Jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada? WZÓR

Jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada? imprezy, krzyki czy kłótnie za ścianą mogą znacząco obniżyć komfort życia w mieszkaniu. Uciążliwy sąsiad nie powinien pozostać w takich sytuacjach bezkarny. Mamy do dyspozycji kilka rozwiązań, które mogą okazać się pomocne w ujarzmieniu problematycznych lokatorów.

Wstęp

W jaki sposób podjąć taką walkę? przynosząca najwięcej efektów i zarazem najmniej angażująca jest oficjalna pisemna skarga do administracji budynku na uciążliwego sąsiada, aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na sąsiada, który pobierzesz poniżej:

Skarga na uciążliwego sąsiada wzór

skarga-na-uciazliwego-sasiada-wzor-pdf-doc

Skarga na uciążliwego sąsiada wzór

Zbiorowa skarga na uciążliwego sąsiada wzór

zbiorowa-skarga-na-uciazliwego-sasiada-wzor

Zbiorowa skarga na uciążliwego sąsiada wzór

Skarga na sąsiada do administracji

Kiedy wizyty funkcjonariuszy policji okazują się nieskuteczne, lub gdy nie chcesz angażować w to służb porządkowych, ze względu na dobre stosunki z sąsiadem/sąsiadami, dobrym rozwiązaniem może okazać się skarga na sąsiada do administracji.

Warto wiedzieć jednak, że w przypadku takiego zgłoszenia pracownicy spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej i tak zgłoszą sprawę na policję w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, ale zrobią to jakby ze swojego ramienia.

Duże znaczenie ma także zbiorowa skarga na sąsiada do administracji, która wskazuje na większą szkodliwość popełnionych wykroczeń. Zbiorowa skarga na uciążliwego sąsiada może doprowadzić nawet do jego eksmisji i zlicytowania zajmowanego mieszkania.

Skarga na sąsiada do dzielnicowego

Skarga na sąsiada do dzielnicowego, czyli telefon na policję to kolejny krok, jaki należy podjąć w walce z uciążliwym lokatorem. Stanowi to także sygnał, który mówi takiej osobie, że nie zamierzamy akceptować jej wyskoków. Każde naruszenie zasad dobrego sąsiedztwa, miru domowego czy ciszy nocnej podlega pod interwencję policji.

Zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności (trwa miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych).

Co więcej, jeśli czyny te mają charakter chuligański lub są popełniane pod wpływem alkoholu, sąsiad może zostać ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Policja ma obowiązek przyjmować takie zgłoszenia, a jeśli bywa w danym mieszkaniu więcej niż jeden raz, może również skierować taką sprawę do sądu grodzkiego.

Skarga na sąsiada do dzielnicowego może przyjąć także formę pisemną. Należy sporządzić wtedy stosowne pismo, w którym wskażemy strony konfliktu i jego powód oraz powołamy się na świadków i konkretne zdarzenia (wraz z określeniem ich daty).

Skargę możemy złożyć osobiście, wysłać mailem lub pocztą.

Dzielnicowy w reakcji na takie pismo powinien porozmawiać z uciążliwym sąsiadem. Jeśli to nie pomoże i wpłyną kolejne skargi, sprawa powinna zakończyć się mandatem lub nawet rozprawą sądową.

Czego może dotyczyć pismo na uciążliwego sąsiada?

W pierwszej kolejności po wzór pisma skarga na lokatora sięgają osoby, którym sąsiad zakłóca ciszę nocną. Zakłócaniem ciszy nocnej nazywamy zachowania, które uniemożliwiają wypoczynek w ciszy w godzinach od 22.00 do 6.00.

Nie ma znaczenia, jaką formę przyjmuje ten odpoczynek – nie musi to być sen. Co więcej, ograniczenia dotyczące hałasu odnoszą się nie tylko do pory nocnej, ale również do czynności wykonywanych w ciągu dnia. Te nie powinny przekraczać głośności na poziomie 40-45 decybeli.

W jaki sposób sąsiad może zakłócać ciszę nocną? między innymi poprzez:

 • spotkania towarzyskie w dużym gronie,
 • kłótnie z domownikami,
 • głośne puszczanie muzyki czy oglądanie telewizji.

Skargi na sąsiadów dotyczące hałasu często odnoszą się także do ujadającego psa czy uciążliwych remontów.

Poza tym, problemami bywają również:

 • agresywne zachowania,
 • bałagan w mieszkaniu prowadzący do rozwoju robactwa, które roznosi się na sąsiednie lokale,
 • gromadzenia odpadów, zwłaszcza na klatce i innych powierzchniach wspólnych,
 • zanieczyszczanie części wspólnych,
 • generowanie nieprzyjemnego zapachu,
 • uniemożliwianie dostępu do mieszkania.

Jak napisać skargę na sąsiada do administracji, na policję lub do innych służb porządkowych?

Wzór skargi na uciążliwego sąsiada wykorzystamy w wielu przypadkach, kierując pismo odpowiednio do:

 • organów ścigania (na policję),
 • służb porządkowych, takich jak straż pożarna czy Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

Dokument powinien zawierać podstawowe elementy, takie jak data i miejsce sporządzenia, dane osoby składającej skargę wraz z adresem oraz dane osoby, której skarga dotyczy (również z adresem zamieszkania).

Najważniejszą częścią skargi jest jej treść, czyli dokładne opisanie problemu poprzez wyliczenie sytuacji, w których to lokator zza ściany naruszał prawo poprzez zakłócanie ciszy nocnej lub inne wykroczenia. W sporządzeniu skutecznego pisma pomocny będzie przygotowany przez nas, gotowy do wypełnienia wzór skargi na sąsiada do spółdzielni.

Warto zacząć od rozmowy z uciążliwym sąsiadem

Zanim złożymy skargę na uciążliwego sąsiada, zawsze warto najpierw porozmawiać z nim i ostrzec go o takiej ewentualności. Niekiedy już sama rozmowa będzie wystarczająca. Lokatorzy nie zawsze zdają sobie sprawę, że ich zachowanie przeszkadza innym mieszkańcom.

Mogą nie być świadomi tego, jak głośno słychać w sąsiednim mieszkaniu na przykład telewizor czy szczekanie psa. Jeśli rozmowa okaże się nieskuteczna, przynajmniej zyskamy pewność, że konieczne będzie podjęcie bardziej stanowczych działań.

Wychodząc „na wojenną ścieżkę” z sąsiadem, należy pamiętać o wezwaniu policji do każdego zdarzenia. Funkcjonariusze muszą zareagować na takie wezwanie i sporządzić notatkę służbową, która będzie cennym dowodem na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Skarga na sąsiada do sądu

Jeśli nie pomagają skargi na policję ani skargi do administracji, pozostaje jeszcze jedno rozwiązanie, mianowicie skierowanie sprawy na drogę sądową.

Podstawą takiego postępowania jest artykuł 144. Kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które mogą zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.

Osoba, która pozywa sąsiada do sądu, musi jednak udowodnić, że uciążliwe zachowania lokatora mają charakter powtarzalny, a nie jednorazowy.

Działania ponad miarę zakłócające korzystanie z nieruchomości przez sąsiadów nazywamy immisjami. To sąd ocenia, czy owa miara została przekroczona. Immisje dzielimy na pośrednie i bezpośrednie.

Immisje bezpośrednie naruszają prawo własności mieszkańca w sposób bezpośredni – na przykład poprzez zablokowanie wejścia na teren nieruchomości. Natomiast immisje pośrednie dotyczą innych uciążliwości, na przykład odnoszących się do hałasów, zapachów czy powodowania problemów psychologicznych.

Podobne:

4.6/5 - (8 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

2 komentarze do Jak napisać skargę na uciążliwego sąsiada? WZÓR

 1. Dobry wieczór, mam poważny problem z sąsiadem, generalnie ma on wszystkich w d…* późnymi wieczorami słucha głośno muzyki i co chwilę są imprezy, pobrałem od Państwa właśnie wzór pisma o zakłócanie spokoju w bloku, mam nadzieję że coś się zmieni bo nie wiem jak długo ludzie wytrzymają taki stan rzeczy. Pozdrawiam!

Komentowanie jest wyłączone.