Wniosek o usunięcie słupa telefonicznego WZÓR

Jak napisać wniosek o usunięcie słupa telefonicznego? słup telefoniczny na działce może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia (jeśli jest w złym stanie technicznym) lub zwyczajnie utrudniać zagospodarowanie terenu, który jest przecież własnością prywatną. Niezależnie

Zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni WZÓR

Jak napisać zgłoszenie zalania mieszkania do spółdzielni? winę za zalanie mieszkania najczęściej przypisujemy sąsiadom z góry, jednak przyczyną nie zawsze jest wyciek z piętra wyżej. Niekiedy źródło problemu to uszkodzone urządzenia AGD (pralka, zmywarka) lub

Wzór pisma o usunięcie usterki przez DEWELOPERA

Jak napisać wezwanie do usunięcia usterek budowlanych w ramach gwarancji? Usterki budowlane są często niestety powodem sporów sądowych. Przed złożeniem pozwu do sądu inwestor zobowiązany jest jednak spróbować załatwić sprawę polubownie, wzywając wykonawcę/dewelopera do usunięcia

Aneks do umowy najmu ZMIANA CZYNSZU wzór

Jak napisać aneks do umowy najmu przy zmianie czynszu? Postanowienia umowy najmu – niezależnie od tego, czy zawartej na czas oznaczony, czy nieoznaczony – można zmienić. Zmiany te dotyczą zwykle okresu trwania umowy najmu, opłat

Zaliczka i zadatek na poczet umowy najmu WZÓR

Zaliczka i zadatek w nawiązaniu do umowy najmu pełnią rolę kaucji lub opłaty rezerwacyjnej. Wbrew pozorom, terminów tych nie powinniśmy jednak używać zamiennie. Chociaż zadatek na poczet umowy najmu ma pewne cechy wspólne z zaliczką,

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania WZÓR

Umowa rezerwacyjna najmu lokalu to zobowiązanie potencjalnego najemcy i wynajmującego do podjęcia czynności dążących do zrealizowania planowanej transakcji, czyli zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa rezerwacyjna jest pewną formą rezerwacji lokalu na wynajem. W określonym stopniu zobowiązuje

Podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego – wzór

Jak napisać pismo o podwyższenie czynszu najmu lokalu użytkowego? Możliwość podwyższenia czynszu najmu lokalu użytkowego uzależniona jest od treści samej umowy najmu. Jeśli nie przewiduje ona takiej możliwości, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z

Zgłoszenie najmu do urzędu skarbowego WZÓR

Jak napisać zgłoszenie wynajmu mieszkania do urzędu skarbowego? zyski z tytułu wynajmu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie jest to jednak jednoznaczne z obowiązkiem zgłoszenia wynajmu do Urzędu Skarbowego. Wstęp Kiedy należy obowiązkowo zgłosić umowę najmu

Wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej WZÓR

Jak napisać wniosek o wpis spadkobierców do księgi wieczystej? Spośród wielu formalności, które ciążą na dziedziczącym spadek, w skład którego wchodzi nieruchomość, wyróżnić należy sprawy wieczystoksięgowe. Wstęp Ujawnienie przejścia własności w KW jest niezwykle istotne.

1 12 13 14 15