Pismo do zarządcy nieruchomości o usunięcie usterki WZÓR

Jak napisać pismo do zarządcy nieruchomości o usunięcie usterki? usterki w budynku wielorodzinnym najczęściej zdarzają się częściach wspólnych nieruchomości niż w lokalach własnościowych. Za naprawę tych pierwszych odpowiada zarządca, czyli wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Jeśli usterka dotyczy więc drzwi wejściowych, dachu bloku, piwnicy, klatki schodowej, domofonu czy też innego elementu części wspólnej – to mieszkańcy nie muszą zajmować się taką naprawą indywidualnie, jak ma do miejsce w przypadku wnętrza lokali prywatnych.

Wstęp

pismo-do-zarzadcy-nieruchomosci-o-usuniecie-usterki-wzor-pdf-docMają natomiast prawo wystosować pismo do zarządcy nieruchomości o usunięcie usterki, a koszt takiego remontu powinien pokryć fundusz remontowy jakim dysponuje administracji. Jak napisać takie pismo? aby ułatwić Ci jego sporządzenie, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Pismo do zarządcy nieruchomości o usunięcie usterki wzór

pismo-do-zarzadcy-nieruchomosci-o-usuniecie-usterki-wzor-pdf-doc

Pismo do zarządcy nieruchomości o usunięcie usterki wzór

Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej

Chociaż przepisy nie narzucają spółdzielniom mieszkaniowym obowiązku tworzenia funduszu remontowego, to jednak każda spółdzielnia gromadzi środki w ramach takich zasobów finansowych.

Dlaczego? Otóż przepisy przewidują wpłaty na tak zwane koszty zarządu nieruchomością wspólną, wśród których poza opłatami za ubezpieczenie, dostawy energii elektrycznej, gazu czy wody, wylicza się także wydatki na remonty i bieżącą konserwację.

Poza tym, obowiązkiem zarządcy budynku jest dbanie o stan techniczny części wspólnych, takich jak klatki schodowe, ściany nośne, elewacja, dach, windy czy piony, na przykład kanalizacyjne.

Członkowie zarządu powinni regularnie kontrolować stan tych elementów nieruchomości oraz reagować na każde pismo do spółdzielni mieszkaniowej o usunięcie usterki, czyli na zgłoszenie usterki przez jednego z mieszkańców.

Warto podkreślić przy tym, że pisma tego typu nie powinny dotyczyć usterek w mieszkaniach prywatnych, bowiem dbanie o ich stan techniczny to zadanie samych lokatorów.

Jeśli uszkodzone są podłogi, instalacje poziome czy ściany, to za ich naprawę odpowiada właściciel danego mieszkania.

Spółdzielnia ma natomiast obowiązek podjęcia stosownych działań między innymi w przypadku:

 • usterki w obrębie instalacji pionowych,
 • konieczności malowania ścian klatek schodowych czy elewacji,
 • konieczności naprawy sufitów lub ścian w częściach wspólnych,
 • uszkodzenia dachu (przecieku),
 • korozji rur hydraulicznych,
 • problemów z ogrzewaniem,
 • zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, itd.

Jeśli chodzi o wady fizyczne nieruchomości wspólnej, przepisy nie określają, jakie czynności ma obowiązek wykonać spółdzielnia po otrzymaniu pisma o usunięcie usterek.

Prace, których sfinansowanie przewidziano w ramach założonego funduszu remontowego, mogą jednak zostać wyszczególnione w regulaminie spółdzielni lub przez wspólnotę mieszkaniową.

Ile czasu ma spółdzielnia mieszkaniowa na usunięcie usterki?

Aby sporządzić pisemną prośbę o przeprowadzenie remontu, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma o usunięcie usterki. Ile czasu ma spółdzielnia na odpowiedź na pismo?

Z reguły termin ustosunkowania się do takiego rodzaju korespondencji nie powinien przekraczać 30 dni. W praktyce pismo zwykle rozpatrywane jest jednak szybciej, zależnie od okoliczności.

Warto pamiętać, że w przypadku usterek nagłych, wymagających szybkiej reakcji, administrację budynku należy poinformować o konieczności podjęcia stosownych działań bez zbędnej zwłoki, osobiście udając się do siedziby zarządu lub składając zawiadomienie telefonicznie.

Wzór pisma do administracji budynku o usunięcie usterek można wykorzystać natomiast w sytuacjach, kiedy oczekiwanie na reakcję ze strony zarządcy budynku nie wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia i życia mieszkańców nieruchomości.

Ile czasu ma spółdzielnia na usunięcie usterki? Zgłoszenia o charakterze pilnym – na przykład brak ogrzewania w sezonie grzewczym czy brak wody – rozwiązywane są „od ręki”.

Mniej istotne usterki, jak łuszcząca się ze ścian farba, mogą zostać uwzględnione w planie remontowym na kolejne lata.

Przy okazji warto podkreślić, że jeśli naprawa zgłoszonej usterki wymaga wejścia do lokalu prywatnego, to jego właściciel ma obowiązek wpuścić do mieszkania pracowników spółdzielni.  Przepisy mówią bowiem jasno, że:

W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii.

Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej udziale.

Jak sporządzić pismo o usunięcie usterki?

Pismo do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej o usunięcie usterki to dokument o oficjalnym charakterze. Jego autorem może być jeden z lokatorów lub większa grupa mieszkańców.

W celu sporządzenia prawidłowo brzmiącego pisma zaleca się wykorzystać wzór pismo do wspólnoty mieszkaniowej o usunięcie usterki, który wystarczy jedynie uzupełnić odpowiednimi danymi.

Dokument musi zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata, tj. zarządu wspólnoty/spółdzielni,
 • treść, w której zawarty będzie dokładny opis usterki i oczekiwania względem jej naprawy,
 • podpis wnioskodawcy.

Pismo tego typu można złożyć osobiście, wysłać pocztą, a niekiedy nawet mailem. Warto jednak zachować dla siebie potwierdzenie złożenia takiego dokumentu na wypadek ewentualnego sporu.

Podsumowanie

Żaden przepis w polskim prawie nie określa zadań remontowych spółdzielni mieszkaniowych, albowiem kwestie te należą do samodzielnego ustalenia w drodze uchwały wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Często zadania remontowe i ich zakres znajdują się w regulaminie, który obowiązek sporządzić ma zarządca budynku (zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni). Przykładowy statut spółdzielni mieszkaniowej można spokojnie znaleźć w internecie.

Podobne:

4.5/5 - (2 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl