Podanie o przeniesienie licznika energii elektrycznej WZÓR

Jak napisać podanie o przeniesienie licznika energii elektrycznej? niezależnie od tego, czy naszym dostawcą energii elektrycznej jest PGE, Tauron, czy Energa, przed przeniesieniem licznika musimy skontaktować się z operatorem sieci dystrybucyjnej, do którego należy ten element instalacji elektrycznej i poprosić go o zgodę na rozplombowanie i demontaż urządzenia.

Wstęp

podanie-o-przeniesienie-licznika-wzor-pdf-doc-przykladJakiekolwiek prace związane z licznikiem powinny zostać zgłoszone zakładowi energetycznemu, gdyż jest to urządzenie pomiarowe i nieautoryzowana ingerencja w jego działanie podlega karze.

Co więc należy zrobić, krok po kroku, aby przenieść licznik energii elektrycznej w inne miejsce? w pierwszej kolejności należy uzyskać pisemne pozwolenie, aby otrzymać takie pozwolenie, konieczne jest wystosowanie do operatora PGE, Tauron, czy Energa podania, którego wzór pobierzesz poniżej:

Podanie o przeniesienie licznika wzór

podanie-o-przeniesienie-licznika-wzor-pdf-doc-przyklad

Podanie o przeniesienie licznika wzór

Czy wymagana jest zgoda na przeniesienie licznika?

pytanieZmiana miejsca licznika energii elektrycznej często wiąże się z wymianą rozdzielnicy oraz zerwaniem plomb. Stanowi to dużą ingerencję w urządzenie – ingerencję, która jest karalna jeśli dopuścimy się samowolki.

Ponieważ licznik energii elektrycznej należy do operatora sieci, przed przeniesieniem go w inne miejsce należy skontaktować się z firmą i uzyskać stosowne pozwolenie.

Właściciel nieruchomości powinien złożyć więc podanie o przeniesienie licznika energii, w którym poprosi operatora o wydanie zgody na planowaną inwestycję.

Przeniesienie licznika elektrycznego PGE czy Energa bez zgody operatora traktowane jest jako samowola, za którą grozi wysoka kara finansowa, a nawet zarzuty o kradzież prądu, których konsekwencją może być kara pozbawienia wolności.

Kontakt z firmą jest więc niezbędnym krokiem w celu legalnego przeniesienia tego elementu instalacji elektrycznej.

W odpowiedzi na wniosek o przeniesienie licznika energii elektrycznej zainteresowany powinien otrzymać również dodatkowe informacje dotyczące samego sposobu przeprowadzenia takiego remontu.

Dystrybutor musi zaaprobować jednak nowe miejsce montażu licznika – powinno zapewniać swobodny dostęp do urządzenia. Co więcej, konieczne jest także zabezpieczenie poprzedniego miejsca montażu i sprawdzenie, czy nie ma możliwości instalacji nielegalnego przyłącza.

Jak przenieść licznik elektryczny?

wazneOdpowiedź na pytanie, jak przenieść licznik energii elektrycznej, znajdziemy zwykle na stronie internetowej swojego operatora energii, który wyraźnie informuje o tym, iż wszelka ingerencja w to urządzenie bez uprzedniego uzyskania zgody jest karalna.

Sam proces przeniesienia tego elementu może przebiegać różnie, w zależności od dystrybutora i jego warunków.

Niekiedy przeniesienia licznika może dokonać tylko pracownik zakładu, a w innych przypadkach dopuszcza się samodzielne przeprowadzenie wszystkich czynności, pod warunkiem późniejszego zaakceptowania i ponownego zaplombowania licznika.

Przy okazji warto podkreślić, że taka inwestycja zawsze stanowi koszt właściciela nieruchomości – niezależnie od tego, kto faktycznie dokonuje przeniesienia licznika.

Po ponownym (płatnym) zaplombowaniu urządzenia, operator zwykle podsuwa inwestorowi dokument, w którym ten wyraża zgodę na bezpłatne przekazanie przyłącza dystrybutorowi.

Wniosek o przeniesienie licznika w obrębie tego samego budynku zwykle rozpatrywany jest pozytywnie bez większych problemów, natomiast pismo o przeniesienie licznika do nowego budynku z reguły okazuje się niemożliwe – operator wymaga złożenia wniosku o nowe przyłącze.

Uwaga na prace remontowe

wazneNie tylko nielegalny demontaż i przeniesienie licznika energii elektrycznej należą do czynów karalnych. Tak naprawdę do uszkodzeń tego urządzenia może dojść także podczas ogólnych remontów w domu czy mieszkaniu, a usterki takie jak:

 • uszkodzenie lub brak plomb legalizacyjnych,
 • wgniecenie,
 • zarysowania,
 • otwory w obudowie,
 • rozbicie szybki,
 • uszkodzenie uszczelki,

…mogą świadczyć o zamierzonej (lub niezamierzonej) ingerencję w stan licznika.

Należy więc mieć na uwadze, iż w interesie właściciela nieruchomości leży dobre zabezpieczenie tego urządzenia przed przystąpieniem do prac remontowych, a w przypadku chęci demontażu i zmiany miejsca położenia, złożenie na ręce operatora specjalnego pisma, jakim jest wniosek o przeniesienie licznika Energa, PGE czy Tauron.

Jak napisać wniosek o przeniesienie licznika?

Wzór podania o przeniesienie licznika na zewnątrz budynku, wniosek o przeniesienie skrzynki elektrycznej czy wniosek o przeniesienie licznika w obrębie jednego budynku mają podobną konstrukcję i mogą zostać wykorzystane w celu uzyskania zgody na planowane prace remontowe.

Każde pismo tego typu powinno zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane właściciela nieruchomości (inwestora i klienta dostawcy energii) wraz z adresem,
 • dane operatora,
 • treść prośby o udzielenie zgody na przeniesienie wybranego elementu przyłącza elektrycznego ze wskazaniem nowego miejsca położenia, a także z opisem zakresu planowanych prac oraz ich terminem,
 • podpis właściciela nieruchomości.

Wniosek tego typu można złożyć osobiście w oddziale firmy energetycznej, wysłać listem poleconym lub e-mailem.

W odpowiedzi operator – o ile udzieli zgody na inwestycję – powinien zatwierdzić wybrane miejsce montażu i wydać zalecenia techniczne odnośnie koniecznych do przeprowadzenia prac.

Przed podjęciem działań należy zaczekać na rozplombowanie licznika (jeśli przedsiębiorstwo nie zezwala na samodzielne zerwanie plomby).

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl