Wezwanie do zwrotu kaucji WZÓR

Jak napisać wezwanie do zwrotu kaucji? Kaucja wpłacana przy zawieraniu umowy najmu traktowana jest jako forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Wynajmujący może dokonać rozliczenia kaucji, jeśli najemca zalega z opłatami lub w sytuacji, kiedy dokonał on w mieszkaniu zniszczeń, niebędących skutkiem normalnego używania rzeczy.

Wstęp

wezwanie-do-zwrotu-kaucji-wzor-pdf-doc-przykladJeżeli żadna z tych okoliczności nie miała miejsca, właściciel mieszkania ma obowiązek dokonania zwrotu wpłaconej kaucji po rozwiązaniu stosunku najmu. Kiedy zwleka ze zwrotem lub rozliczeniem należnych środków, należy skierować do niego pismo o zwrot kaucji za mieszkanie. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania, który pobierzesz poniżej:

Wezwanie do zwrotu kaucji wzór

wezwanie-do-zwrotu-kaucji-wzor-pdf-doc-przyklad

Wezwanie do zwrotu kaucji wzór

Czym jest kaucja za wynajem?

Kaucja w umowie najmu to określona suma pieniędzy wpłacana jako zabezpieczenie interesu wynajmującego. Często jest ona warunkiem podpisania umowy najmu.

Jej wysokość nie może przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal (licząc według stawki obowiązującej w dniu zawierania umowy najmu).

W praktyce jej kwota stanowi zazwyczaj maksymalnie dwukrotność wysokości czynszu, choć tak naprawdę, suma ta zależy od ustaleń stron i wyniku wzajemnych negocjacji.

Przy wpłacaniu kaucji najemca ma prawo poprosić wynajmującego o pokwitowanie wpłaty.

Takie pisemne potwierdzenie transakcji w formie dokumentu jest jednak korzystnym rozwiązaniem dla obydwu stron – określa bowiem dokładną wysokość wpłacanej kwoty. 

Co ważne, kaucja za wynajem jest kaucją zwrotną, co oznacza, że po zakończeniu stosunku najmu właściciel mieszkania powinien zwrócić ją najemcy. Ponieważ kaucja stanowi jednak również formę zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, wynajmujący może także rozliczyć kaucję w uzasadnionych okolicznościach.

Nie ma przy tym prawa dokonać takiego rozliczenia na własną rękę.

Jeśli nie odda lokatorowi kaucji, powinien przedstawić mu jej dokładne rozliczenie (kalkulację). Odliczeniu od kaucji podlegają między innymi zaległości czynszowe oraz szkody spowodowane przez najemcę. 

Kiedy można rozliczyć kaucję za wynajem?

W pewnych okolicznościach całkowity zwrot kaucji za mieszkanie może nie obowiązywać. Wynajmujący ma prawo rozliczyć kaucję między innymi w celu uregulowania należności z tytułu:

 • zaległego czynszu,
 • opłat niezależnych (za wodę, gaz, energię elektryczną, itd.).

Pełny zwrot kaucji za wynajem mieszkania nie należy się również najemcy, który jest odpowiedzialny za wyrządzenie szkód w mieszkaniu.

Wynajmujący może pokryć z tych środków koszty remontu, wymiany uszkodzonych sprzętów czy nawet profesjonalnej usługi sprzątania. Muszą to być jednak szkody uzasadnione, na przykład zaniedbaniem obowiązków przez najemcę. 

Wynajmujący może odliczyć od kwoty zwrotu koszt naprawy takich szkód, jak:

 • zarysowania blatów kuchennych nożami (nieużywanie desek do krojenia), 
 • pęknięcia lub wyszczerbienia płytek (skutek upadku ciężkiego przedmiotu lub uderzenia),
 • porysowane, wytarte, powgniatane panele podłogowe (skutek chodzenia w butach na obcasie, przesuwania mebli, trzymania w lokalu zwierząt domowych),
 • niemożliwy do doczyszczenia piekarnik (skutek nieregularnego lub całkowitego braku oczyszczania jego wnętrza),
 • wybite szyby,
 • potłuczone lustra,
 • pomalowane kredkami, długopisami ściany i meble.

Rozliczeniu nie podlegają jednak szkody wynikające z normalnego używania rzeczy, na przykład:

 • zużyte uszczelki,
 • wypłowiałe od słońca tekstylia,
 • spękania na suficie lub ścianach (wynik pracy murów budynku, stropu),
 • utrata puszystości dywanów,
 • skrzypiące meble,
 • powycierane (zmatowiałe) elementy błyszczące, jak klamki,
 • pożółknięte fugi. 

Popularnym zwyczajem jest również rozliczenie kaucji w ramach zapłaty ostatniego czynszu najmu.

Należy pamiętać jednak, że żadne przepisy nie przewidują takiej możliwości, dlatego to od ustaleń wynajmującego i najemcy zależy, czy czynsz za ostatni miesiąc najmu zapłaci lokator z własnej kieszeni, czy rozliczy go właściciel nieruchomości ze środków wpłaconych w ramach kaucji.

Zanim wynajmujący zdecyduje się na taki krok, powinien upewnić się jednak, że stan mieszkania nie odbiega od tego opisanego w protokole zdawczo-odbiorczym lokalu, sporządzonego w dniu rozpoczęcia najmu. 

Jeśli właściciel mieszkania chce rozliczyć kaucję po zakończeniu stosunku najmu, musi przygotować skrupulatną kalkulację poniesionych kosztów i przedstawić ją najemcy zamiast zwrotu kaucji. W przeciwnym razie może spodziewać się skierowania sprawy na drogę sądową.

Co robić, kiedy wynajmujący nie zwraca kaucji?

Rozliczenie kaucji za wynajem mieszkania musi być uzasadnione. Jeżeli najemca nie zalega z żadnymi opłatami i nie spowodował żadnych szkód w wynajmowanym mieszkaniu, powinien odzyskać wpłacone przy zawieraniu umowy środki.

Właściciel lokalu ma dokładnie 30 dni, licząc od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, na zwrot lub rozliczenie kaucji.

Jeżeli zwleka lub przekracza ten termin, należy sporządzić wezwanie do zwrotu kaucji w formie pisemnej i doręczyć je wynajmującemu osobiście (z potwierdzeniem odbioru na osobnej kopii) lub listownie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

Jak napisać wezwanie do zwrotu kaucji?

Wniosek o zwrot kaucji za wynajem czy inaczej przedsądowe wezwanie do zwrotu kaucji to pismo, które powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wierzyciela, czyli najemcy,
 • dane dłużnika, czyli wynajmującego,
 • określenie stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty (umowa najmu oraz pokwitowanie wpłaty kaucji za mieszkanie),
 • wskazanie kwoty długu,
 • określenie terminu spłaty długu, 
 • numer rachunku bankowego do wpłaty,
 • podpis najemcy.

Podanie o zwrot kaucji za mieszkanie nie należy do dokumentów, których forma została uregulowana prawnie, jednak powinno zawierać przynajmniej elementy wyliczone powyżej, a także uzasadnienie żądania zwrotu, czyli wskazanie na brak roszczeń, ze względu na które wynajmujący miałby prawo kaucję rozliczyć lub zatrzymać. 

Warto pamiętać, aby pismo o zwrot kaucji za mieszkanie złożyć jak najszybciej, gdyż wielu właścicieli mieszkań lekceważy sobie obowiązek dokonania takiego zwrotu.

W piśmie należy podkreślić więc, że w przypadku braku zwrotu w wyznaczonym terminie, sprawa zostanie skierowana do sądu. 

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl