Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? WZÓR

Jak napisać wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? podłączenie prądu do nowo powstałego budynku może zająć nawet kilkanaście miesięcy (chodzą już słuchy o 2 latach!). Wynika to z faktu, iż na proces ten składa się wiele etapów, których tempo realizacji zależy zarówno od inwestora, jak i od zakładu energetycznego. Jak przyspieszyć podłączenie prądu?

Wstęp

wniosek-o-przyspieszenie-podlaczenia-pradu-wzor-pdf-docZ pewnością pomocne będzie okazanie dużego zaangażowania w procedurę oraz złożenie specjalnego wniosku o przyspieszenie podłączenia prądu, wniosek taki ma za zadanie zmotywować zakład energetyczny do możliwie najszybszego załatwienia formalności z ich strony. Aby ułatwić Ci napisanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu wzór

wniosek-o-przyspieszenie-podlaczenia-pradu-wzor-pdf-doc

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu wzór

Jak przebiega proces podłączenia prądu?

przyspieszenie-podłączenia-prąduJak przeczytamy na stronie jednego z dostawców energii, czas przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej uzależniony jest od kilku czynników – między innymi od zakresu i złożoności prac, które należy wykonać.

Cała procedura może zająć więc od kilku tygodni do nawet 18 miesięcy.

Składają się na nią następujące kroki:

 • złożenie wniosku o warunki przyłączenia,
 • podpisanie umowy o przyłączenie,
 • wykonanie instalacji w budynku,
 • dokonanie zapłaty za wykonane przyłączenie,
 • zawarcie umowy na prąd,
 • instalacja licznika energii elektrycznej.

pytanieNa jakim etapie prac można złożyć wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu? Przeanalizujmy proces podłączenia nowego obiektu do sieci energetycznej:

Pierwsze, co musi zrobić inwestor, to złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci określając przewidywane zapotrzebowanie mocy i orientacyjne roczne zużycie energii.

Warunki te stanowią wymagania techniczne, jakie należy spełnić, aby przyłączenie budynku do sieci dystrybucyjnej było możliwe.

Jeśli wniosek jest kompletny i prawidłowo złożony, zakład energetyczny ma 21 dni, aby odnieść się do niego, wydać warunki przyłączenia i przygotować propozycję umowy o przyłączenie do sieci elektrycznej.

Na szczęście dla inwestorów, termin wydania warunków przyłączenia wyznaczają nowe przepisy.

Zgodnie z nimi:

 • dla domu jednorodzinnego termin na wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wynosi 21 dni, licząc od dnia złożenia wniosku,
 • dla domu wielorodzinnego lub budynku apartamentowego termin na wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wynosi 30 dni.

Za niewywiązanie się z wyznaczonego terminu przez operatora sieci energetycznej grozi mu kara pieniężna w wysokości nie niższej niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki.

W takiej sytuacji inwestor powinien złożyć zawiadomienie do Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie zgłoszenia prezes URE może zdecydować o nałożeniu kary na Zakład Energetyczny (ZE), bądź wszcząć postępowanie prowadzące do nakazania wydania warunków przyłączenia.

Moment w którym można próbować przyspieszyć podłączenie prądu

Po otrzymaniu warunków przyłączenia, inwestor powinien zaakceptować warunki umowy przyłączeniowej w ciągu maksymalnie 60 dni od daty otrzymania dokumentów. W umowie określone są koszty przyłączenia oraz planowany termin prac.

Jeśli inwestor nie dopilnuje terminu 60 dni, ważność umowy wygaśnie. Właściciel nieruchomości może wtedy złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie, przy czym kolejny kontrakt nie musi pokrywać się z tym pierwotnym.

Warto pamiętać również, że wydane warunki przyłączenia ważne są przez 2 lata od momentu ich wydania.

wazneGdy nastąpi już zawarcie umowy przyłączeniowej, Zakład Energetyczny rozpoczyna prace projektowe i budowlano-montażowe. W tym czasie inwestor może starać się usprawnić całą procedurę, w tym celu należy złożyć wniosek będący prośbą o przyspieszenie wykonania przyłącza.

Zalecane jest także telefoniczne kontaktowanie się z pracownikami ZE, a nawet osobiste spotkania z kompetentnymi osobami w oddziale dystrybutora.

Kiedy operator zakończy budowę przyłącza, inwestor otrzyma fakturę za wykonane prace. Do tego czasu powinien dopilnować, aby instalacja wewnętrzna w nowo powstałym budynku została wykonana zgodnie z zaleceniami technicznymi dystrybutora.

Po opłaceniu faktury za przyłączenie i po zawarciu umowy na korzystanie z prądu Zakład Energetyczny instaluje w obiekcie licznik (instalacja leży po stronie zakładu energetycznego) i od tego momentu inwestor może już legalnie korzystać z energii elektrycznej.

Jak przyspieszyć podłączenie prądu?

Podłączenie obiektu do sieci dystrybucyjnej nie musi trwać miesiącami. Zaangażowany w sprawę inwestor ma szansę przyspieszyć ten proces – wystarczy, że skontaktuje się z rzetelnymi pracownikami Zakładu Energetycznego, którzy powinni udzielić mu informacji o możliwości usprawnienia wszystkich procedur.

Jeśli nie mamy czasu na osobiste spotkania czy rozmowy telefoniczne, możemy złożyć również pisemny wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu PGE, ENERGA czy Tauron.

Z pewnością skuteczne powinno okazać się także przejęcie części zadań dystrybutora, takich jak między innymi zlecenie wykonania projektu sieci energetycznej we własnym zakresie czy nawet wybudowanie przyłącza na własny koszt.

Jak napisać podanie o przyspieszenie podłączenia prądu?

Wniosek o przyspieszenie podłączenia prądu to dokument, który powinien zawierać kilka podstawowych informacji na temat inwestora i obiektu, który ma zostać podłączony do sieci odpowiedniego rejonu energetycznego.

Należy zawrzeć w nim:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane inwestora (czyli dane wnioskodawcy),
 • adres przyłączanego budynku i placu budowy,
 • wskazanie zawartej umowy przyłączeniowej,
 • określenie mocy przyłączeniowej,
 • treść podania z prośbą o przyspieszenie przyłączenia wraz z uzasadnieniem,
 • podpis.

Niezależnie od tego, czy sporządzamy pismo do Tauron, czy pismo do PGE o przyspieszenie przyłączenia prądu, najważniejszym elementem takiego dokumentu jest uzasadnienie wniosku.

Inwestor może powołać się w tym przypadku na kilka czynników, które stanowią argument przemawiający za nadaniem sprawie priorytetu.

Podanie o przyspieszenie przyłącza energetycznego można uzasadnić:

 • brakiem możliwość wykonania przyłącza od sąsiada (dom położony na uboczu, z dala od innych zabudowań),
 • planowanymi pracami budowlanymi (z uwzględnieniem na przykład pogody, pory roku),
 • umówionymi terminami z wykonawcami (wpłaconymi zadatkami, które mogą przepaść na rzecz wykonawców),
 • koniecznością wywiązania się z terminów (zwłaszcza z terminu oddania budynku ustalonego z bankiem, w którym zaciągnięto kredyt hipoteczny),
 • ponoszenie kosztów wynajmu mieszkania, przytaczając konieczność jak najszybszego wprowadzenia się do nowego domu.

Warto podkreślić, że nawet najlepsze uzasadnienie niewiele pomoże, jeśli inwestor nie zaangażuje się w sprawę bardziej bezpośrednio.

Podania tego typu są bowiem rozpatrywane uznaniowo. Zakład Energetyczny nie ma zatem obowiązku ustosunkować się do nich pozytywnie. Pomocne może okazać się więc osobiste „odwiedzanie” oddziału i wykonanie kilku telefonów w swojej sprawie.

Podsumowanie

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdzie od momentu złożenia wniosku o wydanie warunków przyłącza do momentu fizycznej instalacji liczników w nowo powstałym budynku mijają nawet 2 lata!

Jeśli nie możesz pozwolić sobie na tak długie oczekiwanie na podłączenie prądu, warto złożyć do ZE z którym podpisaliśmy umowę o przyłączenie specjalnie przygotowany wniosek, w którym ponaglimy ZE, by możliwie jak najszybciej doprowadzili prąd do naszego domu.

Jest kilka możliwości złożenia wniosku: pismo można złożyć w punktach obsługi klienta dystrybucji lub listownie (koniecznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).

Pobierz przygotowany przez nas wzór wniosku i przyspiesz podłączenie prądu!

Podsumowanie:

4.1/5 - (980 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl