Wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi WZÓR

Jak napisać wezwanie sąsiada do usunięcia gałęzi? zarówno wysokie, gęste drzewa, jak i same gałęzie wystające przez ogrodzenie na sąsiednią działkę mogą stać się przyczyną sporu. Na szczęście, powiedzenie „Wolnoć Tomku w swoim domku” nie

Przyłącze wody Zgoda Sąsiada WZÓR

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na przyłącze wodociągowe? Przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową odbiorcy usług. Przyłącza wodociągowe stanowią własność właścicieli nieruchomości (odbiorców), którzy budują je na własny koszt.

1 12 13 14