Wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi WZÓR

Jak napisać wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi? zarówno wysokie, gęste drzewa, jak i same gałęzie wystające przez ogrodzenie na sąsiednią działkę mogą stać się przyczyną sporu.

Na szczęście, powiedzenie „Wolnoć Tomku w swoim domku” nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa i właściciel nieruchomości ma możliwość doprowadzenia do usunięcia przeszkadzających mu drzew lub przynajmniej przycięcia ich gałęzi.

Wstęp

wezwanie-sasiada-do-usuniecia-galezi-wzor-pdf-doc-przykladJak skłonić sąsiada do podjęcia stosownych działań? najskuteczniejszym rozwiązaniem okazuje się pisemne wezwanie sąsiada do usunięcia lub przycięcia gałęzi.

Pismo takie powinno spełniać kilka formalnych wymagań, a w jego treści należy zawrzeć kilka ważnych informacji, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wezwania, które pobierzesz poniżej:

Wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi wzór

wezwanie-sasiada-do-usuniecia-galezi-wzor-pdf-doc-przyklad

Wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi wzór

Wezwanie do usunięcia gałęzi a przepisy

Wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi jest uzasadnione prawnie. Nawet właściciel gruntu, czyli osoba posiadająca prawa własności do danego terenu, nie może korzystać z niego w sposób całkowicie dowolny. Ograniczają ją między innymi następujące zapisy Kodeksu cywilnego:

Art. 140. Prawo własności Kodeksu cywilnego

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel gruntu może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

oraz:

Art. 144. Zakazanie immisji Kodeks cywilny

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Przepisy te mówią o tak zwanej immisji, czyli zakłóceniu korzystania z nieruchomości sąsiedniej.

Wezwanie do usunięcia gałęzi lub do wycięcia całego drzewa ma swoją podstawę właśnie w tych zapisach – właściciel gruntu może rościć o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem, czyli o usunięcie drzewa lub gałęzi, które utrudniają mu korzystanie z jego własności.

Czy sąsiad może wyciąć gałęzie?

Aby doprowadzić do usunięcia gałęzi, korzeni czy całego drzewa sąsiada, należy w pierwszej kolejności podjąć dialog z sąsiadem i wystosować do niego specjalne pismo z wezwaniem do podjęcia określonych działań.

Pismo do sąsiada o wycięcie gałęzi powinno zawierać wyznaczony termin wycinki. Jeśli sąsiad nie spełni żądań, dopiero po upływie tego terminu właściciel nieruchomości może:

 • wystąpić na drogę sądową, aby doprowadzić do wydania nakazu obcięcia gałęzi,
 • samodzielnie obciąć gałęzie drzewa, które wystają na jego teren.

Jak zmusić sąsiada do wycięcia gałęzi?

Co jeśli sąsiad sam nie usunie gałęzi? Jedyny sposób na przymuszenie sąsiada do usunięcia gałęzi to sporządzenie pisemnego wezwania do podjęcia takich działań. Warto wykorzystać w tym celu przygotowany przez nas i gotowy do wypełnienia wzór wezwania sąsiada do usunięcia gałęzi, który zawiera takie elementy jak:

 • data i miejsce,
 • dane właścicieli obu sąsiadujących działek,
 • odpowiedni nagłówek,
 • treść, która uwzględnia uzasadnienie potrzeby usunięcia gałęzi, określenie terminu wycinki oraz ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Wzór pisma o usunięcie gałęzi przewiduje wskazanie argumentów, które stanowią uzasadnienie potrzeby przycięcia gałęzi. Wśród powodów, które powinny zostać uznane za zasadne również przez sąd, będą między innymi:

 • zagrożenie dla zdrowia i życia osób zamieszkujących sąsiednią działkę,
 • zagrożenie spowodowaniem strat materialnych na sąsiedniej działce,
 • duże zacienienie sąsiedniej działki,
 • ograniczenie widoku na okolicę z sąsiedniej działki,
 • zanieczyszczenie działki liśćmi i owocami.

Co zrobić z obciętymi gałęziami sąsiada?

Jeśli właściciel działki wezwie w sposób pisemny i wyznaczy sąsiadowi termin przycięcia gałęzi, to po upływie tego terminu będzie miał prawo wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o zaniechanie naruszeń lub do samodzielnego obcięcia gałęzi, które naruszają jego prawo własności (wykraczają poza granice działki).

Wynika to z zapisów artykułu 150 Kodeksu cywilnego, który mówi również o tym, co można zrobić z usuniętymi w ten sposób gałęziami:

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Oznacza to, że część drzewa wystająca na teren sąsiedni traktowana jest jako własność właściciela tejże nieruchomości. Po wezwaniu sąsiada do usunięcia gałęzi może on dokonać wycinki samodzielnie i zachować ścięte części rośliny wraz z owocami w ramach rekompensaty.

Nie ma natomiast prawa do roszczeń o odszkodowanie lub pokrycie kosztów usługi firmy ogrodniczej.

Problem nasadzeń przy granicy działki

Wysokie drzewa przy granicy działki często stanowią źródło sąsiedzkich sporów. Taka roślina może:

 • zaciemniać działkę,
 • wyjaławiać ziemię za sprawą rozbudowanego systemu korzeniowego,
 • grozić przewróceniem lub złamaniem w trakcie burzy czy porywistego wiatru,
 • zajmować miejsce na sąsiednim terenie rozbudowaną koroną drzew,
 • zanieczyszczać sąsiednią działkę liśćmi i owocami.

Planując nasadzenia na własnej działce, warto pamiętać zatem, aby drzewa o wysokości do 3 metrów sadzić nie bliżej niż 2 metry od granicy działek, a rośliny wyższe, nawet 5 metrów od granicy.

W przypadku niższych drzew (do 2 metrów), odległość tą można zmniejszyć do 1 metra, pod warunkiem regularnego dokonywania wymaganych przycinek.

Podobne:

4.7/5 - (4 votes)
O Redakcja 452 artykuły
Redakcja portalu TBS24.pl Na bieżąco monitorujemy inwestycje TBS związane z nowo budowanymi mieszkaniami, informując o nich naszych użytkowników, którzy wykupili dostęp do strefy VIP. Osoby mające dostęp do najnowszych inwestycji mają tę przewagę, że szybciej dowiedzą się o możliwości aplikowania o mieszkanie, zwiększając tym samym szanse na otrzymanie mieszkania z zasobów TBS. Adres e-mail: kontakt@tbs24.pl