Wniosek o wymianę słupa energetycznego WZÓR

Jak napisać wniosek o wymianę słupa energetycznego? Zły stan techniczny słupa energetycznego stwarza zagrożenie dla mienia i osób znajdujących się w jego otoczeniu. W sytuacji nagłego uszkodzenia takiego elementu sprawę należy zgłosić telefonicznie odpowiednim służbom.

Wprowadzenie

wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-wzor-pdf-docJeżeli jednak problem starego, zniszczonego słupa nie wymaga błyskawicznej interwencji, najlepszym rozwiązaniem będzie pisemny wniosek do zakładu energetycznego, który jest właścicielem takiego obiektu. Aby ułatwić Ci napisanie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobierzesz poniżej:

Wniosek o wymianę słupa energetycznego wzór

wniosek-o-wymiane-slupa-energetycznego-wzor-pdf-doc

Wniosek o wymianę słupa energetycznego wzór

Gdzie złożyć wniosek o wymianę słupa energetycznego?

W przypadku nagłego pęknięcia, na przykład na skutek wypadku samochodowego, wiele osób zastanawia się, gdzie zgłosić uszkodzony słup energetyczny.

Jeśli uszkodzenia takiego obiektu są rozległe i powstały nagle, nie warto zwlekać. Najlepiej będzie natychmiast po zauważeniu szkód zadzwonić na uniwersalny numer alarmowy.

Służby zajmą się wtedy zabezpieczeniem słupa i podejmą dalsze działania zmierzające do wyeliminowania zagrożenia.

Jeżeli jednak mamy do czynienia ze starym elementem infrastruktury, który niszczeje na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych od wielu lat, najlepiej będzie zgłosić potrzebę jego wymiany lub naprawy, wypełniając przygotowany przez nas wzór pisma do zakładu energetycznego. 

Aby wiedzieć, na jaki adres przesłać wniosek o wymianę słupa energetycznego, należy ustalić, czyją własnością jest taki obiekt. Ponieważ słup energetyczny to urządzenie przesyłowe, stanowi on własność zakładu energetycznego, który jednocześnie odpowiada za stan techniczny własnego obiektu.

Oznacza to, że koszt wymiany lub naprawy słupa powinien pokryć operator. 

Ze względu na te koszty, zakład energetyczny może odrzucić wniosek o wymianę słupa. W takiej sytuacji wnioskodawca może zwrócić się jednak do organów nadzoru budowlanego. 

Zły stan techniczny słupa energetycznego stwierdzony przez organy nadzoru budowlanego stanowi podstawę zobowiązania zakładu energetycznego do naprawy lub wymiany obiektu.

Wtedy również właściciel posesji, na której znajduje się słup zobowiązany będzie udostępnić swoją nieruchomość w celu naprawy lub wymiany tego elementu. 

Jak sporządzić wniosek o wymianę/naprawę słupa energetycznego?

Wniosek o wymianę słupa energetycznego Tauron czy PGE można złożyć osobiście w siedzibie operatora lub wysłać dokument listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W każdym przypadku warto posiadać poświadczenie wystosowania takiego pisma dla celów dowodowych. 

To, na jaki adres trzeba będzie wysłać pismo z prośbą o wymianę słupa, zależy od tego, do jakiego przedsiębiorstwa należy ten element. Informacje na ten temat znajdziemy w internecie.

Później wystarczy sporządzić odpowiednio uzasadnione, najlepiej poparte dowodami rzeczowymi podanie. Uszkodzony słup energetyczny można w tym celu sfotografować, uwieczniając wszystkie jego wady techniczne. 

Wniosek o wymianę lub naprawę słupa powinien zawierać:

  • datę i miejsce,
  • dane wnioskodawcy,
  • dane adresata (zakładu energetycznego),
  • wskazanie lokalizacji słupa, który wymaga wymiany lub naprawy,
  • opis stanu technicznego słupa, czyli jego uszkodzeń,
  • podpis wnioskodawcy. 

Wymiana słupa energetycznego na nowy będzie uzasadniona, jeśli stan techniczny obiektu wskazuje na zagrożenie dla mienia oraz zdrowia i życia ludzi przebywających w jego okolicy.

Wskazywać na to może znaczące osłabienie całej konstrukcji.

Jeżeli słup posiada głębokie, rozległe pęknięcia i wykruszenia, które odsłaniają zbrojenie, wiele wskazuje na to, iż podczas silnego wiatru może przewrócić się i uszkodzić obiekty w swoim otoczeniu.

To ma natomiast szansę stanowić podstawę roszczeń odszkodowawczych (za zniszczenia).

Również z tego powodu warto posiadać potwierdzenie wystąpienia z wnioskiem o wymianę lub naprawę słupa.

Jeżeli faktycznie dojdzie do jego przewrócenia i uszkodzenia obiektów znajdujących się w pobliżu, na przykład zaparkowanego samochodu, potwierdzenie złożenia wniosku będzie podstawą żądań o odszkodowanie od zakładu energetycznego. 

Wniosek o wymianę słupa bez dodatkowych roszczeń

Warto pamiętać, że zakład energetyczny ma obowiązek wymienić lub naprawić słupy, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia. W innych przypadkach wniosek, którego celem jest wymiana słupów energetycznych na nowe, może zostać odrzucony.

Zdarzały się sytuacje, kiedy pod pretekstem wymiany jednego zniszczonego słupa energetycznego, właściciel nieruchomości próbował wymusić na zakładzie energetycznym zmniejszenie ilości wszystkich obiektów na swoim terenie lub wymianę całego odcinka linii energetycznej na nową, mimo że słupy nie stanowiły żadnego zagrożenia.

Podania tego typu były jednak odrzucane. Operator nie ma bowiem obowiązku modernizować podlegających mu obiektów jedynie ze względów estetycznych czy z innych powodów. Stanowi to bowiem nieuzasadniony koszt dla przedsiębiorstwa.

Podkreślamy zatem, że wniosek o naprawę lub wymianę słupa energetycznego znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, kiedy obiekt ten jest w naprawdę złym stanie technicznym i wymaga reakcji ze strony swojego zarządcy.

W takich przypadkach zakład energetyczny musi naprawić lub wymienić słup na własny koszt, pod warunkiem, że obiekt faktycznie wymaga takich działań.

Podobne:

4.7/5 - (3 votes)
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl