone przez sprawcę zdarzenia to tylko jeden z dokumentów, wymaganych w procesie ubiegania się o odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli właściciel zalanego lokalu chce uzyskać środki pozwalające na przeprowadzenie remontu, musi zadbać o dokonanie wszystkich wymaganych czynności od momentu zauważenia wycieku, aż po złożenie pisma z prośbą o odszkodowanie z tytułu poniesionych strat.

Pierwsza czynność na miejscu zdarzenia to oczywiście – w miarę możliwości – zatrzymanie wycieku i zabezpieczenie mieszkania przed dalszymi uszkodzeniami.

Następny krok stanowi udokumentowanie strat poprzez wykonanie zdjęć i nagrań, w tym także fotografii źródła wycieku.

Później konieczne jest poinformowanie o zdarzeniu zarządcy budynku i sporządzenie protokołu ze szczegółowym opisem szkód.

Oględzinom powinien towarzyszyć świadek, czyli sprawca zalania lub pracownik wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni.

Na dokumencie muszą widnieć ich podpisy.

Dalsze formalności i procedury

Pełną dokumentację, czyli protokół, oświadczenie sprawcy i materiał dowodowy dołącza się do wniosku o wypłatę odszkodowania.

Ubezpieczalnia może przysłać na miejsce własnego pracownika, który wyceni szkody i zadecyduje o kwocie rekompensaty.

Warto pamiętać, aby nie przystępować do przeprowadzania remontów w zalanym mieszkaniu przed dokonaniem oceny poniesionych strat.

Jeśli właściciel lokalu nie będzie w stanie ich udowodnić, znajdzie to odzwierciedlenie w wysokości wypłaconego odszkodowania lub nawet doprowadzi do odmowy wypłaty, wtedy należy złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jedyne, co powinien zrobić poszkodowany, to powstrzymanie dalszych zniszczeń poprzez wynoszenie mebli i urządzeń do pozostałych pomieszczeń oraz dążenie do bezpiecznego osuszenia mieszkania celem niedopuszczenia do rozwoju pleśni i grzybów.

Kto nam zapłaci za szkody spowodowane zalaniem mieszkania? ubezpieczenie OC w przypadku zalania mieszkania wypłacane jest zupełnie jak w momencie stłuczki samochodowej.

Podobne:

4.1/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl