Zgoda na przeprowadzenie kabla przez działkę WZÓR

zgoda-na-przeprowadzenie-kabla-przez-dzialke-wzor-doc-pdfCzym jest zgoda na przeprowadzenie kabla przez działkę? jest to pisemne oświadczenie sąsiada, w którym wyraża on zgodę na wejście na jego działkę i przeprowadzenie robót budowlanych związanych z poprowadzeniem kabla przez jego posesję.

Niestety często poprowadzenie kabla do naszej posesji staje się niemożliwe bez konieczności uzyskania zgody od naszego sąsiada. Sytuacja taka najczęściej występuje w przypadku przyłącza energetycznego.

Co więcej, wyrażenie przez sąsiada zgody na doprowadzenie prądu do naszej działki funkcjonuje na bazie art. 710 kodeksu cywilnego, w którym ustawodawca jasno wyraził, że udzielenie zgody na przeprowadzenie kabla przez działkę sąsiada jest pewnego rodzaju użyczeniem nieruchomości na okres robót budowlanych:

Art. 710. Umowa użyczenia – Kodeks cywilny

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Zatem sąsiad będący właścicielem działki udziela pozwolenia w formie pisemnej zgody na konkretny okres, celem dokonania wykopów na jego terenie i położenia kabla w ziemi, który poprowadzi do naszej posesji.

Warto więc postarać się uzyskać od sąsiada taką zgodę na piśmie dla celów dowodowych. W związku z powyższym pobierz przygotowany przez nas gotowy do wypełnienia wzór zgody na przeprowadzenie kabla przez działkę sąsiada.

  • Łatwe drukowanie
  • Możliwość edycji
  • Możliwość wielokrotnego użytku
  • Natychmiastowy dostęp do dokumentu
  • Gwarancja bezpieczeństwa (jesteśmy legalnie działającą firmą)
  • Wsparcie posprzedażowe e-mail
  • Pismo aktualne na 2022 rok
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl