Podanie o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym WZÓR

Jak napisać podanie o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym? Stare, wypaczone, nieszczelne czy niedomykające się okna kwalifikują się do jak najszybszej wymiany, zwłaszcza jeśli na horyzoncie mamy perspektywę mroźnych dni i nocy.

Osoby, które zamieszkują w lokalach komunalnych niebędących ich własnością, nie mogą jednak dokonywać takich remontów na własną rękę, nawet na własny koszt.

Wstęp

podanie-o-wymiane-okien-w-mieszkaniu-komunalnym-wzor-pdf-docWymiana stolarki okiennej stanowi bowiem poważną ingerencję w strukturę budynku, a do podjęcia takich działań wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości. Jak napisać więc podanie o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym wzór

podanie-o-wymiane-okien-w-mieszkaniu-komunalnym-wzor-pdf-doc

Podanie o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym wzór

Ile czeka się na wymianę okien w mieszkaniu komunalnym?

ważneWiele osób zamieszkujących stare mieszkania gminne zadaje sobie pytania pokroju: “Co ile lat wymiana okien w mieszkaniu komunalnym?”. Należy wiedzieć więc, że gminy przeprowadzają takie remonty w trybie pilnym tylko wtedy, kiedy stan stolarki okiennej jest naprawdę krytyczny, na przykład gdy okno wręcz wypada z otworu okiennego.

W pozostałych przypadkach, kiedy okna są nieszczelne, pokrzywione, niemożliwe do domknięcia, gmina przyjmuje zgłoszenia dotyczące ich naprawy lub wymiany, ale osoby zajmujące taki lokal zapisuje do kolejki oczekujących, a wymiany zwykle dokonywane są wraz z poważniejszymi remontami.

Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta – gminom brakuje pieniędzy, a budżet z reguły przewiduje jedynie najważniejsze naprawy, mające wpływ na bezpieczeństwo lokatorów, czyli naprawę schodów czy stropu.

Czy można samodzielnie wymienić okna w mieszkaniu komunalnym?

ważneSamodzielna wymiana okien w mieszkaniu komunalnym jest niedopuszczalna z punktu widzenia przepisów prawa. Ponieważ taki remont to duża ingerencja w strukturę budynku, jego przeprowadzenie wymaga uzyskania zgody właściciela nieruchomości.

Lokator mieszkania komunalnego nie jest jego właścicielem, bowiem chociaż zajmuje lokal, to prawa własności do niego nadal ma gmina i to do niej należy zwracać się z prośbą o wymianę stolarki okiennej.

W podobnej sytuacji są osoby, które nie posiadają prawa własności nieruchomości, mieszkając w bloku.

W przypadku posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymiana okien w bloku spółdzielczym możliwa jest wyłącznie za zgodą faktycznego właściciela nieruchomości, czyli spółdzielni mieszkaniowej.

Tak samo wygląda sprawa w przypadku lokatorskiego prawa do lokalu. Jedynie osoby posiadające prawa własności nieruchomości mogą rozporządzać mieszkaniem w sposób dowolny, w tym również w zakresie wymiany okien.

Jak doprowadzić do wymiany okien w mieszkaniu komunalnym?

ważneJak już zostało wspomniane, w przypadku mieszkania komunalnego możliwa jest jedynie wymiana okien przez administrację – lokator, który podjąłby się tego zadania bez zgody zarządcy nieruchomości, mógłby zostać posądzony o samowolę budowlaną.

Aby doprowadzić do wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym, osoba zainteresowana musi złożyć na ręce właściciela nieruchomości pismo z prośbą o remont, bądź wymianę stolarki okiennej.

Wniosek o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym należy odpowiednio uzasadnić, bowiem ma to wpływ na kolejność rozpatrywania podań.

Jeśli stolarka nie będzie w naprawdę złym stanie technicznym, gmina nie dokona szybkiej wymiany, lecz wpisze takie mieszkanie na listę oczekujących.

Jak napisać podanie o wymianę okien? Pismo ma charakter korespondencji oficjalnej, dlatego powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane adresata, czyli urzędu gminy,
 • dane wnioskodawcy wraz z adresem zajmowanego mieszkania,
 • treść złożoną ze wstępu, rozwinięcia, czyli uzasadnienia prośby i zakończenia.

Sporządzając wniosek o wymianę okien, należy skupić się przede wszystkim na opisaniu problemu, jakim jest stara i źle utrzymana stolarka okienna.

W podaniu należy dokładnie określić jej stan techniczny, wymieniając wszelkie wady przedmiotu, takie jak nieszczelność, wyłamane zawiasy, rozbite szyby, brak możliwości całkowitego zamknięcia okna, szpary, wypaczenia ram, itd.

W piśmie warto odnieść się także do wpływu uszkodzonej stolarki okiennej na życie mieszkańców danego lokalu. Jeśli w mieszkaniu znajdują się małe dzieci, osoby starsze czy schorowane, to należy koniecznie podkreślić fakt zagrożenia, jakie płynie z obecności nieszczelnych okien, zwłaszcza w okresie zimowym.

Kto ponosi koszty wymiany okien w mieszkaniu komunalnym?

ważneDbanie o stan techniczny okien, dokonywanie napraw i wymiany stolarki okiennej to obowiązki właściciela nieruchomości czy wynajmującego. W przypadku mieszkania komunalnego jest to gmina, która powinna pokrywać koszty takich działań ze swoich środków przewidzianych w budżecie.

Co ważne, administracja nie może żądać od zajmującego mieszkanie nawet częściowego pokrycia tych kosztów. Jest to bowiem niezgodne z prawem.

Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku, kiedy to osoba zajmująca mieszkanie zgłasza się do właściciela nieruchomości z prośbą o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej.

Jeśli jest to inicjatywa lokatora, gmina może przystać na pokrycie przez niego kosztów wymiany lub na sprawiedliwy podział tych kosztów, co pozwoli dokonać remontu w krótszym czasie.

Podsumowanie

ważneW mieszkaniu spółdzielczym, socjalnym czy komunalnym nie można samemu dokonywać większości prac budowlanych, mam tu na myśli:

 • wymianę okna,
 • wymianę drzwi wejściowych do mieszkania,
 • wymianę drzwi wejściowych bloku,
 • wykonanie remontu mieszkania,
 • montaż klimatyzacji,
 • likwidację grzejnika,
 • itd.

Nieszczelne okna powodują ogromną stratę ciepła w mieszkaniu, a zgodnie z regulaminem spółdzielni przysługuje Ci prawo do ich wymiany na specjalny wniosek lokatora. Przygotuj więc wniosek, posiłkując się naszym wzorem i poproś o niezwłoczną wymianę okna lub okien.

Podpisany wniosek w formie zwykłego podania należy złożyć w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej osobiście lub listownie (listem poleconym).

W obecnych czasach wymiana standardowych okien w lokalu mieszkalnym nie już tak wielkim wydatkiem jak miało to miejsce lata temu, dlatego spółdzielnie nie robią z tego wielkiego problemu i w uzasadnionych przypadkach wymieniają okna na swój koszt.

Spółdzielnia może kosztem częściowo obciążyć lokatora, jeśli ten nie dbał o stan okien w ogóle, doprowadzając je do opłakanego stanu.

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl