Zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni WZÓR

Jak napisać zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni? winę za zalanie mieszkania najczęściej przypisujemy sąsiadom z góry, jednak przyczyną nie zawsze jest wyciek z piętra wyżej.

Niekiedy źródło problemu to uszkodzone urządzenia AGD (pralka, zmywarka) lub wady pionowych elementów instalacji, za które winę ponosi administracja (spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa).

Wstęp

zgloszenie-zalania-mieszkania-do-spoldzielni-wzor-pdf-docNiezależnie od przyczyny zalania lokalu, w przypadku stwierdzenia zalania mieszkania właściciel mieszkania ma obowiązek zgłoszenia sprawy do zarządcy budynku, czyli spółdzielni. Jak sporządzić odpowiednie pismo? aby ułatwić Ci jego przygotowanie, sporządziliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia, który pobierzesz poniżej:

Zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni wzór

zgloszenie-zalania-mieszkania-do-spoldzielni-wzor-pdf-doc

Zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni wzór

Kto może ponosić winę za zalanie mieszkania?

ważneZgłoszenie zalania mieszkania jest obowiązkowe niezależnie od tego, z czyjej winy lokal uległ zniszczeniu. Jednak kto najczęściej jest odpowiedzialny za tego typu zdarzenia?

Widząc plamę na suficie, za zalanie mieszkania najczęściej obwiniamy sąsiadów z góry. Nie zawsze jest to zasadne, bowiem przyczyną takiego zdarzenia może być między innymi przeciekający dach czy uszkodzony pion instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W przypadku, kiedy źródłem wody są usterki tak zwanych części wspólnych budynku, odpowiedzialność leży po stronie zarządcy nieruchomości (spółdzielni), którego obowiązkiem jest dokonywanie regularnych inspekcji i dbanie o stan tych elementów.

Warto podkreślić, że spółdzielnia mieszkaniowa odpowiada jedynie za piony wodne i kanalizacyjne. Za rury położone w poziomie odpowiedzialni są już właściciele mieszkań.

Zalanie mieszkania może stanowić także winę samego właściciela lokalu. Niedomknięte okna w czasie ulewy, niedokręcony kran czy usterka takich urządzeń, jak pralka lub zmywarka bardzo często stanowią źródło powstałych szkód.

Zanim zaczniemy więc obwiniać za zdarzenie sąsiadów, powinniśmy upewnić się, skąd woda wzięła się w lokalu.

Jak postępować po zalaniu mieszkania?

ważneZgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni nie jest pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, kiedy zauważymy wodę w swoim lokalu.

Właściciel zalanego mieszkania powinien w pierwszej kolejności znaleźć źródło wycieku i spróbować ograniczyć napływ wody, a tym samym również zabezpieczyć mieszkanie przed powiększeniem rozmiarów szkody.

Jeśli mokra plama pojawiła się na suficie, należy jak najszybciej udać się piętro wyżej i poinformować sąsiada o tym, co się dzieje – niekiedy jest on całkowicie nieświadomy awarii.

Z kolei w sytuacji, kiedy źródłem wycieku są piony kanalizacyjne, niezbędne będzie jak najszybsze, najlepiej telefoniczne zgłoszenie zalania mieszkania do administracji.

Po ustaleniu źródła wycieku i odcięciu dopływu wody trzeba jak najszybciej pozbyć się jej nadmiaru i zabezpieczyć swoje mieszkanie przed dalszymi uszkodzeniami i ewentualnie zabezpieczyć lokal przed zalaniem mieszkania które znajduje się pod nami.

Warto pamiętać jednak, aby nie naprawiać szkód, które już zaistniały – jeśli to zrobimy, niemożliwe będzie uzyskanie odszkodowania z tytułu zalania.

Kolejny krok to przygotowanie materiału dowodowego, czyli wykonanie zdjęć i nagrań, które udokumentują poniesione straty i pomogą oszacować ich koszt dla ubezpieczyciela lub na wypadek rozprawy sądowej, jeśli osoba odpowiedzialna za zdarzenie nie przyzna się do winy.

Na koniec niezbędne będzie spisanie protokołu zalania, jednak taki dokument najlepiej sporządzić w obecności świadka, czyli winnego sąsiada lub w przypadku zalania mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej – w obecności zarządcy budynku.

Zgłoszenie szkody powinno zawierać:

 • dane właściciela mieszkania,
 • adres zalanego mieszkania,
 • datę i godzinę zdarzenia,
 • opis uszkodzeń,
 • przyczynę zalania,
 • dane osoby/podmiotu odpowiedzialnego za zalanie,
 • dane świadków szkody,
 • podpis właściciela mieszkania i zarządcy budynku.

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania

ważneO tym, że pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania jest obowiązkiem właściciela lokalu, przeczytamy zazwyczaj w regulaminie spółdzielni.

W przypadku zalania mieszkania zarządca budynku wymaga od swoich lokatorów pisemnego informowania o tego typu zdarzeniach, zwłaszcza jeśli winę za zalanie ponosi właśnie spółdzielnia. Tak naprawdę, zawiadomienie tego typu należy złożyć jednak w każdym przypadku.

Pismo do spółdzielni w sprawie przeciekającego dachu, zalanej piwnicy czy mieszkania można złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub mailowo (jeśli spółdzielnia przyjmuje taką korespondencję).

Dokument powinien zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane właściciela mieszkania, najlepiej wraz z numerem kontaktowym,
 • adres zalanego mieszkania,
 • opis zdarzenia i listę szkód,
 • podpis właściciela mieszkania.

Zalanie piwnicy z winy spółdzielni, a także zalanie mieszkania przez przeciekający dach lub uszkodzony pion wodno-kanalizacyjny to zdarzenia, za które odszkodowanie właścicielowi lokalu powinien wypłacić ubezpieczyciel spółdzielni mieszkaniowej.

Z reguły dopełnienie formalności wymaga przybycia jej pracowników na miejsce zdarzenia w celu dokonania inspekcji i sporządzenie protokołu szkód, jednak niekiedy administracja rezygnuje z tej czynności – jeśli do pisma dołączony jest dokładny materiał dowodowy.

Kiedy w grę wchodzi zalanie mieszkania, pismo do spółdzielni powinno skutkować otrzymaniem danych ubezpieczyciela podmiotu, do którego właściciel lokalu musi zgłosić się z roszczeniem o wypłatę odszkodowania.

Oczywiście pod warunkiem, że winę za zdarzenie faktycznie ponosi administracja budynku, a nie sąsiad z góry czy sam właściciel lokalu.

Jeśli winowajcą jej sąsiad, pismo o odszkodowanie należy złożyć do firmy, w której ma wykupioną polisę ubezpieczeniową, a jeśli wina leży po stronie samego właściciela, to z prośbą o odszkodowanie trzeba zwrócić się do własnego ubezpieczyciela – o ile polisa obejmuje tego typu zdarzenia.

Pismo odszkodowanie za zalanie mieszkania

ważneJak napisać pismo o odszkodowanie za zalanie mieszkania? ubezpieczenie mieszkania nie jest konieczne, jeśli ubezpieczenie takie posiadać będzie osoba która zalała nam mieszkanie.

Z doświadczenia wiem, że nie zawsze warto liczyć na to, że nasz sąsiad ma wykupione ubezpieczenie mieszkania – niby coraz więcej osób korzysta z tego typu usług, ale wciąż nie każdy ma takie ubezpieczenie.

Taki dokument przygotowuje się zwykle na gotowym do wypełnienia druku, bowiem wniosek o wypłatę odszkodowania składany jest nie na ręce winowajcy zalania, lecz do jego ubezpieczyciela.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie udostępnia wzoru takiego pisma, należy sporządzić je samodzielnie. Aby zatem zgłosić szkodę zalania mieszkania – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma, które pobierzesz poniżej:

Odszkodowanie za zalanie mieszkania wzór

odszkodowanie-za-zalanie-mieszkania-wzor-pdf-doc

Odszkodowanie za zalanie mieszkania wzór

Dokument powinien zawierać dane osoby poszkodowanej oraz dane przedstawiające zalane mieszkanie (np. adres zalanego mieszkania), a także dane właściciela polisy oraz jej numer.

W piśmie do towarzystwa ubezpieczeniowego należy zawrzeć także szczegółowy opis zdarzenia i listę poniesionych strat po wystąpieniu zalania mieszkania.

Niewykluczone jednak, że ubezpieczyciel zechce przysłać na oględziny miejsca zdarzenia własnego pracownika (ze względu jednak na ogromną ilość takich zdarzeń miesięcznie – zdarza się to rzadko i zazwyczaj wystarczą tylko zdjęcia).

Podsumowanie

Jeśli mieszkanie zostanie zalane, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Zatamowanie wycieku wody.
 2. Poinformowanie sąsiada lub administracji budynku.
 3. Zabezpieczenie mieszkania przed zalaniem sąsiada z dołu.
 4. Udokumentowanie zniszczeń (zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji)
 5. Zgłoszenie szkody do Spółdzielni (poinformować pisemnie spółdzielnię).
 6. Zgłoszenie szkody do ubezpieczalni.
 7. Oczekiwanie na decyzję w sprawie zalania mieszkania.

Podobne:

4.4/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl