Wzór podania o przeniesienie licznika energii PGE – ENERGA – WZÓR

Jak napisać podanie o przeniesienie licznika energii? Przeniesienie licznika elektrycznego to inwestycja, którą zawsze należy rozpocząć od kontaktu z zakładem energetycznym. Zarówno licznik, jak i zasilająca go linia energetyczna są bowiem własnością danego operatora, dlatego nawet właściciel nieruchomości nie może ingerować w ich stan ani położenie.

Jakiekolwiek nieautoryzowane działania w tym zakresie mogą zostać uznane za próby kradzieży prądu.

Wstęp

wzor-podania-o-przeniesienie-licznika-energii-pge-energa-wzor-pdf-docPrzed przystąpieniem do planowanych prac, należy sporządzić więc podanie o przeniesienie licznika energii, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania, które pobierzesz poniżej:

Podanie o przeniesienie licznika energii wzór

podanie-o-przeniesienie-licznika-wzor-pdf-doc-przyklad

Podanie o przeniesienie licznika wzór

Od czego zacząć zmianę miejsca licznika energii elektrycznej?

Zmiana miejsca licznika energii elektrycznej z reguły wiąże się z zerwaniem plomb czy wymianą rozdzielnicy, co stanowi dużą ingerencję w licznik energii, podlegającą karze finansowej, a nawet karze pozbawienia wolności w przypadku zarzutów o kradzież prądu.

Zarówno przeniesienie licznika, jak i przeniesienie skrzynki elektrycznej zawsze rozpoczynamy więc od kontaktu danym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, który jest jednocześnie właścicielem takiego urządzenia pomiarowego.

O swoich zamiarach inwestor musi poinformować firmę na przykład przez infolinię lub gotowy formularz. Najczęściej wymagane jest jednak złożenie stosownego pisma, które pełni przy tym ważną rolę dowodową.

Wniosek o przeniesienie licznika energii elektrycznej ma na celu poinformowanie dostawcy o planowanym remoncie, a także uzyskanie zgody na inwestycję oraz akceptacji nowego miejsca instalacji licznika.

Ważne jest bowiem, aby lokalizacja tego urządzenia była wygodna dla osób odczytujących pomiary – zapewniała pełny dostęp do licznika, umożliwiała jego naprawę i wymianę. Konieczne jest także sprawdzenie i zabezpieczenie starego miejsca montażu licznika energii, sprawdzenie bezpieczeństwa całej sieci elektrycznej i wyeliminowanie ryzyka instalacji nielegalnego przyłącza.

Jeśli właściciel nieruchomości nie złoży stosownego pisma do zakładu energetycznego i w żaden inny sposób nie poinformuje operatora o swoich planach, grozi mu wysoka kara finansowa i zarzuty o kradzież prądu (a tym samym kara pozbawienia wolności), jeśli wykazane zostaną następujące uszkodzenia:

 • brak plomb legalizacyjnych,
 • uszkodzenie plomb legalizacyjnych,
 • wgniecenia, zarysowania, otwory w obudowie licznika,
 • rozbicie szybki, 
 • uszkodzenie uszczelki, itp. 

Jak przebiega procedura przeniesienia licznika?

Wniosek o przeniesienie licznika Energa czy PGE to, co do zasady, pierwszy krok w procedurze planowanych zmian dotyczących sieci energetycznej. Poszczególni dostawcy energii mogą podchodzić do tej sprawy nieco inaczej, dlatego inwestor powinien liczyć się z dwoma drogami przeprowadzenia takiego remontu:

 • przeniesienia licznika przez pracownika zakładu energetycznego,
 • przeniesienia licznika przez innego wykwalifikowanego elektryka i zaakceptowania czynności przez zakład energetyczny.

W każdym przypadku niezbędne będzie ponowne zaplombowanie licznika i w każdym przypadku koszt całej inwestycji spadnie na właściciela nieruchomości. Od czego zacząć więc proces przeniesienia licznika lub skrzynki elektrycznej?

Na początek zawsze wskazany jest kontakt z danym dostawcą energii i uzyskanie konkretnych informacji o przebiegu takiej procedury.

Wniosek o przeniesienie skrzynki elektrycznej lub licznika powinien pozwolić inwestorowi uzyskać informacje dotyczące tego, czy:

 • przeniesienia można dokonać na własną rękę,
 • czy przeniesienie zostanie wykonane przez pracowników zakładu,
 • jakie warunki należy spełnić,
 • czy wybrane miejsce nadaje się na montaż licznika/skrzynki,
 • czy konieczna jest modernizacja całej sieci energetycznej w obrębie nieruchomości. 

Kto ponosi koszty przeniesienia licznika?

Składając wniosek o przeniesienie skrzynki elektrycznej PGE lub o wymianę licznika, należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów takiej inwestycji. Ponieważ remont przeprowadzany jest na wniosek klienta, to on ponosi wszystkie związane z nim nakłady finansowe.

Warto podkreślić również, że ostateczny zakres prac określa zakład energetyczny w odpowiedzi na pismo inwestora.

Może okazać się bowiem, że przewidywany remont nie obejmuje wszystkich niezbędnych czynności, na przykład wymiany całej instalacji ze względów bezpieczeństwa. Poza tym niespodziewany dla niektórych może okazać się także koszt likwidacji wykorzystywanego dotychczas fragmentu instalacji.

Jak sporządzić wniosek o przeniesienie licznika?

Aby sporządzić pismo z prośbą o zgodę na przeniesienie licznika/skrzynki elektrycznej, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór podania o przeniesienie licznika na zewnątrz budynku.

Dokument powinien zawierać podstawowe dane formalne, w tym:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane klienta (właściciela nieruchomości),
 • dane zakładu energetycznego,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • treść wniosku ze wskazaniem adresu nieruchomości, opisem planowanych prac i wybranym nowym miejscem montażu licznika/skrzynki,
 • podpis wnioskodawcy.

Pismo można przesłać na adres dostawcy energii listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub zanieść je osobiście do najbliższego oddziału firmy. Warto wtedy poprosić o potwierdzenie doręczenia na osobnej kopii.

Podobne:

4/5 - (129 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl