Zgoda lokatorów na adaptację strychu WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda lokatorów na adaptację strychu na cele mieszkaniowe? Adaptacja strychu lub poddasza na mieszkanie to duża inwestycja, wymagająca wielu przygotowań. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy poddasze w ogóle nadaje się do zaadaptowania, a następnie uzyskać wszystkie niezbędne do rozpoczęcia prac remontowych pozwolenia.

Wprowadzenie

zgoda-lokatorow-na-adaptacje-strychu-wzor-pdf-doc-przykladJedną z wymaganych formalności jest między innymi uzyskanie pisemnej zgody współwłaścicieli nieruchomości, czyli sąsiadów, którzy muszą wyrazić zgodę na adaptację poddasza. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiej zgody, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, którą pobierzesz poniżej:

Adaptacja strychu Zgoda sąsiadów wzór

adaptacja-strychu-zgoda-sasiadow-wzor-pdf-doc-przyklad

Adaptacja strychu Zgoda sąsiadów wzór

Sprawdzenie warunków technicznych poddasza

Nie każdy strych nadaje się do adaptacji na cele mieszkalne. Przed przystąpieniem do takiej inwestycji, warto zastanowić się, czy jest ona opłacalna. Aby to zrobić, należy sprawdzić:

 • czy poddasze ma odpowiednią wysokość, tj. nie mniej niż około 2 – 2,5 m z uwzględnieniem dodatkowych centymetrów posadzki,
 • czy połacie dachowe są szczelne (grożą zaciekami na ścianach),
 • czy konstrukcja nośna dachu wytrzyma dodatkowe obciążenie w postaci docieplenia i obudowania,
 • czy strop na poddaszu wytrzyma dodatkowe obciążenie w postaci posadzki, ścian działowych i elementów wyposażenia, 
 • czy poddasze wymaga docieplenia,
 • czy uda się podciągnąć na nie media. 

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę?

W zależności od rodzaju niezbędnych do wykonania prac adaptacja strychu na cele mieszkalne może wiązać się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub jedynie z obowiązkiem zgłoszenia. 

Zgłoszenie adaptacji strychu wystarczy, jeśli poddasze jest w dobrym stanie technicznym, nie wymaga przeprowadzenia robót budowlanych (do których potrzebne jest pozwolenie), a cały budynek nie widnieje w rejestrze zabytków. 

W ramach zgłoszenia inwestor może:

 • wyremontować poddasze (odtworzyć stan pierwotny),
 • przebudować poddasze bez naruszania przegród zewnętrznych czy elementów konstrukcyjnych budynku,
 • założyć nową instalację wewnętrzną lub rozbudować tę już istniejącą. 

Adaptacja przyłączenie strychu do mieszkania będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli:

 • polega na przeprowadzeniu prac wymagających pozwolenia na budowę, 
 • budynek jest wpisany do rejestru zabytków.

Mówiąc prościej, o pozwolenie na budowę trzeba starać się, jeśli w ramach adaptacji strychu inwestor chce:

 • rozbudować lub nadbudować budynek (zmienić wysokość, długość lub szerokość pomieszczeń,
 • przebudować przegrody zewnętrzne lub elementy konstrukcyjne, tj. zmienić cechy użytkowe i techniczne budynku (montaż okna dachowego, zmiana wielkości okien, poszerzenie otworu w stropie, wykonanie lub przebudowa schodów na strych). 

Zgoda sąsiadów na adaptację strychu

Zgłoszenie czy uzyskanie pozwolenia na budowę to nie jedyne formalności, jakie należy wypełnić, aby móc przystąpić do inwestycji adaptacji poddasza. Jeśli dotyczy to budynku wielorodzinnego, niezbędna będzie zgoda lokatorów na adaptację strychu.

Ma to związek z faktem, że poddasze należy do części wspólnych nieruchomości – każdy z mieszkańców bloku ma do niego takie same prawa. 

Adaptacja strychu we wspólnocie mieszkaniowej to czynność, która przekracza tak zwany zakres zwykłego zarządu.

Jeśli liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych w danym budynku jest nie większa niż 7 – mówimy o „małej wspólnocie – do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności.

Do przeprowadzenia adaptacji strychu niezbędna będzie wtedy zgoda wyrażona przez wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z artykułem 199. KC:

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.”

Nieco inaczej przebiega adaptacja strychu na mieszkanie we wspólnocie mieszkaniowej, w której liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych przekracza 7 – mówimy o tak zwanej dużej wspólnocie.

W takim przypadku właściciele lokali jako wspólnota muszą podjąć decyzję i wyrazić ją w formie uchwały.

Zgodnie z artykułem 22. ustawy o własności lokali, do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu i wymagających zgody większości właścicieli lokali (liczonej według posiadanych udziałów) niezbędne jest przyjęcie przez wspólnotę mieszkaniową stosownej uchwały.

Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Jak sporządzić wniosek o adaptację strychu?

Wniosek o adaptację strychu to pismo niezbędne w celu uzyskania zgody sąsiadów na przeprowadzenie inwestycji. Takie pismo powinno zawierać kilka niezbędnych informacji, takich jak dane inwestora, jego adres oraz opis planowanych prac.

Dodatkowo osoba zainteresowana taką adaptacją może zaproponować w swoim wniosku cenę za 1 m2 nowo powstałego lokalu. Po zakończeniu inwestycji konieczne jest bowiem rozliczenie jej ze spółdzielnią/wspólnotą. 

Adaptacja strychu w spółdzielni mieszkaniowej sprawia, że udziały poszczególnych właścicieli w danej nieruchomości wspólnej rozkładają się inaczej.

Nowo powstały lokal jest własnością wszystkich członków wspólnoty czy spółdzielni, dlatego inwestor musi niejako „odkupić” go od pozostałych lokatorów. Jeżeli adaptacja poddasza wymaga podjęcia uchwały, już w jej zapisach powinny znaleźć się warunki rozliczenia tej inwestycji.

Najczęściej kwota do zapłaty stanowi różnicę pomiędzy wartością nowopowstałego lokalu a wyceną nakładów, jakie poczynił inwestor. 

Jak umotywować wniosek o adaptację poddasza? Aby zachęcić innych lokatorów wyrażenia zgody na inwestycję, która nie każdemu może się podobać, warto podkreślić w swoim piśmie wspólne korzyści związane z remontem poddasza.

Adaptacja strychu w bloku mieszkalnym to dla wspólnoty czy spółdzielni szansa na zysk – wyremontowane poddasze sprzedaje się inwestorowi, a środki te zasilają fundusz remontowy, z którego korzystają później wszyscy lokatorzy. 

Podsumowanie

Zgoda lokatorów do wydzielenia odrębnej własności lokalu powstałego z przekształcenia poddasza – jest niezbędna. Co więcej, zmiana przeznaczenia strychu bądź poddasza w budynku wielorodzinnym związana jest z koniecznością uchwalenia uchwały dotyczącej tej kwestii.

Konieczność odbycia się uchwały w sprawie wyrażenia zgody wspólnoty na adaptację poddasza reguluje ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Uchwała podejmowana jest na drodze indywidualnego zbierania głosów bądź na zebraniu.

Oprócz uchwalenia zgody wspólnoty, konieczna także będzie zgoda wspólnoty na zmianę udziałów w częściach wspólnych nieruchomości i często zgoda na roboty budowlane.

Temat adaptacji strychu na cele mieszkaniowe jak łatwo się przekonać to trochę papierkologii związanej szczególnie z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód. Niemniej jednak należy pamiętać, że wyodrębnienie strychu połączone z adaptacją strychu to jednak niemała ingerencja w budynek wielorodzinny, w którym mieszka wiele rodzin.

Podobne:

5/5 - (1 vote)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl