Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości WZÓR

Jak napisać wniosek o weryfikację wartości nieruchomości? Przy zakupie nieruchomości podatnik zobligowany jest do uiszczenia kwoty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych PCC, którego wysokość zależy od kwoty transakcyjnej. Z tego powodu wartość działki, domu czy mieszkania często bywa zaniżana, co z kolei może zostać wykryte przez Urząd Skarbowy i potraktowane jako nadużycie.

W najlepszym wypadku, ujawnienie zaniżenia wartości zakupionej nieruchomości skutkować będzie wezwaniem do podwyższenia deklarowanej sumy oraz wyrównania kwoty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wstęp

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-dzialki-wzorAby uchronić się przed nieprzyjemnościami ze strony urzędu skarbowego, przed zakupem domu, mieszkania, lokalu czy gruntu (lub także po jego zakupie) – warto złożyć wniosek o weryfikację wartości danej nieruchomości. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej prośby, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-nieruchomosci-wzor-pdf-doc

Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości wzór

Wniosek o weryfikację wartości działki wzór

wniosek-o-weryfikacje-wartosci-dzialki-wzor

Wniosek o weryfikację wartości działki wzór

Kiedy mówimy o zaniżonej wartości nieruchomości?

Transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który zawsze wynosi 2%. Kwotę należnego podatku od czynności cywilnoprawnych wylicza się na podstawie kwoty transakcji, czyli ustalonej przez strony ceny nieruchomości.

Stanowi to tło dla wielu nadużyć – wystarczy bowiem zaniżyć cenę działki czy mieszkania na umowie, aby zapłacić fiskusowi znacznie mniejszą kwotę podatku od czynności cywilnoprawnych.

Weryfikacja wartości zakupionej nieruchomości przez Urząd Skarbowy ma na celu wykrycie właśnie tego typu działań, na co urząd ma aż 5 lat – licząc od daty transakcji.

Co ważne, pod uwagę będzie on brał nie stan techniczny czy standard danego lokalu, lecz przeciętne ceny, czyli wartość rynkową nieruchomości w danej miejscowości.

Konsekwencje zaniżenia ceny zakupu nieruchomości

Wniosek o weryfikację wartości działki to sposób na uniknięcie przykrych konsekwencji, jakie wiążą się z wykryciem przez US zaniżenia wartości nieruchomości. Co grozi podatnikowi, który zapłaci fiskusowi, mniej niż powinien?

Zacznijmy od tego, że przy umowie sprzedaży mieszkania czy działki już sam notariusz pobiera od stron podatek w wysokości 2% wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży.

Odpis zawartego aktu notarialnego przesyłany jest następnie do Urzędu Skarbowego celem przeprowadzenia analizy i weryfikacji.

Jeśli okaże się, że wartość nieruchomości określona w umowie nie odpowiada wartości rynkowej, podatnik zostanie wezwany do podwyższenia deklarowanej wartości działki lub mieszkania w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia wezwania.

Jednocześnie US poda ustaloną przez siebie cenę, właściwą dla danej nieruchomości.

W tym momencie podatnik może zgodzić się z tą wyceną i zapłacić różnicę pomiędzy zapłaconym już podatkiem a tym faktycznie należnym fiskusowi na podstawie nowej, wyższej ceny zakupu.

Jeśli US szybko wykryje nieścisłość, kwota ta nie będzie zbyt wysoka. Problem może pojawić się wtedy, kiedy wezwanie zostanie wysłane do podatnika po kilku latach od transakcji, co wiąże się już z koniecznością uiszczenia wysokich odsetek.

Okres przedawnienia w przypadku takich należności to 5 lat, zatem wezwania do uregulowania należnej kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych nabywca nieruchomości może spodziewać się jeszcze długo po podpisaniu aktu notarialnego.

Jeszcze większe koszty może zrodzić odwołanie się od określonej przez fiskus wartości rynkowej nieruchomości.

Jak wygląda weryfikacja wartości nieruchomości? W takim przypadku organ podatkowy wezwie rzeczoznawcę majątkowego w celu dokonania wyceny konkretnego obiektu (sprawdzenie wartości nieruchomości).

Jeżeli wartość określona przez tegoż rzeczoznawcę przekroczy o 33% wartość podaną przez podatnika, zostanie on obarczony dodatkowymi kosztami – kosztami opinii biegłego.

Decydując się na rozpoczęcie sporu z US, warto pamiętać więc, że w przypadku przegranej, stawka może okazać się naprawdę wysoka.

Jak uniknąć wezwania do zmiany deklarowanej wartości nieruchomości?

Wniosek o wycenę nieruchomości przez Urząd Skarbowy to nie jedyny sposób uniknięcia przykrych skutków zaniżenia ceny działki czy mieszkania.

Jeśli nabywca faktycznie kupuje nieruchomość wymagającą remontu, powinien zadbać, aby niska wartość była w pełni uzasadniona w dokumentacji.

Już opis stanu nieruchomości w akcie notarialnym może wskazywać na zły stan budynku czy mieszkania, motywujący niską cenę.

Warto ująć w nim wszystkie wymagane prace remontowe, jakie trzeba wykonać, aby doprowadzić nieruchomość do odpowiedniego stanu technicznego, a także wskazać przybliżony koszt takich inwestycji.

Pismo do Urzędu Skarbowego o weryfikację wartości nieruchomości

Chociaż hasło: „Pismo do urząd skarbowy o weryfikację wartości nieruchomości” spotkamy w sieci dosyć często, to jednak niełatwo znaleźć informacje dotyczące tego, jak należy je sporządzić.

Udostępniamy więc gotowy do wypełnienia wzór pisma o weryfikację ceny zakupionego mieszkania do Urzędu Skarbowego, który może, lecz nie musi zostać rozpatrzony przez fiskus zgodnie z wolą podatnika.

Niestety, organ nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na każde tego typu zapytanie osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości.

Z reguły wniosek o ustalenie wartości nieruchomości rozpatrywany jest dopiero w toku postępowania podatkowego w danej sprawie, jednak może również przyspieszyć weryfikację dokumentów.

Dzięki temu świadomy zaniżonej ceny podatnik, zyska szansę na obniżenie kosztów wyrównania należnej kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych – uniknie obowiązku zapłaty odsetek, ponieważ sprawa zostanie rozwiązana we wcześniejszym terminie.

Wzór wniosku o weryfikację wartości nieruchomości należy wypełnić podstawowymi danymi, takimi jak:

 • dane podatnika,
 • wskazanie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (adres, numer działki),
 • określenie deklarowanej wartości nieruchomości,
 • opis okoliczności wpływających na zaniżenie ceny nieruchomości.

Co może mieć wpływ na zaniżenie ceny działki czy mieszkania? Będzie to zarówno lokalizacja, metraż, ilość pomieszczeń, jak i ich stan techniczny. Na obniżenie ceny może wpłynąć:

 • brak uzbrojenia działki (brak przyłącza wodno-kanalizacyjnego, gazowego, elektrycznego),
 • przestarzałe instalacje (stary system grzewczy, zły stan techniczny instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej),
 • słaba ochrona termoizolacyjna,
 • zły stan techniczny ścian i podłóg,
 • niski standard wykończenia. 

Do wniosku warto (lecz nie trzeba) dołączyć dokumenty, które potwierdzą uzasadnienie obniżonej ceny nieruchomości, na przykład:

 • dokumentację fotograficzną,
 • opis stanu nieruchomości w akcie notarialnym,
 • opis prowadzonych prac remontowych,
 • ocena pisemna osoby z uprawnieniami budowlanymi,
 • faktury i rachunki związane z remontem.

Podsumowanie

Sprawdzenie wartości nieruchomości to takie „dmuchanie na zimne”.

Warto przed zakupem zdecydować się na weryfikację ceny zakupionej działki, domu czy mieszkania, jeśli jego cena jest na tyle atrakcyjna, że urząd skarbowy mógłby się do zakupu – mówiąc kolokwialnie: „przyczepić”.

Weryfikacja wartości nieruchomości przez Urząd Skarbowy zwykle nie zajmuje wiele czasu, w praktyce może to być od kilku do kilkunastu dni (natomiast ustawa o PCC mówi jednak, że zaświadczenie US powinien wydać w ciągu 7 dni od daty, w której złożyliśmy wniosek o wydanie zaświadczenia).

Co wazne: Z wnioskiem w formie pisemnej należy zwrócić się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Generalnie może też wnioskować, aby urząd skarbowy ustosunkował się do wartości nieruchomości już po jej kupnie – jednak najlepiej zrobić to jeszcze przed zakupem.

Aby ułatwić sobie sporządzenie takiego pisma, warto pobrać przygotowany przez nas wzór wniosku, który znajduje się w górnej części niniejszego artykułu i który okaże się naprawdę pomocny w procesie zakupu działki, domu, mieszkania, czy też innej nieruchomości.

Warto jeszcze przypomnieć, że organ podatkowy weryfikując złożoną deklarację, może wszcząć postępowanie podatkowe w ciągu 5 lat od daty transakcji.

Podobne tematy:

4.7/5 - (12 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl

1 Komentarz do Wniosek o weryfikację wartości nieruchomości WZÓR

 1. Kupiłem mieszkanie taniej niż cena rynkowa i teraz muszę pisać do us o weryfikację cenę i naliczenie podatku PCC? trochę to bez sensu… tym podatkiem od czynności cywilnoprawnych za dużo chyba manipulują… w moim przypadku cena rynkowa wynosi 300 000 zł a cena sprzedaży 210 000 zł.

Komentowanie jest wyłączone.