Wniosek o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym WZÓR

Jak napisać wniosek o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym? Kiedy stolarka okienna staje się nieszczelna, wymaga naprawy lub wymiany, właściciele mieszkań mogą podjąć stosowne działania na własną rękę w dowolnym czasie.

W przypadku mieszkań komunalnych sprawa nie jest już tak prosta, bowiem zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego „wymiana stolarki okiennej obciąża wynajmującego”.

Wstęp

wniosek-o-wymiane-okien-w-mieszkaniu-komunalnym-wzor-pdf-docWynajmującym będzie w tym przypadku Spółdzielnia mieszkaniowa lub Wspólnota mieszkaniowa, do których należy skierować wniosek o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym wzór

wniosek-o-wymiane-okien-w-mieszkaniu-komunalnym-wzor-pdf-doc

Wniosek o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym wzór

Mieszkanie komunalne wymiana okien

Za stan techniczny stolarki okiennej odpowiada zawsze zarządca nieruchomości, który powinien kontrolować stan techniczny okien, dokonywać bieżących napraw i konserwacji, a także pokrywać związane z tymi czynnościami koszty. 

Najemca lokalu komunalnego nie może bez zgody wynajmującego dokonywać ulepszeń w zajmowanym mieszkaniu. Nawet jeśli chciałby dokonać wymiany lub naprawy okien na własną rękę i własny koszt, musi uzyskać przedtem zgodę gminy, czyli właściciela nieruchomości. 

Wymiana okien w bloku jest obowiązkiem zarządcy, który pokrywa również koszt takiej inwestycji. Nie oznacza to jednak, że najemca lokalu może zlecić remont lub wymianę stolarki okiennej, a następnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.

Takie zachowanie uznaje się za samowolę budowlaną. Co więcej, najemca może zostać wezwany do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Co ile lat wymiana okien w mieszkaniu komunalnym?

Podanie do spółdzielni o wymianę okien nie zawsze jest konieczne, bowiem gminy uwzględniają konieczność wymiany stolarki okiennej w planach remontowych czy termomodernizacyjnych.

Nie od dziś wiadomo jednak, że takich inwestycji nie przeprowadza się zbyt często.

Popularniejsze są natomiast doraźne naprawy czy dokonywanie wymiany okien, jednak w okolicznościach, które wskazują na pilny charakter sprawy.

Oznacza to, że na szybką reakcję ze strony zarządcy można liczyć tylko w przypadku, kiedy zniszczone okno zagraża bezpieczeństwu, na przykład wypada z ramy okiennej. 

W przeciwnym razie wniosek o wymianę okien w mieszkaniu spółdzielczym trafi na listę oczekujących, która z reguły liczy sobie już wiele pozycji.

Nie oznacza to jednak, że nie warto dążyć do przeprowadzenia takiego remontu poprzez wielokrotne składanie dobrze uzasadnionych wniosków do zarządu gminy. 

Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym – zwrot kosztów

Jednym ze sposobów na przyspieszenie realizacji naprawy lub wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym jest współfinansowanie takiej inwestycji.

Chociaż wymiana okien należy do obowiązków zarządcy, który powinien ponosić też całkowity koszt takich działań, to jednak przepisy nie narzucają na niego żadnych terminów, co oznacza, że na remont można czekać nawet latami. 

Jeśli wnioskodawca nie chce zwlekać i jest w stanie pokryć przynajmniej część kosztów takiej inwestycji, powinien złożyć podanie do gminy z propozycją sprawiedliwego podziału kosztów.

Oczywiście, musi zrobić to przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac – nie może zlecić naprawy ani wymiany, nie posiadając wcześniej zgody właściciela nieruchomości. 

Co powinno zawierać podanie o wymianę okien?

Najemcy lokali należących do gminy często zastanawiają się, jak napisać podanie o wymianę okien w mieszkaniu komunalnym. Pismo tego typu musi być przede wszystkim imienne, bowiem urząd nie rozpatruje wniosków anonimowych.

Poza tym powinno mieć także odpowiednią formę i zawierać wszystkie wymagane elementy formalne. Najłatwiej jest przygotować je zatem w oparciu o wzór podania o wymianę okien w mieszkaniu. 

Dokument musi zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane adresata, tj. urzędu gminy,
  • dane wnioskodawcy z adresem zajmowanego mieszkania,
  • treść złożoną ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Wniosek o wymianę stolarki okiennej powinien również dokładnie opisywać jej stan techniczny. Należy wskazać w nim nie tylko wiek okien, ale również podkreślić ich złe utrzymanie.

Warto opisać dokładnie wszystkie wady fizyczne stolarki, wymieniając w podaniu takie uszkodzenia jak:

  • wybite szyby,
  • wyłamane zawiasy,
  • wypaczenia ramy,
  • nieszczelność, 
  • brak klamek,
  • niemożność całkowitego zamknięcia okna, itd.

Wymiana okien w mieszkaniu komunalnym musi być dobrze uzasadniona, dlatego we wniosku najlepiej jest odnieść się również do skutków złego stanu technicznego stolarki. 

Szpary i inne źródła nieszczelności mogą przekładać się na szybkie wychładzanie lokalu, konieczność zużywania większych ilości energii na jego ogrzanie, a co za tym idzie wyższe koszty utrzymania.

Z kolei wyłamane zawiasy i niedomykające się okna stanowią duże zagrożenie zarówno dla osób zajmujących lokal (zwłaszcza dzieci), jak i osób przebywających w pobliżu okna na zewnątrz budynku.

Poza tym, uszkodzona stolarka okienna może rzutować także na wilgotność w budynku, doprowadzając do rozwoju pleśni i grzybów.

Jeśli wraz z najemcą lokal zajmują małe dzieci, osoby starsze czy schorowane, warto powołać się na ich stan zdrowia i zagrożenie, jakie wynika z nieszczelności okien, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl